Sparebankstiftelsen SR-Bank

Gjennom generasjoner har SpareBank 1 SR-Bank bygget opp verdier som har bidratt til trivsel, vekst og nyskapning i regionen. Sparebankstiftelsen SR-Bank er bankens største eier, og bærer videre de stolte tradisjonene i Rogaland, Hordaland og Agder. Stiftelsen kan disponere overskudd og utdele gaver til allmennyttige formål . Stiftelsen skal i sin utdeling av gaver fortinnsvis ta hensyn til de distrikter som har bygget opp grunnfondskapitalen til tidligere SpareBank 1 SR-Bank. Gaver som gis av Sparebankstiftelsen SR-Bank vil komme fra utbytte som Stiftelsen får på sine aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA.

 

 

Les mer om Sparebankstiftelsen SR-Bank
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
Utlysing
Utlysing
Fortløpende
Vestland, Rogaland +1
Se flere videoer fra Sparebankstiftelsen SR-Bank
Støtteordninger (1)
logo
Sparebankstiftelsen SR-Bank

Sparebankstiftelsen SR-Bank deler ut allmennyttige gaver i området Agder, Rogaland og Hordaland. Stiftelsen vil i sin utdeling av gaver ta hensyn til de distrikter som har bygget opp grunnkaitalen tidligere. Prioriterte formål er oppvekstmiljø, idrett, kultur, friluftsliv, samfunnssikkerhet og for alle. Formålene dekker de fleste områder som bygger opp om gode lokalsamfunn. Stiftelsen skal støtte prosjekter som bidrar til å utvikle regionen til et godt og bærekraftig samfunn med hovedfokus på barn og unge. Utdelingen av gaver til allmennyttige formål, skal skje i tråd med Stiftelsens visjon om «Sammen skaper vi verdier» samt Stiftelsens verdier «Sammen skal vi løfte, skape og utvikle gode lokalsamfunn». Gode lokalsamfunn kjennetegnes ved:

  • Apparat som fanger opp barn og unge som faller utenfor enten skole, organisasjonsliv eller annet
  • Tiltak slik at flere barn og unge gjennomfører utdannelse
  • Gode fritidstilbud for alle barn og unge
  • Møteplasser for å legge til rette for god inkludering
  • Tilgang til rekreasjonsområder
  • Gode kulturtilbud
  • Rikt organisasjonsliv
Organisasjoner og foreninger

Aktuelle utlysinger hos Sparebankstiftelsen SR-Bank

Sparebankstiftelsen SR-Bank deler ut allmennyttige gaver i området Agder, Rogaland og Hordaland.
Fortløpende Vestland, Rogaland, Agder

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Filmer

Oppvekstmiljø
Friluftsliv
Om Sparebankstiftelsen SR-Bank

Adresse

Besøksadresse:
Domkirkeplassen 2
4001 Stavanger