Eivind Astrups Allmennyttige Stiftelse

Stiftelsen støtter ungdom i Oslo og omegn som befinner seg i faresonen for å «falle utenfor».

Stiftelsen fokuserer på velorganiserte friluftsaktiviteter og tiltak for å redusere frafallet i skolen.

Under fanen "Støtteordninger" finner du mer informasjon om stiftelsen og søknadsprosess.

Les mer om Eivind Astrups Allmennyttige Stiftelse
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Stiftelsen ser potensial i form av synergier mellom en del av våre samarbeidspartnere
Støtteordninger (1)
logo
Eivind Astrups Allmennyttige Stiftelse

Retningslinjer

Vår støtte er rettet mot prosjekter og tiltak for ungdom som kan være i faresonen for å «falle utenfor". Nedslagsfeltet er hovedsaklig i Oslo & omegn.

Stiftelsen støtter:

• Godt organiserte friluftsaktiviteter.
• Undervisningsopplegg som kan bremse frafallet i skolen.

Inntil nylig har Stiftelsen konsentrert seg om å støtte godt organiserte prosjekter i regi av andre, men dette suppleres nå med et prosjekt initiert av oss selv: "GUTTAS CAMPUS".

Prosjekter som vanskelig kunne ha latt seg realisere uten vår støtte vil normalt bli prioritert. Det blir nesten alltid vektlagt at våre bidrag skal utløse annen offentlig eller privat støtte. Normalt vil stiftelsen forplikte seg over en periode på 4-5 år slik at aktiviteten kan få «satt seg». Det legges inn milepæler som forutsettes nådd underveis for at støtten skal bli opprettholdt ut perioden.

I noen tilfeller kan medlemmer av stiftelsens styre og ledelse bidra som mentorer i kraft av arbeidserfaring. Sosialt entreprenørskap, gjerne i partnerskap med andre, kan vurderes.

Stiftelsen ser potensial i form av synergier mellom en del av våre samarbeidspartnere og vi har i flere tilfeller bidratt til å få noe av dette utløst.

Søknaden skal inneholde

• Beløp det søkes om
• Organisasjonens navn
• Organisasjonsnummer
• Bankkontonummer
• Kontaktperson
• Telefonnumer
• E-postadresse
• Postadresse
• En beskrivelse av prosjektet
• Prosjektets varighet
• Budsjett for bruk av støtten
• Finansieringsplan
• Andre samarbeidspartnere
• Eventuelle kommentarer
• Eventuelle vedlegg

Les mer og søk elektronisk på https://eastiftelsen.no/

Organisasjoner og foreninger

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Eivind Astrups Allmennyttige Stiftelse