Horten kommunes stipend og legater

Horten kommune tilbyr sine innbyggere flere stipend, legat og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Horten kommune.

Les mer om Horten kommunes stipend og legater
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (8)
logo
Kulturstipendet

Horten kommunes kulturstipend er på 15.000 kroner og kan deles ut til enkeltpersoner til utdanning innen kulturområdet, institusjoner eller foreninger som arbeider med oppgaver som kan få en positiv innvirkning på kulturområdet.

Søknad formuleres av den enkelte og sendes til postmottak@horten.kommune.no. Merk tittel med «Priser og stipend».  

Fristen for å foreslå kandidater til alle prisene er 31. mars.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Idrettsstipendet

Idrettsstipendet er på 15.000 kroner. Stipendet skal stimulere unge idrettsutøvere og deles ut til utøvere under 19 år som er medlem i et av kommunens idrettslag tilsluttet Norges idrettsforbund. 

Søknad formuleres av den enkelte og sendes til postmottak@horten.kommune.no. Merk tittel med «Priser og stipend».  

Fristen for å foreslå kandidater til alle prisene er 31. mars.

Privatpersoner
logo
Kulturprisen

Horten kommunes kulturpris tildeles en person, institusjon eller organisasjon som har gjort en særlig innsats for kulturlivet. Mottakeren må være bosatt eller ha sterk tilknytning til kommunen. Kulturprisen består av en plakett og 5.000 kroner.

Søknad formuleres av den enkelte og sendes til postmottak@horten.kommune.no. Merk tittel med «Priser og stipend». 

 

Fristen for å foreslå kandidater til alle prisene er 31. mars.

 

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Talentprisen

Horten kommunes talentpris tildeles en ung person eller gruppe som viser særlige evner eller resultater innenfor en eller flere kunstarter. Formålet med prisen er å anerkjenne, oppmuntre og synliggjøre unge. Mottakeren må være bosatt i eller ha sterk tilknytning til kommunen og være under 25 år. Talentprisen består av en plakett og 5.000 kroner.

Søknad formuleres av den enkelte og sendes til postmottak@horten.kommune.no. Merk tittel med «Priser og stipend».  

Fristen for å foreslå kandidater til alle prisene er 31. mars.

 

Privatpersoner
logo
Kulturmidler

En gang i året deler Horten kommune ut kulturmidler. Midlene skal skape et rikere kulturliv i form av aktiviteter og arrangementer.


Kulturplanens handlingsdel legges til grunn for vurderingen av hvem som får kulturmidler. Barn og unge prioriteres, samt tiltak som fremmer kultur som byutviklingsfaktor.

NÅR OG HVORDAN SØKER JEG?
Søknad om kulturmidler skal leveres elektronisk i eget skjema. Fristen er 31. mars

HVEM KAN SØKE?
Både privatpersoner, foreninger og kulturbasert næring kan søke. Idrettsforeninger og skolekorps omfattes ikke av ordningen. Det gis heller ikke kulturmidler til ordinær drift eller til rehabilitering eller vedlikehold av bygninger.

HVA SKJER OM VI FÅR STØTTE?
Alle som mottar kulturmidler fra Horten kommune skal rapportere hvordan pengene er benyttet. Hvis tilskuddet ikke er benyttet i tråd med søknaden, kan det bli reist krav om tilbakebetaling.

Organisasjoner og foreninger
logo
Frivilligprisen

Horten kommune ønsker kandidater til årets Frivilligpris. Det nomineres i kategoriene: Humanitært arbeid, idrett og kultur.
Frivilligprisen deles ut til enkeltpersoner eller private organisasjoner som har gjort en innsats innenfor frivillig virksomhet til det beste for innbyggerne i Horten kommune. Frivilligprisen kan ikke tildeles virksomhet som fullt ut er finansiert over offentlig budsjett.

Prisen er på 50.000 kroner, og kan deles med flere.

HVORDAN SØKER MAN
Forslagene sendes på e-post til tone.hansen@horten.kommune.no eller Horten kommune, postboks 10, 3191 Horten. Se også vår egen facebookside.

Fristen for å sende inn forslag er 30. juni.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Karl Jacobsens legat

Legatets statutter sier at midler kan deles ut til «verdig trengende som bor innenfor gamle Borre  kommune, fortrinnsvis sykelige, gjerne også barn i denne situasjonen».

Søknaden må inneholde beløp man søker om og en skissering av hvorfor man søker.  Siste tilgjengelige ligning må legges ved. Hvis man søker på vegne av barn, legges foresattes ligning ved.

Søknadsinformasjon lyses ut på kommunens nettsider under kunngjøringer når søknadsfrist nærmer seg.

Mailadressen legatregnskap@horten.kommune.no eller telefon 330 85000 kan benyttes ved eventuelle spørsmål.

Privatpersoner
logo
Oleana Kjølsund Bruseruds legat

Legatets formål er «Å tilgodese eldre personer på Nykirke».Både privatpersoner og foreninger oppfordres til å søke midler fra legatet.

Søknadsinformasjon lyses ut på kommunens nettsider under kunngjøringer når frist nærmer seg.


Mailadressen legatregnskap@horten.kommune.no eller telefon 330 85000 kan benyttes ved eventuelle spørsmål.

Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post