Norsk håndverksinstitutt

Norsk håndverksinstitutt arbeider med å dokumentere, bevare og fremme tradisjonelt håndverk som kunnskap, kultur og yrke samt øke samfunnets kjennskap til og respekt for håndverkstradisjoner, i tråd med UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven.

Les mer om Norsk håndverksinstitutt
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (1)
logo
Norsk håndverksinstitutts stipendiatordning

Den treårige stipendiatordningen for håndverkere ved Norsk håndverksinstitutt legger til rette for å videreføre og utvikle forskjellige håndverksfag. Gjennom en praktisk tilnærming skal stipendiatene fordype seg i prosesser, problemstillinger og praksiser som er sentrale i tradisjonelt håndverk. 


Stipendiatprosjektet
Et godt stipendiatprosjekt bør ha to hovedfokus: håndverkeren og håndverket. Norsk håndverksinstitutt legger vekt på at prosjektet både skal bidra til å øke håndverkerens kunnskap, utøvende nivå og nettverk innenfor sitt fag, samtidig skal prosjektet tilføre håndverksfaget ny kunnskap og utvide rammene for faget. Dette kan for eksempel skje gjennom bevaring av teknikker og kunnskap som er i ferd med å gå i glemmeboken fordi tradisjonsbærerne faller fra, eller det kan skje ved gjenoppdaging av teknikker og kunnskap som ikke lenger har levende tradisjonsbærere. 


I stipendiatperioden skal den praktiske utøvelsen stå sentralt som metode for å utforske ulike sider ved håndverket. Prosjektet skal fokusere på utforskning av forutsetninger for fagene; materialene, verktøyet, prosessene, gjenstandenes funksjon og de historiske praksiser de har vokst ut av.


Vi legger vekt på at resultatet av prosjektet skal kunne styrke stipendiatens håndverksfag og ønsker å samarbeide med stipendiatene også etter endt stipendiatprosjekt for å styrke denne effekten. 


Stipendiatprosjektene strekker seg over tre år og gir dermed en unik mulighet for håndverkere til å fordype seg i sitt fag på en måte som ikke er mulig i daglig drift hvor man samtidig skal levere produkter ut til kunder. Samtidig krever et stipendiatprosjekt god organisering og klare problemstillinger. I tillegg til selvstendig arbeid i verksted skal det formidles fra prosesser og resultater for andre, i form av tekst, foto, video eller opplæring. Prosjektet skal bidra til en generell kunnskapsutvikling innenfor stipendiatens fagfelt.


Ved periodens utløp skal stipendiaten presentere et større avsluttende arbeid som tar opp i seg problemstillinger som har stått sentralt i løpet av stipendiatperioden. Arbeidet skal demonstrere at stipendiaten har nådd et høyere utøvende nivå.


Stipendiatordningen for håndverkere er en viktig anerkjennelse av håndverk som kunnskapsform, også på et høyere utøvende nivå.

Søknad

Utlysning og søknadsskjema legges ut på handverksinstituttet.no ved årsskiftet hvert år. Eventuelle føringer ved årets utlysning finner du der.

Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post