Konsul Magnus Blikstads Stipendiefond

Fondets formål Fondets formål er å øke den faglige kunnskap og innsikt for medarbeiderne i A/S Asker og Bærums Budstikke, herunder ved å tildele stipendier. Under fanen "Støtteordninger" finner du mer informasjon om fondet.

Les mer om Konsul Magnus Blikstads Stipendiefond
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Bli kjent med Konsul Magnus Blikstads Stipendiefond
Støtteordninger (1)
logo
Konsul Magnus Blikstads Stipendiefond

Vedtekter for Konsul Magnus Blikstads stipendiefond

§ 1 Fondets navn skal være Konsul Magnus Blikstads stipendiefond.

§ 2 Fondets formål: Fondets formål er å øke den faglige kunnskap og innsikt for medarbeiderne i A/S Asker og Bærums Budstikke, herunder ved å tildele stipendier.

§ 3 Fondets styre: Fondets styre skal ha 3 medlemmer og være sammensatt slik: Styret i A/S Asker og Bœrums Budstikke oppnevner 2 medlemmer. Det 3. medlem oppnevnes av og blant de ansatte i bedriften. Styret velger selv sin formann. Valgene gjøres gjeldende for 2 år. Styret fører protokoll over sine møter.

§ 4 Fondets grunnkapital og forvaltning: Fondets grunnkapital skal utgjøre kr. 200.000,-. Styret forvalter fondets kapital. Såvel kapitalen som den årlige avkastning skal kunne nyttes til det i § 2 angitte formål.

§ 5 Fondets organisering: Administrasjons- og regnskapsarbeide for fondet utføres av selskapet. Selskapets revisor skal være fondets revisor. Det opprettes en stipendkomité sammensatt slik: Hver avdeling i bedriften velger sin representant, dertil oppnevner styret 2 representanter. Stipendkomiteen utlyser stipendiene innen 1. september hvert år med en bestemt frist for å inngi søknad. Den avgir innstilling om tildeling av stipendier overfor fondets styre. Tildeling av stipendier er avhengig av at det finnes kvalifiserte søkere.

§ 6 Tildeling og benyttelse av stipendiene: Stipendiene utdeles - såsant dette er praktisk mulig - på bedriftens årsfest. Stipendiene skal anvendes i løpet av det etterfølgende år. Oppstår det uforutsette hindinger, kan det søkes stipendiekomiteen om utsettelse. Stipendiatene skal gi en skriftlig rapport om anvendelsen av stipendiet. En tiendedel av stipendiebeløpet holdes tilbake til rapporten er mottatt av stipendiekomiteen.

Kontaktinformasjon

Forretningsadresse: Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad

Telefon: 66 77 00 00

Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Konsul Magnus Blikstads Stipendiefond