Ringerike kommunes støtteordninger

Ringerike kommune deler ut midler til blant annet kulturarrangementer, næringsutvikling og utdanning. Se fanen "Støtteordninger" for en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Ringerike kommune.

Les mer om Ringerike kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (5)
logo
Prosjekttilskudd

Har dere et spennende prosjekt eller større arrangement innenfor noen av disse kategoriene?

-uorganisert/egenorganisert fritid
-frivillighet
-friluftsliv
-teater/festival/spel
-kulturarv/lokalhistorie
-kultur for alle


Lavterskeltilbud for barn og unge, både organisert og uorganisert, med fokus på redusere inaktivitet og utenforskap, og som fremmer mangfold prioriteres. Tilbudene som gis skal være gratis.

Prosjektstøtten skal gå til tiltak inneværende år.

Søknad om prosjekttilskudd, beskrivelse av tiltak, målgruppe og budsjett sendes til 

kultur@ringerike.kommune.no

merk "Prosjektstøtte HOK"Organisasjoner og foreninger
logo
ALLE MED-tilskudd

ALLE MED-tilskudd skal stimulere til gratis fritidstilbud, som bidrar til at alle barn og unge i Ringerike kan delta,  

  • Aktiviteten må være åpen for alle i en gitt aldersgruppe (0-19år)
  • Aktiviteten må tilbys med minimum 4 repetisjoner denne vinteren (med oppstart samme år)
  • Aktiviteten må ha minimum 8 deltakere hver gang
  • Aktiviteten støttes med inntil kr 20 000,-
  • ngen søknadsfrist - fortløpende saksbehandling

Ringerike kommune kan kreve informasjon om gjennomføring i ettertid, samt innsyn i medlemsregister og regnskap for kontroll

Organisasjoner og foreninger
logo
Arrangementsstøtte

Ringerike kommune gir støtte til åpne kulturarrangementer og kunstprosjekter

Hva kan man søke om støtte til? 
konserter, teaterforestillinger, utstillinger og andre kulturarrangement som er åpne for alle
kunstneriske produksjoner og kulturprosjekter innen musikk, scenekunst, visuell kunst, film og litteratur
Det gis ikke støtte til kursvirksomhet, reisevirksomhet eller utdanningsformål


Hvem kan søke? 
lag, foreninger og frivillige organisasjoner som er registrert i Frivilligregisteret, Brønnøysundregisteret
Profesjonelle kunst- og kulturprosjekter kan få tilskudd uavhengig av organisasjonsform


Hvor mye kan man få i støtte?
Det gis vanligvis mindre støttebeløp fra denne ordningen, ofte fra 2-15.000 kroner per prosjekt. Det forventes at prosjektene også har annen finansiering, i form av egeninnsats, sponsorinntekter og/eller billettinntekter.

Hvordan søke arrangementsstøtte?
Du må søke elektronisk. Du finner kriterier og søknadsskjema her:

https://www.ringerike.kommune.no//innhold/kultur-og-fritid/Kulturtilskudd/

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Ringerike Næringsfond

Ringerike Næringsfond AS skal støtte næringsutvikling og næringsetableringer som er lokalisert, eller skal etableres, i Ringerike kommune de neste tre årene.

Fondet er etablert av Sparebank 1 Ringerike Hadeland og Ringerike kommune med tilskudd fra Sparebankstiftelsen Ringerike. Det er en forutsetning at utbetalte tilskudd skal bidra til etablering av nye bærekraftige arbeidsplasser, og/eller økt verdiskaping i tråd med Næringspolitisk strategi for Ringeriksregionen «Framover sammen». Det er også en forutsetning at tilskudd er i tråd med handlingsplan for næring i Ringerike kommune «Næringsplan 2-1».

Ringerike Næringsfond AS tar særlig sikte på å støtte kunnskapsbaserte, bærekraftige bedrifter med god verdiskaping og med stort potensial for å skape et betydelig antall nye arbeidsplasser. Slike bedrifter finnes innen tre grupper:

-Etablering av ny virksomhet i kommunen med minst 5 nye arbeidsplasser første året, for eksempel bedrifter som kommer utenfra.
-Utvidelse av eksisterende virksomhet i kommunen med minst 5 nye arbeidsplasser første året.
-Skalering av mindre innovasjonsbedrifter med betydelig potensial for verdiskaping og nye arbeidsplasser.


Fondet har en kapital på vel 9 millioner kroner.


Hvordan søke?
Søknader behandles fortløpende. Tilskuddssum kan variere fra 500.000 kroner og opp til 2 millioner kroner.

Det er ikke utarbeidet et eget søknadsskjema og potensielle søkere kan derfor kontakte daglig leder i fondet, Viktor Moholdt, som vil gi råd om hva en slik søknad bør inneholde.

Ferdig utfylte søknader sendes Anne Brun Syversen


Kontakt
Telefon: 454 13 487

E-post: anne@rnf.no

Besøksadresse: Luna – senter for vekst og utvikling, Bredalsveien 16 b, 3511 Hønefoss (Campus USN Ringerike)

For mer info se: https://www.luna-ringerike.no/

Bedrifter og næringsliv
logo
Stipend til bachelorstudenter i sykepleie og vernepleie

Skal du bli sykepleier eller vernepleier og ønsker økonomisk støtte til utdanningen? Ringerike kommune tildeler stipend til bachelorstudenter innen sykepleie og vernepleie i helse og omsorg.

Utdanningsavtale og stipend
Helse og omsorg ønsker å knytte til seg verdifull arbeidskraft ved å tildele stipend på kr. 250 000. Vi kan gjøre utdanningsavtaler med studenter som enten starter eller har startet i en bachelorutdanning innen sykepleie eller vernepleie. De som allerede har startet vil få beløpet avkortet.

Forutsetningen for å få tildelt stipend er at man har, eller har hatt et arbeidsforhold i helse og omsorg i kommunen. Deretter må man inngå en arbeidsavtale i helse og omsorg som varer studietiden ut. Deretter løper det en toårs bindingstid. Da er man sikret en 100% stilling etter at autorisasjonen foreligger.

Er dette noe for deg?
Ta kontakt med lederen din, eller direkte med Astrid Lundesgaard.


Kontaktperson
Astrid Lundesgaard
Rådgiver i Helse og omsorg

Mobil: 913 95 854

Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post