Holtålen kommunes legater og støtteordninger

Holtålen kommune har mange ulike støtteordninger for aktører innen kultur og idrett. I tillegg deler kommunen ut både stipender og priser til grupper eller enkeltpersoner som gjør en ekstra innsats eller utmerker seg innenfor feltet. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Holtålen kommune.

Les mer om Holtålen kommunes legater og støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (3)
logo
Kulturmidler

Det kan søkes om

-tilskudd til drift av lag og organisasjoner i Holtålen kommune
-tilskudd til arrangement
-tilskudd til prosjekt


Årsmelding og regnskap fra forrige år bes vedlagt.

Søknadsfrist 30. april

Søk elektronisk på holtalen.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Kulturpris

Holtålen kommunes kulturpris gis årlig gjennom nominasjon til enkeltpersoner, institusjoner eller organisasjoner som har utmerket seg ved fremragende innsats innen kultursektoren.

NOMINASJONER  SENDES:
Holtålen Kommune
Helsetunet 7,
7380 Ålen

eller på mail til:

epost@holtalen.kommune.no

Spørsmål ang. ordningene rettes til kulturkontoret

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Kulturstipend

Kulturstipendet gis gjennom nominasjon med utgangspunkt i kunstnerisk virke og faglig utvikling. Stipendet skal bidra til inspirasjon og videreutvikling for aktører innenfor kunst- og kulturområdet. 

HOLTÅLEN KOMMUNES KULTURSTIPEND FOR UNGDOM
1. Kulturstipendet skal stimulere unge talenter innen en vid definisjon av det utvidede
kulturbegrep til videreutvikling og økte ferdigheter innenfor sitt område. Stipendet kan
deles ut hvert år.
2. Stipendet tildeles lovende utøvere innen en vid definisjon av kulturbegrepet. Mottakeren
skal bo i, eller ha tilknytning til Holtålen kommune.
3. Stipendet består av et diplom og et pengebeløp på 5 000 kr.
4. Både enkeltpersoner og organisasjoner kan sende inn forslag på kandidater til
kulturstipendet. Forslagene sendes Holtålen kommune, Formannskapet, innen 15.
september. Oppfordring til forslagsstillere bekjentgjøres på kommunens hjemmeside og i
lokalpressen.
5. Formannskapet vurderer de innkomne forslagene og avgjør om stipendet skal utdeles og
hvem som skal få det.
6. Overrekkelsen av kulturstipendet skjer ved ordføreren.
7. Holtålen kommunes kulturstipend er innstiftet av kommunestyret ved vedtak av
24.02. 1983, med endring i Formannskapet 11.01. 2011

Begrunnet forslag sendes Holtålen kommune, Helsetunet 7, 7380 Ålen eller til epost@holtalen.kommune.no

Privatpersoner
Organisasjoner og foreninger

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post