Meløy kommunes støtteordninger

Meløy kommune tilbyr sine innbyggere flere fond og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Meløy kommune.

Les mer om Meløy kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (4)
logo
Næringsprisen

En gang i året har kommunestyret gleden av å dele ut Meløy kommunes næringspris. Prisen har som formål å stimulere til innovasjon og utvikling av næringslivet i kommunen.

Meløy kommunes næringspris kan tildeles en bedrift, organisasjon, institusjon eller enkeltperson som har gjort en innsats utover det vanlige innen inovasjon og næringsutvikling. 

Prisen deles vanligvis ut på kommunestyrets julemøte i desember. 

Har du forslag til hvem som før få næringsprisen? Send inn ditt forslag med begrunnelse til postmottak@meloy.kommune.no.

Merk epost "forslag til næringsprisen"

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
Private / enkeltpersoner
logo
Kulturmidler

Meløy kommune deler årlig ut kulturmidler til lag og foreninger. Søknadsfristen er 15. mars og det søkes elektronisk.

Du finner elektronisk søknadsskjema og retningslinjer på meloy.kommune.no 

Organisasjoner og foreninger
logo
Idretts- og kulturfond

KST vedtok i sak 14/11 å opprette et idretts- og kulturfond. Fondet er på 250 000 kroner.

Retningslinjer:

 1. Formålet med fondet er å fremme idrett og annen kultur i Meløy.
 2. Organisasjoner (lag/foreninger, AS, SA og lignende) kan søke tilskudd fra idretts- og kulturfondet. Organisasjonen skal ha som formål å drifte lag/foreninger, idrettsanlegg, kulturbygg og lignende og være registrert i Enhetsregisteret. Organisasjonen skal driftes slik at det ikke tas ut utbytte, et eventuelt overskudd skal tilføres drift/egenkapital.
 3. Det gis et tilskudd på inntil 25% av godkjente kostnader for anlegg det søkes tilskudd til.
 4. Anlegg det søkes tilskudd til skal eies av en frivillig organisasjon.
 5. Anlegg det søkes tilskudd til skal eies av en frivillig organisasjon.
  Spillemiddelberettigede anlegg plikter å søke spillemidler. For disse anleggene legges søknadssummen til idretts- og kulturfondet inn i spillemiddelsøknadens finansieringsplan (kommunalt tilskudd). Det er ikke nødvendig å sende inn egen søknad.
 6. For øvrige anlegg må det sendes egen søknad til kommunen, som skal inneholde tegninger/plan av anlegget, bekreftelse på øvrig finansiering/dugnad og plan for drift.
 7. Utvalg samfunn foretar en prioritering av søknadene. Som hovedregel plasseres nye søknader nederst på prioriteringslisten.
 8. Tilskuddet gjelder for tildelingsåret, og utbetales når arbeidet er kommet godt i gang. Hvis ikke arbeid på anlegget starter opp i tildelingsåret, faller tilskuddet bort. Organisasjonen sender inn revidert regnskap til kommunen når anlegget er ferdig.
 9. Søknadsfrist er 15. oktober hvert år. Utvalg samfunn vedtar tildeling av midlene hvert år i henhold til vedtatt budsjett, og vedtar samtidig en fireårs plan for bruk av midlene.
   Organisasjoner og foreninger
logo
Ungdoms aktiviteter og -arrangement

Har du ideer eller forslag til aktiviteter og ungdomsarrangement som du mener burde vært gjennomført? Meløy Ungdomsråd disponerer inntil kr. 15 000 som kan gis ut til ungdommer med gode ideer.

Søknad sendes Meløy Ungdomsråd, Gammelveien 5, 8150 Ørnes

Private / enkeltpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

 • Ikke gå glipp av utlysinger
 • Få varsling per e-post