Sparebankstiftelsen SR-Bank

Gjennom generasjoner har SpareBank 1 SR-Bank bygget opp verdier som har bidratt til trivsel, vekst og nyskapning i regionen. Sparebankstiftelsen SR-Bank er bankens største eier, og bærer videre de stolte tradisjonene i Rogaland, Hordaland og Agder. Stiftelsen kan disponere overskudd og utdele gaver til allmennyttige formål . Stiftelsen skal i sin utdeling av gaver fortinnsvis ta hensyn til de distrikter som har bygget opp grunnfondskapitalen til tidligere SpareBank 1 SR-Bank. Gaver som gis av Sparebankstiftelsen SR-Bank vil komme fra utbytte som Stiftelsen får på sine aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA.

 

 

Les mer om Sparebankstiftelsen SR-Bank
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
Utlysing
Utlysing
Fortløpende
Vestland, Rogaland +1
Se flere videoer fra Sparebankstiftelsen SR-Bank
Støtteordninger (1)
logo
Sparebankstiftelsen SR-Bank

Søke om gave
Vårens søknadsrunde er fra 19.februar til og med 19.mars med prioriterte formål er idrett, oppvekstmiljø og FOR ALLE! Stiftelsen sender svar i forbindelse med vårens søknadsrunde i midten av mai. Høstens søknadsrunde er fra 19.august til 19.september med prioriterte formål kultur, friluftsliv, kompetanse og FOR ALLE!

Tildelingskriterier:
Ved vurdering av søknad og utvelgelse av prosjekter vektlegger Stiftelsen:

• at gavene bidrar til gode oppvekstvilkår for barn og unge.

• tydelige prosjekter som kommer mange til gode.

• at gavetildelingen bidrar til lokalt engasjement og utløser betydelig egeninnsats og støtte fra andre.

• at gavene kan inspirere foreninger og lag til å dra i gang nye og gode initiativ som vil gi effekt på en større gruppe i lokalsamfunnet og ha varig verdi.

• at prosjektene er bærekraftige uten Stiftelsen over tid.

• hvilke prosjekter som har størst effekt i forhold til Stiftelsens formål/verdier. hvilken effekt tiltakene skal ha på målgruppe.

Det elektroniske søknadsskjemaet ligger kun ute i søknadsperioden og du finner det på srstiftelsen.no

Organisasjoner og foreninger

Aktuelle utlysinger hos Sparebankstiftelsen SR-Bank

Sparebankstiftelsen SR-Bank deler ut allmennyttige gaver i området Agder, Rogaland og Hordaland.
Fortløpende Vestland, Rogaland, Agder

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Filmer

Oppvekstmiljø
Friluftsliv
Om Sparebankstiftelsen SR-Bank

Adresse

Besøksadresse:
Domkirkeplassen 2
4001 Stavanger