Johan Helmich Janson og Marcia Jansons legat

Legatets formål er å yte støtte til menn og kvinner under utdanning eller fra det praktiske liv som i en eller annen retning - i teori eller praksis - har vist positive anlegg eller initiativ utover det alminnelige.

Støtte skal fortrinnsvis ytes til studieopphold i utlandet som har betydning for mottakerens fortsatte virksomhet eller utdanning, særlig hvis dette kan få betydning for næringsvirksomhet i Norge, herunder håndverk og kunsthåndverk.

Stipendet skal benyttes til å dekke nødvendige merutgifter knyttet til slike opphold: Reiseutgifter, studieavgifter, utgifter til bøker, studiemateriell m.v. samt merutgifter ved å bo i utlandet.

 

Les mer om Johan Helmich Janson og Marcia Jansons legat
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (1)
logo
Johan Helmich Janson og Marcia Jansons legat

Det utdeles stipend på ca 3 – 4 mill per år. Det tildeles kr 75 000 for studieopphold på 3 måneder,  kr 100 000 for studieopphold på 6 mnd og kr 150 000 for studieopphold 12 mnd.  Hver søker får tildelt maksimalt kr 150 000. 

Stipendet skal bidra til å finansiere studieopphold i utlandet, og skal benyttes til å dekke nødvendige merutgifter knyttet til slike opphold: Reiseutgifter, studieavgifter, utgifter til bøker, studiemateriell m.v. samt merutgifter ved å bo i utlandet. 

Søkeren skal bl.a. legge frem en finansieringsplan, med oversikt over hvilke utgifter som skal dekkes av stipendet. Det gis nærmere informasjon om dokumentasjon mv. på legatets nettsider, og all dokumentasjon skal leveres sammen med søknad i søknadsportalen. 

De tildelte midler skal bare anvendes som nevnt i søknaden, og innen 2 år fra tildelingen. Enhver fravikelse må på forhånd være godkjent av legatet. Stipendiaten skal sende rapport etter fullført stipendarbeid. De siste årene er det delt ut ca kr 3 - 4 mill per år fordelt på ca 30 stipendiater med maksimumsbeløp på kr 150.000 per stipendiat. For de akademiske studieretninger støttes normalt ikke utdanninger lavere enn masternivå. 

Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Johan Helmich Janson og Marcia Jansons legat