Arendal kommunes legater

Arendal kommune ligger i Agder fylke og er slått sammen av den tidligere bykommune og flree nabokommuner. Arendal ligger ved kysten og har en skjærgård med noen store og flere mindre øyer. 

Les mer om Arendal kommunes legater
Fakta
Antall stipender
Ikke spesifisert
Årlig utdeling
Ikke spesifisert
Se alle fakta
Organisasjonsprofil

Aktuelle utlysinger hos Arendal kommunes legater

Mer informasjon Driftstilskudd til lag og foreninger om vil snart publiseres her. Du vil da få informasjon om hvem som kan søke og hvordan man sender søknad på Driftstilskudd til lag og foreninger.
Ikke spesifisert Arendal
Mer informasjon om Kommunalt byggetllskudd til foreningseide bygg og anlegg for kulturformål vil snart publiseres her. Du vil da få informasjon om hvem som kan søke og hvordan man sender søknad på Kommunalt byggetllskudd til foreningseide bygg og anlegg for kulturformål.
Ikke spesifisert Arendal
Mer informasjon om Storbymidler vil snart publiseres her. Du vil da få informasjon om hvem som kan søke og hvordan man sender søknad på Storbymidler.
Ikke spesifisert Arendal
Mer informasjon om Arrangements- og prosjektstøtte vil snart publiseres her. Du vil da få informasjon om hvem som kan søke og hvordan man sender søknad på Arrangements- og prosjektstøtte.
Ikke spesifisert Arendal
Mer informasjon om Spillemidler vil snart publiseres her. Du vil da få informasjon om hvem som kan søke og hvordan man sender søknad på Spillemidler.
Ikke spesifisert Arendal
Mer informasjon om Kulturhusmillionen vil snart publiseres her. Du vil da få informasjon om hvem som kan søke og hvordan man sender søknad på Kulturhusmillionen.
Ikke spesifisert Arendal
Mer informasjon om Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner vil snart publiseres her. Du vil da få informasjon om hvem som kan søke og hvordan man sender søknad på Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner.
Ikke spesifisert Arendal
Mer informasjon om Talent Arendal vil snart publiseres her. Du vil da få informasjon om hvem som kan søke og hvordan man sender søknad på Talent Arendal
Ikke spesifisert Arendal

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

 • Ikke gå glipp av utlysinger
 • Få varsling per e-post

Fakta om Arendal kommunes legater

 • Relaterte bransjer
 • Stipendkategorier
  • Barn og unge
  • Sport og idrett
  • Utdanning og studier
  • Samfunn og miljø
  • Inkludering og integrering
  • Geografisk tilknytning
  • Sosiale tiltak
  • Kunst, scene og kultur
  • Musikk
  • Helse
 • Hvem kan søke?
  • Private / enkeltpersoner
  • Organisasjoner og foreninger
  • Bedrifter og næringsliv
  • Barn og ungdom
  • Studenter
  • Enslige forsørgere / enslige
  • Seniorer / Eldre