Høyskolen Kristiania

Høyskolen Kristiania er en selveiende stiftelse, Ernst G Mortensens Stiftelse, opprettet ved donasjon fra Ernst G. Mortensens arvinger i form av et gavebrev datert 4. oktober 1976.


Stiftelsens midler brukes i sin helhet til å realisere stiftelsens formål som er å bevare, videreutvikle og drive til det beste for samfunnet som undervisnings- og kulturinstitusjon, og videreføre grunnleggerens idé om at alle skal gis større muligheter for utdanning og personlig utvikling. 

Les mer om Høyskolen Kristiania
Fakta
Antall utdelinger
Ikke spesifisert
Årlig utdeling
300.000 NOK
Se alle fakta
Organisasjonsprofil
Utlysing
Utlysing
Ikke spesifisert
Oslo, Bergen
Støtteordninger (2)
logo
Studiestipend fra Liv Ulvens Stiftelse

Liv Ulven, som døde i 2008, ønsket å hjelpe enslige mødre. Hun hadde selv vært alene med sine barn. Liv Ulvens Stiftelse ble opprettet i 2011 og har som formål å yte midler til enslige mødre med mindreårige barn.

VID deler ut kr 850 000 per år til studenter som oppfyller vilkårene til Liv Ulvens Stiftelse. Stipendene er på opptil 50 000 kroner for heltidsstudenter, kr 40 000 for deltidsstudenter og 25 000 kroner for studenter ved master – og videreutdanninger per studieår.

Formålet med stipendet er å bidra til at søkeren kan gjennomføre en utdanning ved høgskolen. For å søke på stipendet må du være student ved vår høgskole og enslig mor. Du kan lese mer om vilkårene i retningslinjene:

https://www.vid.no/student/studielan-og-stipend/studiestipend-fra-liv-ulvens-stiftelse/

 

Privatpersoner
logo
Kristiana-fondet

Formålet med HK-fondet er å gi støtte til studentvelferd. Midlene skal gå til interesser knyttet til studentenes velferdsbehov ved lærestedene i Oslo, Bergen og Trondheim. Søknader må omfatte flere enn enkeltpersoner, og søknader som vil være til nytte og glede for mange studenter vil prioriteres.

Søknadene behandles av en tildelingskomite som består av representanter for ledelsen, studieadministrasjonen og studenter. Studentrepresentantene i komiteen er rekruttert fra studentorganisasjonen.

Fondet forplikter seg kun å behandle søknader som er sendt innen fristene og som komiteen finner tilfredsstillende.

Søknadsfristen for vårsemesteret 2023 er 1.februar, og vi åpner for å motta søknader fra 15. januar.

Les mer og søk elektronisk på kristiania.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner

Aktuelle utlysinger hos Høyskolen Kristiania

H
Liv Ulven, som døde i 2008, ønsket å hjelpe enslige mødre. Hun hadde selv vært alene med sine barn. Liv Ulvens Stiftelse ble opprettet i 2011 og har som formål å yte midler til enslige mødre med mindreårige barn. VID deler ut kr 850 000 per år til studenter som oppfyller vilkårene til Liv Ulvens Stiftelse. Stipendene er på opptil 50 000 kroner for heltidsstudenter, kr 40 000 for deltidsstudenter og 25 000 kroner for studenter ved master – og videreutdanninger per studieår. Formålet med stipendet er å bidra til at søkeren kan gjennomføre en utdanning ved høgskolen. For å søke på stipendet må du være student ved vår høgskole og enslig mor. Du kan lese mer om vilkårene i retningslinjene: https://www.vid.no/student/studielan-og-stipend/studiestipend-fra-liv-ulvens-stiftelse/  
Ikke spesifisert
H
Et fond der alle kan søke støtte til prosjekter som kommer en større gruppe studenter til gode.
Ikke spesifisert Oslo, Bergen

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Høyskolen Kristiania