Norsk Ornitologisk Forenings fond

Norsk Ornitologisk Forening har fire fond. Tre av disse gir årlig bidrag til fuglevernarbeid i Norge. Fondene styres av et faglig råd (Fondsstyret) som er utnevnt av sentralstyret. Både privatpersoner, lag og organisasjoner kan søke om støtte fra fondene. Søknader sendes via vårt digitale søknadsskjema. Søknadsfrist for alle fond er 15. januar, og søkere vil få svar i løpet av mars måned. Støtten vil bli utbetalt så snart fondsstyrets innstilling er klar. Totalt er det per i dag i overkant av 2,2 millioner innestående i fondskapital. Tildelte beløp varierer fra år til år ut i fra søknader, og ikke minst avkastning på fondene.

Dette er en redaksjonell oppføring av legat / stipend for stipendportalen.no.

Les mer om Norsk Ornitologisk Forenings fond
Fakta
Antall stipender
3
Årlig utdeling
40 NOK
Se alle fakta
Organisasjonsprofil
Støtteordninger (3)
logo
Norsk Fuglevernfond

Norsk Fuglevernfond har som formål å fremme ornitologisk forskning med spesiell vekt på fuglevern i Norge.

logo
Snøuglefondet

For noen år siden mottok NOF en større gave fra en eldre dame som var svært fascinert av den flotte snøugla. Etter ønske fra giver ble det formulert egne regler knyttet til gaven, men ut over det så er midlene underlagt Norsk Fuglevernfonds statutter. Snøuglefondet har som formål å gi midler til fuglevernarbeid for følgende arter: snøugle, fjellvåk, jaktfalk og vandrefalk. I tillegg kommer en for fondsstyret valgfri norskhekkende dagrovfugl eller ugle. Fondsstyret kan i særlige tilfeller gjøre hastevedtak utenom den årlige søknadsbehandlingen, ved å støtte spesielle tiltak for å sikre reir og bo for snøugle.

logo
Oddmund Magne Aune og Erling Bjørgums minnefond

Fondet ble opprettet i 1974 til minne om Oddmund Magne Aune og Erling Bjørgum. Fondet har eget regnskap og grunnkapitalen er kr 50 000. Formålet er å fremme ornitologisk forskning med spesiell vekt på trekkfugler.

Aktuelle utlysinger hos Norsk Ornitologisk Forenings fond

Vi er alltid interessert i komme i kontakt med dyktige kandidater. Dersom du synes vår bedrift og bransje er interessant og stillingene vi normalt ansetter til er aktuelle for deg, kan du sende oss en åpen søknad. I søknaden ønsker vi at du inkluderer en CV og et søknadsbrev der du forteller om deg selv og hvorfor du er interessert i å jobbe hos oss. Ved å sende oss en åpen søknad, blir du samtidig registrert i vår CV database slik at vi kan ta direkte kontakt med deg dersom det dukker opp en jobbmulighet.
Fortløpende

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Norsk Ornitologisk Forenings fond