Gjesdal kommunes legat og støtteordninger

Gjesdal kommune tilbyr sine innbyggere flere stipend, priser og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Gjesdal kommune.

Les mer om Gjesdal kommunes legat og støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (10)
logo
Nils Nilssens og Hans Nilssens Legat

Stiftelsen gir støtte til humanitære og sosiale prosjekter for enkeltpersoner, grupper og organisasjoner på Ålgård og Figgjo.

Ramme for tildeling kr. 120 000

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Tilskudd til kulturmidler

En ordning for lag og foreninger som er registrert i kommunen. Her kan de søke om drifts- og investeringsstøtte.

Kulturmidlene består av drifts- og investeringsstøtte som deles inn i fem kategorier:
1. sang og musikk
2. idrett
3. forsamlingshus
4. vellag
5. barne- og ungdomsarbeid.

De fleste organisasjoner kan søke støtte i kun én kategori.

Les mer om ordningen på Gjesdal kommunes nettsider:

https://www.gjesdal.kommune.no/tjenester/kultur-og-fritid/tilskudd-priser-og-stipend/sok-tilskudd/

Organisasjoner og foreninger
logo
Kultur- og idrettsstipend

Gjesdal kommune deler ut kultur- og idrettsstipend som har som formål å løfte fram talenter og stimulere til fortsatt innsats og aktivitet innen kunst, kultur og idrett. Kultur- og idrettsstipendet deles ut hvert år så lenge det stilles midler til disposisjon og forutsatt at det er søkere.

Kultur- og idrettsstipendet kan søkes både av profesjonelle utøvere som lever av virksomheten og amatører. Stipendet skal brukes til ulike tiltak som kan gi impulser, inspirasjon eller kunnskap til videre utvikling.

Dersom det er flere søkere kan stipendet deles. I vurderingen av kandidatene skal da følgende kriterier vektlegges i prioritert rekkefølge: talent, plan for bruk av stipendet og målsetting for videre utvikling.

Søknad om kulturstipend skal inneholde følgende: Informasjon om søkerens talent, plan for hvordan stipendet skal brukes og en beskrivelse av målsettingene for videre utvikling.

Mottakeren av stipendet må, innen 12 måneder, gi en kort tilbakemelding til kulturkontoret på hvordan stipendet er brukt.

NOMINASJON
Alle innbyggere i Gjesdal kommune kan nominere. Nominasjon sendes inn via digital skjema innen 1. november.

Digitalt skjema for nominering til kultur- og idrettsstipend finner du på gjesdal.kommune.no

Privatpersoner
logo
Kulturpris

Gjesdal kommunes kulturpris kan deles ut til enkeltpersoner, lag eller organisasjoner som har gjort en stor innsats på kunst- og kulturfeltet.

Prisen består av statuetten ”Heiagjeteren” av Liv Godin.

Ordningen lyses ut i lokalpressen. Begrunnede forslag sendes til Gjesdal kommune innen fastsatt frist. Det er åpent for alle å komme med forslag. Forslagene behandles så politisk, men utvalget er ikke bundet av innkomne forslag og kan enten foreslå andre eller la være å dele ut prisen.

NOMINASJON
Alle innbyggere i Gjesdal kommune kan nominere. Nominasjon sendes inn via digital skjema innen 1. november. Du finner det på gjesdal.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Frivilligpris

Frivilligprisen deles ut til personer, lag eller organisasjoner som har gjort en spesiell frivillig innsats i lokalmiljøet.

Ordningen lyses ut i lokalpressen. Begrunnede forslag sendes til Gjesdal kommune innen fastsatt frist. Det er åpent for alle å komme med forslag. Forslagene behandles så politisk, men utvalget er ikke bundet av innkomne forslag og kan enten foreslå andre eller la være å dele ut prisen.

Prisen består av et arbeid fra en lokal kunstner.

Nominasjon
Alle innbyggere i Gjesdal kommune kan nominere. Nominasjon sendes inn via digital skjema som du finner på gjesdal.kommune.no innen 1. november.

Privatpersoner
Organisasjoner og foreninger
logo
Gjesdalprofilen

Gjesdalprofilen kan tildeles personer, lag, organisasjoner og bedrifter som har profilert Gjesdal kommune på en unik måte i inn- og utland.

Ordningen lyses ut i lokalpressen. Begrunnede forslag sendes til Gjesdal kommune innen fastsatt frist. . Det er åpent for alle å komme med forslag. Forslagene behandles så politisk, men utvalget er ikke bundet av innkomne forslag og kan enten foreslå andre eller la være å dele ut prisen.

Prisen består av et arbeid fra en lokal kunstner.

NOMINASJON
Nominasjon sendes inn via digitalt skjema som du finner på gjesdal.kommune.no innen 1. november.

