BirdLife Norges fond

BirdLife Norge har fire fond. Tre av disse gir årlig bidrag til fuglevernarbeid i Norge. Tildelte beløp varierer fra år til år ut i fra søknader og avkastning på fondene. Både privatpersoner, lag og organisasjoner kan søke om støtte fra fondene.

Dette er en redaksjonell oppføring av legat / stipend for stipendportalen.no.

Les mer om BirdLife Norges fond
Fakta
Antall utdelinger
3
Årlig utdeling
40 NOK
Se alle fakta
Organisasjonsprofil
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (4)
logo
Norsk Fuglevernfond

Norsk Fuglevernfond har som formål å fremme ornitologisk forskning med spesiell vekt på fuglevern i Norge.

Søknadsfrist for alle fond er 15. januar, og søkere vil få svar i løpet av mars måned. Støtten vil bli utbetalt så snart fondsstyrets innstilling er klar.

Søknader sendes via digital søknadsskjema på birdlife.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Snøuglefondet

For noen år siden mottok NOF en større gave fra en eldre dame som var svært fascinert av den flotte snøugla. Etter ønske fra giver ble det formulert egne regler knyttet til gaven, men ut over det så er midlene underlagt Norsk Fuglevernfonds statutter. Snøuglefondet har som formål å gi midler til fuglevernarbeid for følgende arter: snøugle, fjellvåk, jaktfalk og vandrefalk. I tillegg kommer en for fondsstyret valgfri norskhekkende dagrovfugl eller ugle. Fondsstyret kan i særlige tilfeller gjøre hastevedtak utenom den årlige søknadsbehandlingen, ved å støtte spesielle tiltak for å sikre reir og bo for snøugle.

Søknadsfrist for alle fond er 15. januar, og søkere vil få svar i løpet av mars måned. Støtten vil bli utbetalt så snart fondsstyrets innstilling er klar.

Søknader sendes via digital søknadsskjema på birdlife.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Oddmund Magne Aune og Erling Bjørgums minnefond

Fondet ble opprettet i 1974 til minne om Oddmund Magne Aune og Erling Bjørgum. Fondet har eget regnskap og grunnkapitalen er kr 50 000. Formålet er å fremme ornitologisk forskning med spesiell vekt på trekkfugler.

Søknadsfrist for alle fond er 15. januar, og søkere vil få svar i løpet av mars måned. Støtten vil bli utbetalt så snart fondsstyrets innstilling er klar.

Søknader sendes via digital søknadsskjema på birdlife.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Svein Haftorns Minnefond

Svein Haftorns Minnefond er rettet mot NOFs barne-, ungdoms- og rekrutteringsarbeid, som var en av Svein Haftorns hjertesaker i sitt mangeårige virke for NOF. Fondet har en grunnkapital på 50.000 kr., rentene kan benyttes til utdeling av stipendier og andre formål som tilfredsstiller statuttene (les mer). Fondet bestyres av NOFs fondsstyre på samme måte som NOFs øvrige fagfond med en statlig representant i styret. NOF håper at flest mulig vil være med på å bygge opp Svein Haftorns Minnefond, til det beste for NOFs barne-, ungdoms- og rekrutteringsarbeid ved å bidra med midler inn i fondet.

Søknadsfrist for alle fond er 15. januar, og søkere vil få svar i løpet av mars måned. Støtten vil bli utbetalt så snart fondsstyrets innstilling er klar.

Søknader sendes via digital søknadsskjema på birdlife.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om BirdLife Norges fond