Bløderfondet

Bløderfondet er en stiftelse opprettet av Foreningen for blødere i Norge (FBIN). Stiftelsen har som formål: å arbeide til beste for blødere og deres familier, primært i Norge. Stiftelsen kan yte finansiell støtte til forskning knyttet til blødersykdom, bedring av behandlings- og omsorgstilbud for blødere, kompetanseheving for helsepersonell som arbeider med blødersykdommer, velferdstiltak for blødere, og støtte til enkeltpersoner/familier i forbindelse med arrangement i regi av FBIN.

Dette er en redaksjonell oppføring av legat / stipend for stipendportalen.no. Informasjon er hentet fra fbin.no

Les mer om Bløderfondet
Fakta
Antall stipender
Ikke spesifisert
Årlig utdeling
Ikke spesifisert
Se alle fakta
Organisasjonsprofil
Støtteordninger (1)
logo
Bløderfondet - stiftelse opprettet av Foreningen for blødere i Norge

Stiftelsen har som formål: å arbeide til beste for blødere og deres familier, primært i Norge. Stiftelsen kan yte finansiell støtte til forskning knyttet til blødersykdom, bedring av behandlings- og omsorgstilbud for blødere, kompetanseheving for helsepersonell som arbeider med blødersykdommer, velferdstiltak for blødere, og støtte til enkeltpersoner/familier i forbindelse med arrangement i regi av FBIN. Medlemmer kan søke om støtte for deltakelse til sommerleir arrangert av FBIN.

Styret i Bløderfondet oppfordrer leger, sykepleiere og annet helsepersonell som arbeider med blødersykdommer, til å søke fondet om støtte til f.eks. forskning, videreutdanning, kurs, konferanser eller andre tiltak som kan komme personer med blødersykdommer og deres familier til gode. Stiftelsen kan blant annet yte finansiell støtte til:

• forskning knyttet til blødersykdom
• bedring av behandlings- og omsorgstilbud for blødere
• kompetanseheving for helsepersonell som arbeider med blødersykdommer

Les mer på https://fbin.no/foreningen/bloderfondet/

Private / enkeltpersoner
Organisasjoner og foreninger
Bedrifter og næringsliv

Aktuelle utlysinger hos Bløderfondet

Mer informasjon om Bløderfondet - stiftelse opprettet av Foreningen for blødere i Norge vil snart publiseres her. Du vil da få informasjon om hvem som kan søke og hvordan man sender søknad på Bløderfondet - stiftelse opprettet av Foreningen for blødere i Norge.
Ikke spesifisert

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post