Rødøy kommunes støtteordninger

Rødøy kommune tilbyr sine innbyggere flere priser og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Rødøy kommune.

Les mer om Rødøy kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Velkommen til Kystfolket under polarsirkelen!
Støtteordninger (4)
logo
Rødøyprisen

Rødøyprisen deles ut annet hvert år.

Prisen består av en diplom og en pengegave på kroner 5000,-.

Rødøy kommune har mange ildsjeler som gjennom sin frivillige innsats driver fram et rikt lags- og foreningsarbeid, bidrar til levende og livskraftige lokalsamfunn og gjør kommunen til en god plass å være.

Rødøyprisen er kommunens måte å gi en takk til ildsjelene, og viser hvor viktig deres bidrag er for å tilføre trivsel og glede for folk i Rødøy. Det er befolkningen i Rødøy kommune som nominerer kandidater og Formannskapet som tildeler prisen.

Informasjon om kandidatforslag og frist finner du på rodoy.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Næringsfond

Grüderfond
Hovedformålet er å satse på gründere i alderen 18-35 år, der disse faller utenfor Innovasjon Norges ordninger. Fondet skal brukes til unge gründere med konkrete forretningsideer, og som har behov for å øke sin kompetanse med tanke på å starte egen bedrift.

Næringsfond A
Næringfond A har til formål å støtte velfunderte utbyggingstiltak innen primærnæringene. Det skal legges vekt på nyskaping og lønnsomme varige arbeidsplasser. Næringsfond A er for tiden brukt opp. Det  tildeles ikke fra fondet før fondskapitalen er gjenopprettet og det er disponible midler som dekker nye tildelinger. Det vil bli annonsert når det igjen er mulig å søke.

Næringsfond B
Næringsfond B skal gi støtte til lokal næringsutvikling som gir nye arabeidsplasser, nyskaping og lønnsomhet.

Melfjordfondet (Kraftfonnd)
Melfjordfondet skal fremme etablering av ny lønnsom næringsvirksomhet og videreutvikling av eksisterende bedrifter i kommunen. Fondsmidler kan også benyttes til kommunale, næringsrelaterte infrastrukturtiltak som kommer flere næringsvikrsomheter tilgode. Bare godt funderte og lønnsomme prosjekt hvor det dokumenteres at det skapes nye arbeidsplasser vil komme i betraktning. Vedtekter for bruk og forvaltning av Melfjordfondet.

Smibelg-Storåvatnfondet (Kraftfon)
Smibelg-Storåvatnfondet skal fremme etablering av ny lønnsom næringsvirksomhet og videreutvikling av eksisterende bedrifter i kommunen.  Bare godt funderte og lønnsomme prosjekt hvor det dokumenteres at det skapes nye arbeidsplasser vil komme i betraktning. Fondsmidler kan også benyttes til kommunale, næringsrelaterte infrastrukturtiltak som kommer flere næringsvikrsomheter tilgode. Vedtekter for bruk og forvaltning av Smibelg-Storåvatnfondet.

Felles retningslinjer
De generelle retningslinjene er gjeldende for alle næringsfond i Rødøy kommune. For næringsfond A, næringsfond B, og gründerfondet har i tillegg felles retningslinjer. For statlige midler tildelt gjennom Næringsfond B og Grunderfondet gjelder Forskrift for distrikst- og regionalpolitiske virkemidler. Alle retningslinjer finner du på rodoy.kommune.no.

Søknadsprosedyre
Formannskapet behandler søknadene innenfor en på forhånd behandlet bevilgningsramme per år. Tildeling skjer på bakgrunn av søknad og administrativ behandling. Det kunngjøres ved oppslag med løpende søknadsmulighet gjennom året. Sakene behandles i kommendemøte dersom det er mulig. For gründerfondet og næringsfond B må det søkes gjennom regionalforvaltning.no

Søknadsskjema med vedlegg sendes til:
Rødøy kommune
8185 Vågaholmen

eller via e-post til postmottak@rodoy.kommune.no

 

Les mer på rodoy.kommune.no

Bedrifter og næringsliv
logo
Kulturmidler

Vedtekter for tildeling av kulturmidler i Rødøy kommune.

1. Søkere skal ha fast tilhold i Rødøy kommune.
2. Aktivitetene skal foregå i Rødøy kommune.
3. Kulturmildlene fordeles slik:
• Aktiviteter for barn og unge
• Aktiviteter til idrett og friluftsliv
• Øvrige kulturelle aktiviteter.

Fordelingsnøkkel for tildeling:

Grunnbeløpet fordeles ut fra en fastsatt sum på kr. 50.000. Grunnbeløpet fordeles forholdsvis per medlem, hvor barn og unge under 17 år prioriteres to ganger høyere enn voksne.

Det tildeles i tillegg en årlig sum for antall og omfang av arrangement for barn og unge:
• Kr. 5000 for flere enn 5 arrangement pr. år.
• Kr. 3000 for 3 -5 arrangement pr. år.
• Kr. 2000 for 1-2 arrangement pr. år.

Resterende midler fordeles likt på søknadene.

Frist for å søke kulturmidler er 31.05. hvert år.

Les mer og last ned søknadsskjema på rodoy.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Spillemidler

Dette er midler fra stat og fylke som søkes på til hus og anlegg. Dette er gjerne større prosjekter. Søknaden fremmes gjennom kommunen.

• Spillemidler til ordinære anlegg - søknadsfrist 1. juli
• Spillemidler til forenklet ordning nærmiljøanlegg - kan søkes hele året 
• Spillemidler til nærmiljøanlegg - søknadsfrist 1. jul

Søknader leveres via elektronisk søknadsskjema på anleggsregisteret.no. Søker må dokumentere at vilkårene for tilskudd er oppfylt gjennom utfylling av søknadsskjema og vedlegg som sendes med.

Les mer på rodoy.kommune.no og søk elektronisk på anleggsregisteret.no

Organisasjoner og foreninger

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post