Stiftelsen Sophies Minde

Stiftelsen Sophies Minde har som formål å bidra til at personer med bevegelseshemninger kan leve et aktivt og selvstendig liv, og ta del i samfunnet på like vilkår som andre.

Stiftelsen gir økonomisk støtte til enkeltpersoner, organisasjoner og fagmiljøer. Støtten går til utdanning, til kultur, idrett og fritid, og til utviklingsprosjekter.

Stiftelsen har de siste 20 årene delt ut 124 millioner kroner. 

Stiftelsens formål er fastsatt i § 2 i stiftelsen vedtekter og lyder:

”Stiftelsens formål er å virke for at de som på grunn av medfødte eller ervervede feil eller sykdommer har vesentlige funksjonsforstyrrelser i bevegelses- og støtteorganene, kan få slik medisinsk behandling, opplæring, tekniske hjelpemidler eller annen form for hjelp som kan sette dem i stand til så vidt mulig å bli fysisk og økonomisk selvhjulpne eller som kan bedre deres generelle funksjonsevne og trivsel.

Stiftelsen kan gi støtte til andre som driver tiltak med formål som nevnt i første ledd.”

Les mer om Stiftelsen Sophies Minde

Aktuelle støtteordninger hos Stiftelsen Sophies Minde

Private / enkeltpersoner, Studenter
Private / enkeltpersoner, Organisasjoner og foreninger, Medlemmer i spesifikke organisasjoner, Øvrige foreninger, lag og sammenslutninger
Private / enkeltpersoner, Bedrifter og næringsliv, Start-ups / nyetableringer, Innovasjonsprosjekter (FoU)

Aktuelle utlysinger hos Stiftelsen Sophies Minde

Vi gir økonomisk støtte til prosjekter som fremmer utvikling og deltagelse
01.09.2021
Stiftelsens formål er å bidra til at personer med bevegelseshemninger kan leve aktive og selvstendige liv og ta del i samfunnet på like vilkår som andre.
15.09.2021

Kalender

  • JUN 07
    2021
    1 UTLYSING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Stiftelsen Sophies Minde