Gjesdal kommunes legat og støtteordninger

Gjesdal kommune tilbyr sine innbyggere flere stipend, priser og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Gjesdal kommune.

Les mer om Gjesdal kommunes legat og støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
Utlysing
Utlysing
Ikke spesifisert
Gjesdal
Støtteordninger (8)
logo
Nils Nilssens og Hans Nilssens Legat

Stiftelsen gir støtte til humanitære og sosiale prosjekter for enkeltpersoner, grupper og organisasjoner på Ålgård og Figgjo.

Ramme for tildeling kr. 120 000

Private / enkeltpersoner
Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til kulturmidler

En ordning for lag og foreninger som er registrert i kommunen. Her kan de søke om drifts- og investeringsstøtte.

Kulturmidlene består av drifts- og investeringsstøtte som deles inn i fem kategorier:
1. sang og musikk
2. idrett
3. forsamlingshus
4. vellag
5. barne- og ungdomsarbeid.

De fleste organisasjoner kan søke støtte i kun én kategori.

Organisasjoner og foreninger
logo
Kultur- og idrettsstipend

Gjesdal kommune deler ut kultur- og idrettsstipend som har som formål å løfte fram talenter og stimulere til fortsatt innsats og aktivitet innen kunst, kultur og idrett. Kultur- og idrettsstipendet deles ut hvert år så lenge det stilles midler til disposisjon og forutsatt at det er søkere.

Kultur- og idrettsstipendet kan søkes både av profesjonelle utøvere som lever av virksomheten og amatører. Stipendet skal brukes til ulike tiltak som kan gi impulser, inspirasjon eller kunnskap til videre utvikling.

Dersom det er flere søkere kan stipendet deles. I vurderingen av kandidatene skal da følgende kriterier vektlegges i prioritert rekkefølge: talent, plan for bruk av stipendet og målsetting for videre utvikling.

Søknad om kulturstipend skal inneholde følgende: Informasjon om søkerens talent, plan for hvordan stipendet skal brukes og en beskrivelse av målsettingene for videre utvikling.

Mottakeren av stipendet må, innen 12 måneder, gi en kort tilbakemelding til kulturkontoret på hvordan stipendet er brukt.

NOMINASJON
Alle innbyggere i Gjesdal kommune kan nominere. Nominasjon sendes inn via digital skjema innen 1. november.

Digitalt skjema for nominering til kultur- og idrettsstipend finner du på gjesdal.kommune.no

Private / enkeltpersoner
logo
Kulturpris

Gjesdal kommunes kulturpris kan deles ut til enkeltpersoner, lag eller organisasjoner som har gjort en stor innsats på kunst- og kulturfeltet.

Prisen består av statuetten ”Heiagjeteren” av Liv Godin.

Ordningen lyses ut i lokalpressen. Begrunnede forslag sendes til Gjesdal kommune innen fastsatt frist. Det er åpent for alle å komme med forslag. Forslagene behandles så politisk, men utvalget er ikke bundet av innkomne forslag og kan enten foreslå andre eller la være å dele ut prisen.

NOMINASJON
Alle innbyggere i Gjesdal kommune kan nominere. Nominasjon sendes inn via digital skjema innen 1. november. Du finner det på gjesdal.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Private / enkeltpersoner
logo
Frivilligpris

Frivilligprisen deles ut til personer, lag eller organisasjoner som har gjort en spesiell frivillig innsats i lokalmiljøet.

Ordningen lyses ut i lokalpressen. Begrunnede forslag sendes til Gjesdal kommune innen fastsatt frist. Det er åpent for alle å komme med forslag. Forslagene behandles så politisk, men utvalget er ikke bundet av innkomne forslag og kan enten foreslå andre eller la være å dele ut prisen.

Prisen består av et arbeid fra en lokal kunstner.

Nominasjon
Alle innbyggere i Gjesdal kommune kan nominere. Nominasjon sendes inn via digital skjema som du finner på gjesdal.kommune.no innen 1. november.

Private / enkeltpersoner
Organisasjoner og foreninger
logo
Gjesdalprofilen

Gjesdalprofilen kan tildeles personer, lag, organisasjoner og bedrifter som har profilert Gjesdal kommune på en unik måte i inn- og utland.

Ordningen lyses ut i lokalpressen. Begrunnede forslag sendes til Gjesdal kommune innen fastsatt frist. . Det er åpent for alle å komme med forslag. Forslagene behandles så politisk, men utvalget er ikke bundet av innkomne forslag og kan enten foreslå andre eller la være å dele ut prisen.

Prisen består av et arbeid fra en lokal kunstner.

NOMINASJON
Nominasjon sendes inn via digitalt skjema som du finner på gjesdal.kommune.no innen 1. november.

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
Private / enkeltpersoner
logo
Dugnadsstatuetten

Dugnadsstatuetten kan deles ut til lag eller organisasjoner i kommunen som har gjennomført større dugnadsprosjekt i Gjesdal kommune.

Ordningen lyses ut i lokalpressen. Begrunnede forslag sendes til Gjesdal kommune innen fastsatt frist. Forslagene behandles så politisk, men utvalget er ikke bundet av innkomne forslag og kan enten foreslå andre eller la være å dele ut prisen.

Prisen består av statuetten ”Vi løfter i flokk” av Kari Vedø Fossdal.

NOMINASJON
Alle innbyggere i Gjesdal kommune kan nominere. Nominasjon sendes inn via digitalt skjema innen 1. november. Du finner det på gjesdal.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Ungdomsmidler Gjesdal

Fra og med i år skal Ungdomsrådet i Gjesdal fordele 25 000 kr til arrangementer for ungdom i vår kommune. Disse midlene kan hvem som helst søke om så lenge det er til nytte for ungdom mellom 13 og 20 år.Søk om midler til pizza til fotballkampen!
Søk om midler til et arrangement!
Søk om midler til alt du kan tenke på!
SÅ LENGE DET ER TIL UNGDOM!For mer informasjon ta kontakt med Espen Gramstad
espenmgramstad@hotmail.com / 454 60 713Søknad må fremmes på søknadsskjema innen 20. september.

Private / enkeltpersoner
Organisasjoner og foreninger

Aktuelle utlysinger hos Gjesdal kommunes legat og støtteordninger

G
Støtte til humanitære og sosiale prosjekter
Ikke spesifisert Gjesdal

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post