Rødøy kommunes støtteordninger

Rødøy kommune tilbyr sine innbyggere flere priser og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Rødøy kommune.

Les mer om Rødøy kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Velkommen til Kystfolket under polarsirkelen!
Støtteordninger (4)
logo
Rødøyprisen

Rødøyprisen deles ut annet hvert år.

Prisen består av en diplom og en pengegave på kroner 5000,-.

Rødøy kommune har mange ildsjeler som gjennom sin frivillige innsats driver fram et rikt lags- og foreningsarbeid, bidrar til levende og livskraftige lokalsamfunn og gjør kommunen til en god plass å være.

Rødøyprisen er kommunens måte å gi en takk til ildsjelene, og viser hvor viktig deres bidrag er for å tilføre trivsel og glede for folk i Rødøy. Det er befolkningen i Rødøy kommune som nominerer kandidater og Formannskapet som tildeler prisen.

Informasjon om kandidatforslag og frist finner du på rodoy.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Næringsfond

Næringsfondet har ulike formål det kan støtte:
«Fondet skal bidra til lokale næringstiltak i Rødøy kommune. Fondet har tre hovedområder:
a) Primærnæringene: Støtte velfungerende utbyggingstiltak innen primærnæringene. Det skal
legges vekt på nyskaping og lønnsomme, variable arbeidsplasser.
b) Næringsutvikling: Fondets midler brukes i samsvar med de strategier som kommunen har
lagt til grunn i til enhver tid gjeldende sektor eller næringsplaner. Hovedformålet er å gi
støtte til lokal næringsutvikling som gir nye arbeidsplasser, nyskaping og lønnsomhet.
c) Gründer: Satse på gründere i alderen 18-35 år, der disse faller utenfor Innovasjon Norges
ordninger. Fondet skal brukes til unge gründere med konkrete forretningsideer, og som har
behov for å øke sin kompetanse med tanke på å starte egen bedrift.»


I forbindelse med søknader om støtte fra Næringsfond må søker forholde seg til to regelsett:
1. «Generelle retningslinjer for bruk og forvaltning av kommunale næringsfond»
2. «Retningslinjer for Næringsfond i Rødøy (tidligere gründerfond, Næringsfond A og
Næringsfond B»

Les retningslinjer og søknadsinformasjon på kommunens nettsider.

Bedrifter og næringsliv
logo
Kulturmidler

Vedtekter for tildeling av kulturmidler i Rødøy kommune.

1. Søkere skal ha fast tilhold i Rødøy kommune.
2. Aktivitetene skal foregå i Rødøy kommune.
3. Kulturmildlene fordeles slik:
• Aktiviteter for barn og unge
• Aktiviteter til idrett og friluftsliv
• Øvrige kulturelle aktiviteter.

Fordelingsnøkkel for tildeling:

Grunnbeløpet fordeles ut fra en fastsatt sum på kr. 50.000. Grunnbeløpet fordeles forholdsvis per medlem, hvor barn og unge under 17 år prioriteres to ganger høyere enn voksne.

Det tildeles i tillegg en årlig sum for antall og omfang av arrangement for barn og unge:
• Kr. 5000 for flere enn 5 arrangement pr. år.
• Kr. 3000 for 3 -5 arrangement pr. år.
• Kr. 2000 for 1-2 arrangement pr. år.

Resterende midler fordeles likt på søknadene.

Frist for å søke kulturmidler er 31.05. hvert år.

Les mer og last ned søknadsskjema på rodoy.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Spillemidler

Dette er midler fra stat og fylke som søkes på til hus og anlegg. Dette er gjerne større prosjekter. Søknaden fremmes gjennom kommunen.

• Spillemidler til ordinære anlegg - søknadsfrist 1. juli
• Spillemidler til forenklet ordning nærmiljøanlegg - kan søkes hele året 
• Spillemidler til nærmiljøanlegg - søknadsfrist 1. jul

Søknader leveres via elektronisk søknadsskjema på anleggsregisteret.no. Søker må dokumentere at vilkårene for tilskudd er oppfylt gjennom utfylling av søknadsskjema og vedlegg som sendes med.

Les mer på rodoy.kommune.no og søk elektronisk på anleggsregisteret.no

Organisasjoner og foreninger

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post