Flekkefjord kommunes stipend og støtteordninger

Flekkefjord kommune tilbyr sine innbyggere ulike stipend og støtteordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over de forskjellige støtteordningene du kan søke på om du bor eller jobber i Flekkefjord kommune.

Les mer om Flekkefjord kommunes stipend og støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (5)
logo
Flekkefjord kommunes kulturstøtte

Kommunalt tilskudd til allment kulturarbeid tildeles organisasjoner og institusjoner innen kommunen og personer hjemmehørende i kommunen.


Man kan søke om følgende tilskudd:
-Driftstilskudd
-Starttilskudd
-Kurstilskudd
-Byggetilskudd
-Tilskudd til særskilte tiltak

Les retningslinjer og last ned søknadsskjema på flekkefjord.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Kulturstipend

Kulturstipend


1. Kulturstipend kan tildeles personer som er født, bosatt i, eller har en nær tilknytning til Flekkefjord kommune
2. Stipendet tildeles unge kunstnere, kulturarbeidere og idrettsutøvere under utdanning.
3. Formålet med stipendet må spesifiseres i søknaden og det skal rapporteres om bruken innen et år etter tildeling.
4. Fortrinnsvis deles det ut 2 stipend a kr.10.000,-. Stipendets størrelse kan bli endret avhengig av tilgjengelige budsjettmidler.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Kulturpris

Kulturpris


1. Kulturprisen kan tildeles enkeltpersoner, grupper, eller frivillige organisasjoner som har gjort en spesiell verdifull innsats for kommunen i året som har gått.
2. Prisen er en diplom, et glassfat med inskripsjon og sjekk på kr. 5.000,-
3. Forslag til kandidater til kulturprisen og søknad om stipend fremmes innen 30. november. Annonseres i lokalavisen og på kommunes hjemmeside.
4. Utvalg for helse, kultur og oppvekst gir mandat til en komite bestående av to medlemmer fra utvalget og en representant fra kulturadministrasjonen til utvelgelse av kandidat til kulturprisen samt mottakere av kulturstipend.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Festivaltilskudd

Som festival eller større arrangement regnes:
Arrangement som er av en større art enn det arrangøren i sitt vanlige virke arrangerer.
Festspill eller større festligheter som gjentas med jevne mellomrom, som oftest med kulturelt eller kunstnerisk tilsnitt.
Arrangementet/festivalen skal foregå i Flekkefjord kommune.
Arrangementer som bidrar til at Flekkefjord fremstår som et attraktivt, moderne og livskraftig samfunn.
Arrangementer som underbygger trivsel i hverdagen.
Arrangementer som fokuserer på familier, barn og unge.
Arrangementer som synliggjør verdier som mangfold, livskvalitet gjennom å stimulere til bredde i tilbud.»


Hvordan søke
Summen som er avsatt til arrangement/festivalstøtte (pt 50.000.-) deles i 2 deler, hvorav 50% av støtten fortrinnsvis (men kan avvikes) gis til en søker. For å stimulere til ny og økt aktivitet skal hovedbeløpet i første rekke tildeles nye festivaler/arrangement. Den gjenstående summen fordeles på resterende søkere. Utvalget står fritt til å omfordele midlene hvis ingen søkere svarer til kriteriene beskrevet ovenfor.

Midlene utlyses på web og i lokalavisen 1 gang årlig. 

Utgangspunktet for retningslinjene må baseres på de til enhver tid politisk vedtatte målsettinger og budsjettmessig bevilging. I økonomiplanen for Flekkefjord kommune skal det satses rundt profilen TRIVSEL I HVERDAGEN med verdiplattformen helse, miljø og medvirkning, hvor Flekkefjord skal fremstå som et attraktivt, moderne og livskraftig samfunn. Det skal også fokuseres på barn og unge.

Organisasjoner og foreninger
logo
Næringsfond

Har du planer om nyetablering, videreutvikling eller et prosjekt som kan føre til økt virksomhet eller nye arbeidsplasser i Flekkefjord? Da kan det hende at du kan søke om støtte fra kommunens næringsfond.

Støtten gis som hovedregel som økonomisk tilskudd og kan dekke opptil 50% av dokumenterte kostnader. Det er et krav at virksomheter som søker tilskudd skal være registrert, eller være under registrering, og ha sin hovedvirksomhet i Flekkefjord kommune. Prosjekter vurderes i forhold til betydning, lønnsomhet og konkurransesituasjonen i lokalsamfunnet.

Bedrifter og næringsliv

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Flekkefjord kommunes stipend og støtteordninger