Båtsfjord kommunes støtteordninger

Båtsfjord kommune tilbyr sine innbyggere ulike offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Båtsfjord kommune.

Les mer om Båtsfjord kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Bli kjent med Båtsfjord kommune
Støtteordninger (2)
logo
Kulturprisen

Båtsfjord kommunes kulturpris kan gis til enkeltpersoner eller lag/foreninger i Båtsfjord som ikke har mottatt prisen tidligere.

Skriftlig begrunnet forslag kan sendes postmottak@batsfjord.kommune.no eller leveres kommunens servicetorg på rådhuset. Søknadsfrist utlyses på kommunens nettsider.

Les mer på batsfjord.kommune.no 

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Tilskudd innenfor kulturområdet

NÆRMILJØTILTAK KR 10 000 (SØKNADSFRIST 2 MAI).
Omhandler miljøtiltak i nærområdet. Lekeplasser og prosjekter. Tilskuddet skal ikke benyttes til dekning av administrasjonskostnader.
Søknadskjemaet får du på servicetorget eller på kommunens nettsider


Kulturmidler, kr 100 000 (Søknadsfrist 19. mai 2023) Det ytes tilskudd til aktivitet i lag/foreninger, ikke administrasjonskostnader. Søknadene behandles direkte i Kultur- og Oppvekststyret. Krav ved søknad om kulturmidler:  Legg ved regnskap for forrige år - årsplan for søknadsåret - budsjett for søknadsåret.
Søknadskjema får du på servicetorget eller på kommunens nettsider


Tilskudd diverse kulturtiltak. (Ingen søknadsfrister) Omhandler arrangement av forskjellig karakter som for eksempel konsertarrangement med underskuddsgaranti og prosjekter. Tilskuddet skal ikke benyttes til dekning av administrasjons-kostnader. Søknad på beløp inntil kr 5.000,- behandles administrativt. Større beløp behandles i Kultur og oppvekststyret. Ingen søknadsfrist. Ved administrativ tildeling er det ankemulighet. Anken behandles da Kultur og oppvekststyret. Budsjett i 2023 er kr 15 000,-. Ingen søknadsskjema.


ANDRE ØREMERKEDE TILSKUDD ER: 

Tilskudd BSK  Kr 100 000.-.
Tilskudd 4H  Kr 35 000.-.
Tilskudd Båtsfjord i Fest Kr 60 000

Tilskudd til 17. mai, kr 20 000.-.
Tilskudd til Historie og museumslaget  Kr. 60 000.-.

Vil du vite mer eller søke så kontakt Kulturkontoret : Stig-Ove Eriksen, kulturkonsulent,  tlf 47 62 86 18  eller stig-ove.eriksen@batsfjord.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Båtsfjord kommunes støtteordninger