Karmøy kommunes stipend og støtteordninger

Karmøy kommune tilbyr sine innbyggere forskjellige legat og tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Karmøy kommune.

Les mer om Karmøy kommunes stipend og støtteordninger
Fakta
Antall utdelinger
3 (Inntil)
Årlig utdeling
Ikke spesifisert
Se alle fakta
Organisasjonsprofil
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (12)
logo
Karmøy kommunes kulturstipend
  1. Karmøy kommune – Hovedutvalg oppvekst og kultur – kan årlig dele ut inntil 3 kulturstipend til fortrinnsvis sang, musikk, idrett, kunst og kultur.
  2. Stipendet tildeles til personer/grupper som bor eller har tilknytning til Karmøy kommune.
  3. Stipendene kan brukes til videreutdanning, deltakelse på seminar og kurs, studiereiser, treningsleirer, deltakelse i konkurranser eller formidlingsprosjekt.
  4. Det står fritt opp til hovedutvalget å vurdere hvorvidt det skal utdeles stipend og hvor mange det enkelte år.
  5. Søknadsfrist/forslagsfrist for stipend er 1. november hvert år. Søknad/forslag sendes Karmøy kommune, oppvekst og kulturetaten og skal inneholde en kort beskrivelse om hva der søkes stipend til.
  6. For en 4-års periode nedsetter hovedutvalg oppvekst og kultur et innstillingsutvalg på 3 medlemmer og 2 varamedlemmer som fremmer forslag overfor hovedutvalget.
  7. Det skal sendes rapport til hovedutvalg oppvekst og kultur om hvordan stipendet er benyttet innen ett år etter vedtaket. Rapporten skal inneholde litt om utbytte og erfaringer i forbindelse med bruken av stipendet. Stipend som ikke blir benyttet kan kommunen kreve tilbakebetalt.


Privatpersoner
logo
Aktivitetskortet - opplevelseskort for barn og unge

Aktivitetskortet er et kort som gir barn og unge, fra 0 – 18 år, gratis adgang til kultur- og fritidsaktiviteter.
Kortet gir gratis inngang til:

-Karmøy og Tysvær kino
-offentlig bading i Karmøyhallen, Vormedal svømmehall og i Tysværtunet badeanlegg
-Vikingfestivalen Karmøy
-Nordvegen historiesenter
-Skudeneshavn museum
-Haugaland zoo
-alle arrangement i regi av Karmøy kommune
-Kortet er personlig med navn og bilde og varer i ett år.

Fri adgang for ledsagere over 18 år med barn fra 0 – 13 år.

I behandlingen av søknaden regnes den samlede inntekten i husholdet fra siste tilgjengelig skattemelding, ikke skatteoppgjøret. All inntekt blir tatt med, også alle typer pensjoner, bidrag og renter. Barn er en del av husholdningen og derfor skal barns pensjoner inkluderes i dette grunnlaget.

Husholdet som gjelder er det som barnet, i følge Folkeregistret, har fast adresse på.

Søknad

For å søke, benyttes det elektronisk søknadsskjema som du finner på karmoy.kommune.no

Privatpersoner
logo
Dekning av medlemsskap i en frivillig organisasjon

Barn og unge under 18 år fra familier med lav inntekt kan søke kommunen om dekning av medlemskapet i en frivillig organisasjon i kommunen. Gjelder også lisens, treningsavgift og forsikring.

En frivillig organisasjon er en sammenslutning av personer eller virksomheter som driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis.

Med frivillig virke mener vi virksomhet som for det vesentligste er basert på frivillige gaver/innsamlede midler og/eller frivillig tidsbruk, og som har et ikke-kommersielt formål.

Søknad

For å søke, benyttes det elektronisk søknadsskjema som du finner på karmoy.kommune.no

Privatpersoner
logo
Driftstilskudd til organisasjoner

Det kan gis driftstilskudd til organisasjoner som har kultur- og fritidstilbud til personer med nedsatt funksjonsevne.

Til grunn for vurderingen legges virksomhetens størrelse og art, foreningens aktivitet, antall betalende medlemmer eller foreningens/lagets egeninnsats og foreningens/lagets kapitalbehov. 

Det gjøres oppmerksom på at det også kan søkes på tilskuddsposten “Driftstilskudd lag og foreninger”.

Søknad – For å søke, benyttes det elektronisk søknadsskjema som legges ut på karmoy.kommune.no ved starten av året.

Søknadsfrist er 1. mars hvert år.

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til nærmiljøanlegg

Denne tilskuddsordningen gjelder bl.a. eksisterende og nye lekeplasser, løkker, akebakker, friluftsanlegg, små BMX-baner, skateboardbaner/-ramper, minigolfanlegg m.m.

