Norsk Revmatikerforbunds støtteordninger

Norsk revmatikerforbund (NRF) er en tydelig stemme i samfunnsdebatten og en av Norges største pasientorganisasjoner med over 34 000 medlemmer. Virksomheten er basert på frivillig arbeid, demokratiske prosesser og solidaritet. Vi jobber for at alle med en revmatisk diagnose skal få den oppfølgingen og behandlingen de trenger, og kunne ha god livskvalitet uavhengig av sine helseutfordringer.

NRF har som formål å forebygge og bekjempe revmatiske sykdommer og muskel- og skjelettplager.  Foreningen ble stiftet i 1951 av personer med en revmatisk diagnose. Ingen vet bedre enn denne gruppen hva som trengs for å leve gode liv med de utfordringene det innebærer. Deres bidrag og innsikt er derfor avgjørende i foreningens arbeid.

Dette er en redaksjonell oppføring av legat / stipend for stipendportalen.no. Informasjon er hentet fra revmatiker.no

Les mer om Norsk Revmatikerforbunds støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (2)
logo
Norsk Revmatikerforbuds Forskningsfond

Norsk Revmatikerforbunds Forskningsfond og Overlege Jan A. Pahles legat vil i år 2021 etter søknad kunne gi økonomisk støtte til forskning vedrørende revmatiske sykdommer. 

Forskningsfondet og legatet kan delfinansiere prosjekter og bidra med oppstart og avslutningsmidler både til drift og forskerlønn. Søkere kan i utgangspunktet ikke påregne fullfinansiering.

Det er et ønske om å stimulere til forskning på effekt av fysikalsk behandling, forskning på et brukerperspektiv, forskning på opplevd mestring og rehabilitering. Prosjekter der brukermedvirkning er med vil prioriteres. Forskningsarbeidet skal ledes av vitenskapelig kvalifisert personale.

Styret i forskningsfondet opplyser at det er spesielt øremerkede midler til forskning innen følgende områder:

-Barneleddgikt
-Lupus
-Sklerodermi


Det gis fortrinnsvis ikke støtte til forskning på informasjonstiltak eller reiser. Søknader bør primært gå ut på innhenting av ny kunnskap. Der søker blir tildelt midler fra andre blir det ikke utbetalt midler fra NRFs fond eller Pahles legat.

Les mer om dette fondet og søk direkte her: https://www.revmatiker.no/om-nrf/sok-stotte/?#section4

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Barnefondet

Norsk Revmatikerforbund har et eget fond som hvert år deler ut midler for å hjelpe barn og ungdom med revmatisk sykdom til behandlings-/ferieturer til syden.
Søknadsfrist er 15. februar og 15. september hvert år.

Barnefondet deler hvert år ut midler for å hjelpe barn og ungdom med revmatisk sykdom til behandlings-/ferieturer til steder med gunstig klima. Søkeren må være under 18 år. Søkeren/foresatte bestemmer selv hvor og når turen skal gå. Det søkes om støtte til barnet/ungdommen, evt. ledsager. Det innvilges ikke støtte til dekking av egenandel for statlige  behandlingsreiser til utlandet (bl.a. Rikshospitalets behandlingsreiser). De bevilgede midler må benyttes innen 1 år etter tildeling.

Les mer om fondet her: https://www.revmatiker.no/om-nrf/sok-stotte/?#section3

Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Norsk Revmatikerforbunds støtteordninger