Sør-Varanger kommunes støtteordninger

Sør-Varanger kommune ut midler for å stimulere befolkningsveks, kulturstøtte og til næringsutvikling. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Sør-Varanger kommune

Les mer om Sør-Varanger kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (6)
logo
Nedskriving av studielån

Du kan få slettet ti prosent av lånet ditt, men maksimalt 25 000 kroner, hvert år. Grunnskolelærere kan få slettet ytterligere 20 000 kroner.


Hvis du har bodd og jobbet i Finnmark eller utvalgte kommuner i Troms i 12 måneder sammenhengende, kan du få redusert gjelden din.

Les her for mer informasjon og hvordan du gjør det:

https://www.lanekassen.no/nb-NO/gjeld-og-betaling/finnmark-eller-nord-troms/

Privatpersoner
logo
Flyttegodtgjørelse

Dekning av reise- og flytteutgifter er opprettet som et rekrutterings- og stimuleringstiltak, og det er ikke reservert bestemte yrkesgrupper. Retningslinjene gjelder ved tilsetting i stilling i Sør-Varanger kommune med minimum 75 % stilling.

Sør-Varanger kommune dekker 80 % av av utgiftene til flyttelass/gods.

Ta kontakt med kommunen for å få mer informasjon om retningslinjene for dette!

Privatpersoner
logo
Startlån til kjøp av egen bolig

Dersom du har fått jobb og ønsker å kjøpe bolig i Sør-Varanger kommune men mangler egenkapital, kan du søke om startlån her: 

https://husbanken.no/person/startlaan/

Privatpersoner
logo
Finnmarksfradrag

Det særskilte fradraget (Finnmarksfradraget) gis til personer som er bosatt i Troms og Finnmark fylke, med unntak av bosatte i kommunene Balsfjord, Bardu, Dyrøy, Gratangen, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Målselv, Salangen, Senja, Sørreisa, Tjeldsund og Tromsø.
Fradraget gis automatisk ved skatteberegningen, på grunnlag av skattested, og du skal ikke føre det i skattemeldingen (selvangivelsen).

I 2022 utgjorde fradraget 20 000 kroner.

Privatpersoner
logo
Sør-Varanger kommunes primærnæringsfond

Sør-Varanger kommunes primærnæringsfond skal bidra til å bevare og øke
verdiskapningen innen primærnæringene i kommunen. Fondet skal oppmuntre til
bærekraftig bruk av områdets land- og sjøbaserte ressursser, samt medvirke til
videreføring av drift ved generasjonsskifte og økt rekruttering til næringene, spesielt
blant kvinner og ungdom. Fondet skal også bidra til å opprettholde bosettingsgrunnlaget i distriktene.

Virkeområder

Sør-Varanger kommunes primærnæringsfond kan av avkastningen støtte tiltak innen
fiskeri, havbruk, jordbruk, skogbruk, hagebruk, reindrift og utmarksnæringer og
kombinasjoner av primærnæringer.
Fondet kan også gi støtte til videreforedling av råstoff fra primærnæringene, gårdsutsalg og lignende, når virksomheten er organisert som tilleggsnæring hos råvareprodusenten eller gjennom lokalt produsentsamvirke. Lokale yrkesfaglige medlemsorganisasjoner kan gis tilskudd til etablering av bransjetilknyttet service-anlegg,
forsøks- og opplæringstiltak.

Støtteformer


Fra fondets avkastning gis støtte i form av tilskudd. Kommunestyret vedtar den
prosentvise fordeling mellom land- og sjøbaserte næringer og særbestemmelser for
den enkelt næring.
Primærnæringsfondet kan ikke gi lån eller stille garantier. Fondet kan bare i særlige
tilfeller brukes til delfinansiering av forprosjekt.

Støttevilkår


Det kan bare gis støtte til prosjekter og virksomheter som har betydning for sysselsettingen i Sør-Varanger kommune. Det gis ikke støtte til næringsvirksomhet som
faller inn under virkeområdet for kommunens næringsfond.
Støtte fra fondet kan ikke overstige 50% av prosjektets totale kapitalbehov. Fondet kan
bare nyttes til samfinansiering med andre offentlige tilskudd når samlet offentlig støtte
ikke overstiger 80% av kostnadsoverslaget, eksklusiv MVA. Kommunestyret kan
vedta graderte støttesatser og fastsette maksimalt tilskuddsgrunnlag eller tilskuddsbeløp.
Ved nyetableringer, som ikke er i kombinasjon med annen primærnæring, skal støtte
fortrinnsvis forbeholdes prosjekter som realisert utløser minst 0,5 årsverk.

Bedrifter og næringsliv
logo
Kulturmidler

Det er satt av kroner 500 000 til kulturmidler til kulturorganisasjoner, idrettslag og til utvalg for levekårs disposisjon. Med forbehold om godkjenning i Utvalg for levekår er rammene slik: 

Kulturmidler kulturorganisasjoner                      200 000

Kulturmidler idrett                                              200 000

Kulturmidler til Utvalg for Levekårs disposisjon   100 000

Søknader for kulturmidler må fylles ut i nedlastbart Word-skjema og fylles inn. I tillegg må annen dokumentasjon også legges ved i henhold til kravspesifikasjoner oppgitt i søknadsskjemaet.

Søknadsfrist blir utlyst på Sør-Varanger kommunes nettsider.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post