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Dugnadsstatuetten

Dugnadsstatuetten kan deles ut til lag eller organisasjoner i kommunen som har gjennomført større dugnadsprosjekt i Gjesdal kommune.

Ordningen lyses ut i lokalpressen. Begrunnede forslag sendes til Gjesdal kommune innen fastsatt frist. Forslagene behandles så politisk, men utvalget er ikke bundet av innkomne forslag og kan enten foreslå andre eller la være å dele ut prisen.

Prisen består av statuetten ”Vi løfter i flokk” av Kari Vedø Fossdal.

NOMINASJON
Alle innbyggere i Gjesdal kommune kan nominere. Nominasjon sendes inn via digitalt skjema innen 1. november. Du finner det på gjesdal.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Ungdomsmidler Gjesdal

Fra og med i år skal Ungdomsrådet i Gjesdal fordele 25 000 kr til arrangementer for ungdom i vår kommune. Disse midlene kan hvem som helst søke om så lenge det er til nytte for ungdom mellom 13 og 20 år.Søk om midler til pizza til fotballkampen!
Søk om midler til et arrangement!
Søk om midler til alt du kan tenke på!
SÅ LENGE DET ER TIL UNGDOM!


Søknadsinformasjon finner du på kommunens nettsider.

Privatpersoner
Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til arrangement prosjekt og tiltak

Det kan gis støtte til konserter, forestillinger og andre arrangement som er åpne for alle og annonseres deretter. Det kan også gis støtte til prosjekter og tiltak som bidrar til å utvikle kultur- og fritidsfeltet. Lag og foreninger, grupper, enkeltkunstnere og utøvere kan søke tilskudd.


Vi prioriterer:
Kunst- og kulturarrangement av høy kvalitet
Arrangement og tiltak for barn og unge
Arrangement og tiltak som bygger opp om Friluftskommunen Gjesdal
Arrangement og tiltak som initieres og gjennomføres av ungdom
Arrangement og tiltak som fremmer inkludering


Søknaden skal inneholde:
Beskrivelse av arrangement
Budsjett
Støtte gis ut ifra et faglig skjønn og beregnes med utgangspunkt i godkjente kostnader, som for eksempel:
Honorar, reise og opphold for artister
Utgifter til dirigent, instruktør eller annet knyttet til selve arrangementet/tiltaket
Leie av lokaler
Utstyr
Transport av utstyr
Markedsføringsutgifter
Lønn til teknisk hjelpepersonale


Beregning:
Det gis ikke tilskudd til arrangement, prosjekter og tiltak med en kostnadsrammene under kr. 20 000. Det kan gjøres unntak for initiativer som kommer fra ungdom eller andre spesielle grupper.
For arrangement gis det som hovedregel en underskuddsgaranti, men i spesielle tilfeller kan også det gis direkte tilskudd.
Vi kan dekke inntil 30% av underskuddet, opptil kr. 10 000.
Når det gis direkte tilskudd til arrangement, prosjekter og tiltak, kan dette være på inntil 50% av godkjente kostnader.


Annet:
Alle som innvilges støtte plikter å opplyse om at arrangementet er støttet av Gjesdal kommune.
Utbetaling skjer etter at rapport og regnskap er innsendt, senest 2 måneder etter arrangementsdato og innen årets slutt.
Arrangement og tiltak må være åpne for alle og være politisk nøytrale og livssynsnøytrale for å få tilskudd.
Det gis ikke tilskudd til arrangement med alkoholservering.
Kulturavdelingen behandler søknader en gang per måned.

Les mer og søk elektronisk på kommunens nettsider

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Oppstartstøtte

Oppstart av nye lag og foreninger kan støttes med inntil kr. 3.000,-.
Tilskuddet skal dekke en del av de utgifter laget har i forbindelse med etablering av sin virksomhet og beregnes etter antall medlemmer under 20 år.


Oppstartstilskudd for vellag regnes ut fra antall husstander.
For å få starttilskudd må det foreligge referat fra stiftelsesmøte, antall medlemmer under 20 år og egen bankkonto for laget.


Hvem kan få oppstartstøtte?

Alle lag og foreninger som blir registret i kommunen kan søke om oppstartstøtte.
Det gis ikke støtte til lag og foreninger som primært ivaretar private interesser, har utelukkende medlemmer over 20 år, eller er politiske ungdoms organisasjoner.

Hva er søknadsfristen?


Søknader kan sendes hele året og senest 6 måneder etter at laget er stiftet. Det er ikke mulig å søke oppstartstøtte og driftsstøtte i det samme år.

Hvordan søker?


Søknad er via digital søknadsskjema

Organisasjoner og foreninger

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post