Det gis ikke tilskudd til kjøp av areal, fartsdumper, trafikkbommer o.l., leplanting, opparbeiding av trafikkareal, lekeplasser på skoler, i barnehager eller forretningssentra, idrettsanlegg slik det er definert av departementet.

Krav for tilskudd

-Anlegget skal være tilgjengelig for alle.
-“Utbygger” må gå inn med egenandel på minst 50%.
-“Utbygger” eier arealet eller har disposisjonsrett på minst 10 år.
-Det må brukes godkjent utstyr på lekeplassene.


Følgende vedlegg kreves

-dokumentasjon/redegjørelse for eiendomsforhold
-kart som viser beliggenhet
-arbeidsplan og beskrivelse med tegning/skisse (med godkjenning fra offentlig myndighet)
-kostnadsoverslag og finansieringsplan


Søknad 

For å søke, benyttes det elektronisk søknadsskjema som legges ut på karmoy.kommune.no i starten av året.  

Søknadsfrist er 1. mars hvert år.

Organisasjoner og foreninger
logo
Legatet for Skudeneshavn

Formål: ʺInntil 80 % av årlig avkastning kan utdeles til trengende enkeltpersoner eller familier i Skudeneshavnområdet. Det skal ikke foretas utdeling til personer som har sitt livsopphold dekket av egne‐ eller yrkespensjonsordninger eller forsikringsytelser. Til beboere ved Alders‐ og sjukeheimen og til eldre ellers i området kan midler stilles til disposisjon for arrangementer av ulike slag, eller til utsmykning ved Alders‐ og sjukeheimen. Midler kan videre tildeles til varig utsmykning i Skudeneshavn


Søknadsfrist: Innen 1. desember hvert år. Bruk søknadsskjema som du finner på karmoy.kommune.no


Privatpersoner
logo
Othilie og Severin Larsens Legat

Til forskjønnelse av Kopervik.

Du finner søknadsskjema på karmoy.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Karmøys julefond

Avkastningen deles ut til økonomisk vanskeligstilte og syke i Karmøy kommune.
Søknadsfrist: Innen 1. desember hvert år.

Les mer og søk elektronisk på karmoy.kommune.no.

Privatpersoner
logo
Legatet for Hans Holst og Anna Eegs Minde

Formål: ʺLegatets renteinntekt blir å anvende til beste for skolevesenet i Kopervik, dog ikke til dekning av noen del av det ordinære skolebudgett, som til enhver tid bevilges ifølge gjeldende lov."


Søknadsfrist: Innen 1. desember hvert år.

Søknadskjema: https://www.karmoy.kommune.no/content/uploads/2019/10/Legat-Legatet-for-Hans-Holst-og-Anna-Eegs-Minde-af-1777.pdf

Søknaden sendes: Legatet for Hans Holst og Anna Eegs Minde, Rådhuset, 4250 Kopervik

Kontaktperson: Økonomisjef Morten Sørensen, Karmøy kommune, telefon 52 85 75 00

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Ragnhild og Ole Hansen Kovigs Legat

Legat med utdeling til trengende kreftsyke i Skudeneshavn.

Søknaden sendes: Ragnhild og Ole Hansen Kovigs legat, Rådhuset, 4250 Kopervik
Kontaktperson: Økonomisjef Morten Sørensen, Karmøy kommune, telefon 52 85 75 00

Privatpersoner
logo
O. A. Knutsen og Hustrus Fond

Støtte til videreutdanning av ungdom i Torvastad. Her menes de som i dag bor i Karmøy kommune med poststed 4260/4298 Torvastad, 5548 Feøy, 5545/5544 Vormedal og 5542/5508 Karmsund, samt de som bor i Utsira kommune (poststed 5547). Utsira ble eget herred og skilt fra Torvastad fra 1. juli 1924 i følge kgl.res. av 8. februar 1924.

Søknadsfrist: Innen 1. desember hvert år.

Søknadsskjema kan lastes ned her: https://www.karmoy.kommune.no/content/uploads/2019/10/Legat-O.A.Knutsen-og-hustrus-fond.pdf

Privatpersoner
logo
Kulturpris

Karmøy kommune deler årlig ut en kulturpris til en organisasjon eller enkeltperson som gjør eller har gjort en betydelig innsats innen kultursektoren i kommunen. Kulturprisen er å betrakte som en hedersbevisning og består av et diplom og en kunstgjenstand.

Hvis du ønsker å nominere en kandidat så skriver du en e-post merket Kulturprisen til post@karmoy.kommune.no med navn og en begrunnelse for hvorfor din kandidat fortjener prisen. Forslag til kulturpris er innen 1. november hvert år.

Prisen deles ut under ordførerens årlige nyttårsmottakelse i romjulen.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Karmøy kommunes stipend og støtteordninger