Grofondet

Grofondet skal bidra til det grønne skiftet ved å øke omsetningsverdien og forbruket av norske frukter, bær, grønnsaker og poteter. Grofondet gir støtte til konkrete prosjekter etter søknad. Det kan gis midler til FoU-prosjekter inkludert doktorgradsstipendiater, utviklingsprosjekter initiert i verdikjeden og til kompetanseheving.

Hentet fra grofondet.no

 

Les mer om Grofondet
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
fra jord til bord, og fra bonde til forbruker
Støtteordninger (1)
logo
Grofondet

Grofondet på 100 millioner kroner er opprettet av Gartnerhallen SA, BAMA Eiendom AS og NorgesGruppen ASA. Det gis prosjektfinansiering på ca. 10 millioner per år, og satsingsområdene er:

• Økt verdiskaping fra produksjonen på en bærekraftig måte
• Økt forbruk av norske frukter, bær, grønnsaker og poteter
• Økt synliggjøring av verdikjedens rolle for samfunnet og bioøkonomien

Det kan gis støtte til følgende typer prosjekt:

• Ca. 50 prosent til FoU inkludert doktorgradsstipendiater. Grofondet er å anse som private midler, og det er et mål at FoU-midlene fra Grofondet skal utløse ytterligere offentlig finansiering.

• Ca. 40 prosent til utviklingsprosjekter initiert i verdikjeden (produsenter, produsentsamarbeid, pakkerier, grossister, detaljister) inklusiv veiledning, rådgivning og nettverksbygging. Produktutvikling og produksjonsutvikling innen verdikjeden som kan skape en merverdi i eksisterende eller nye produkter eller nye bruksområder vil bli prioritert.

• Ca. 10 prosent til kompetanseheving. Kompetanseheving er stipender til relevant utdanning ved anerkjente studiesteder eller i samarbeid med forskningsinstitusjoner, eller til etterutdanning innen verdikjeden for frukt og grønt.

Det gis ikke støtte til rene investeringer, bortsett fra til nødvendig materiell for å teste/forske/utvikle. Det forutsettes også at det legges opp til en egenandel på investeringene.

Søknader vil bli behandlet konfidensielt, men alle søknader som blir innvilget vil bli offentliggjort.

Hvem kan søke støtte fra Grofondet?

• Forskningsmiljøer (FoU søknader)

• Bedrifter, selskaper og foreninger/organisasjoner hvor deltagere fra verdikjeden (NorgesGruppen, BAMA eller Gartnerhallen) er tilknyttet/involvert i prosjektet. (Utviklingsprosjekter og kompetanseprosjekter)

• Privatpersoner kan ikke søke om midler

• Det gis ikke støtte til rene investeringer

• Se for øvrig søknadsveiledning på grofondets hjemmesider

For å kunne søke midler fra Grofondet, må man opprette en brukerprofil med navn, e-post og organisasjonsnummer. Du vil få tilgang til «Min side» hvor søknader og rapporteringer vil lagres.

Les mer og send inn søknad på grofondet.no

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post