Bamble kommunes legater og støtteordninger

Bamble kommune tilbyr sine innbyggere flere priser, stipend og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Bamble kommune.

Les mer om Bamble kommunes legater og støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (5)
logo
Kulturstipend

Bamble kommunes kulturstipend - vedtekter


1. Bamble kommune kan hvert år dele ut kulturstipend til aktive kulturutøvere med
tilknytning til Bamble.
2. Kulturstipendet skal ha som formål å motivere og stimulere til videreutvikling av
kulturlivet i Bamble. l tillegg skal stipendet være til hjelp for talenter og lovende
utøvere i deres egen utvikling.
3. Utøvere som det gis stipend til, bør kunne vise til gode resultater innen en eller flere
sjangere. Engasjement i kulturaktiviteter utover egen personlig utvikling kan tillegges
vekt.
4. Alle kan foreslå kandidater til kulturstipendet. Forslag til kandidater skal være skriftlig
og begrunnet. Det er lov å fremme sitt eget kandidatur. Stipend- og priskomiteen
vurderer innkomne forslag men kan også selvstendig vurdere andre kandidater.
5. Liste over forslag til kandidater sendes Bamble musikkråd for uttalelse senest to uker
etter søknadsfristen. Vedtak om tildeling av kulturstipend fattes av Stipend- og
priskomiteen etter innstilling fra rådmannen. Vedtaket kan ikke påklages.
6. Frist for å fremme forslag til kandidater til kulturstipendet er 15. september hvert år.
7. Kulturstipendet er på kroner 10.000,- samt et diplom.

Send forslag til innen 15. oktober hvert år til postmottak@bamble.kommune.no

Privatpersoner
logo
Kulturprisen

Bamble kommunes kulturpris - vedtekter


1. Bamble kommune kan hvert år dele ut en kulturpris.
2. Kulturprisen har som formål å hedre kunstnere, kulturarbeidere eller
lag/organisasjoner med tilknytning til Bamble. Kulturprisen blir gitt for aktivt arbeid
innen kunst og kultur over lang tid.
3. Prisen kan gis til en person, et lag, en organisasjon eller en gruppe.
4. Alle kan foreslå kandidater til kulturprisen. Forslag til kandidater skal være skriftlig og
begrunnet. Det er lov å fremme sitt eget kandidatur. Stipend- og priskomiteen
vurderer innkomne forslag men kan også selvstendig vurdere andre kandidater.
5. Vedtak om tildeling av Kulturprisen fattes av Stipend- og priskomiteen etter innstilling
fra rådmannen. Vedtaket kan ikke påklages.
6. Frist for å fremme forslag til kandidater til kulturprisen er 15. september hvert år.
7. Kulturprisen er på kroner 10.000,- samt et diplom og et grafisk trykk.

Send forslag til innen 15. oktober hvert år til postmottak@bamble.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Barne- og ungdomsstipend

Bamble kommunes barne- og ungdomspris - vedtekter


1. Bamble kommune kan hvert år dele ut barne- og ungdomspris.
2. Barne- og ungdomsprisen har som formål å bidra positivt til det lokale miljøet for barn og ungdom i Bamble.
3. Kandidater kan vurderes innen en av følgende hovedgrupper:
a) Personlig premiering til talentfulle barn og ungdommer under 20 år
b) Premiering til gruppe for oppnådde resultater og god innsats.
c) Nye initiativ og prosjekt som inspirerer og engasjerer det lokale barne- og ungdomsmiljøet.
d) Personer under 20 år som bidrar til barne- og ungdomsmiljøet i Bamble
4. Alle kan foreslå kandidater til barne- og ungdomsprisen. Forslag til kandidater skal være skriftlig og begrunnet. Det er lov å fremme sitt eget kandidatur. Stipend- og priskomiteen vurderer innkomne forslag men kan også selvstendig vurdere andre
kandidater.
5. Vedtak om tildeling av barne- og ungdomsprisen fattes av Stipend- og priskomiteen etter innstilling fra rådmannen. Vedtaket kan ikke påklages.
6. Frist for å fremme forslag til kandidater til barne- og ungdomsprisen er 15. september hvert år.
7. Barne- og ungdomsprisen er på kroner 10.000,- samt et diplom.

Send forslag til innen 15. oktober hvert år til postmottak@bamble.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Idrettsstipend

 Bamble kommunes idrettstipend - vedtekter


1. Bamble kommune kan hvert år dele ut idrettstipend til aktive idrettsutøvere med
tilknytning til Bamble.
2. Idrettstipendet skal ha som formål å motivere og stimulere til videreutvikling av
idretten i Bamble. l tillegg skal stipendet være til hjelp for talenter og lovende utøvere i
deres egen utvikling.
3. Utøvere som det gis stipend til bør kunne vise til gode sportslige resultater innen en
eller flere idrettsgrener. Engasjement i laget utover egen personlig utvikling kan
tillegges vekt.
4. Alle kan foreslå kandidater til idrettstipendet. Forslag til kandidater skal være skriftlig
og begrunnet. Det er lov å fremme sitt eget kandidatur. Stipend- og priskomiteen
vurderer innkomne forslag men kan også selvstendig vurdere andre kandidater.
5. Liste over forslag til kandidater sendes Bamble idrettsråd for uttalelse senest to uker
etter søknadsfristen. Vedtak om tildeling av idrettstipendet fattes av Stipend- og
priskomiteen etter innstilling fra rådmannen. Vedtaket kan ikke påklages.
6. Frist for å fremme forslag til kandidater til idrettstipendet er 15. september hvert år.
7. Idrettstipendet er på kroner 10.000,- samt et diplom.

Send forslag til innen 15. oktober hvert år til postmottak@bamble.kommune.no

Privatpersoner
logo
Legat til sosiale formål

Regler for tildeling av legatmidler til sosiale formål.

1. Hver høst averteres det i lokalpressen at personer som er tilhørende i Bamble
kommune kan søke om støtte av legatmidler til sosiale formål.


2. Midlene som skriver seg fra legatrenter disponeres av Bamble legatstyre, og
det skal søkes på fastsatt søknadsskjema for denne legatordningen.
Retningslinjer og søknadsskjema fås ved henvendelse til Bamble kommune,
servicetorget, telefon 35 96 50 00.


3. Saksbehandlere på NAV har søknadsskjemaer som kan bli delt ut etter behov
ved klientbesøk.


4. Det kan normalt ikke søkes om støtte til dekning av:
 Strømregninger
 Kommunale avgifter
 Husleie
 Boliglån- og boligforsikring
 Datautstyr


5. Aktuelle formål det kan søkes om støtte til er:
 Nødvendige telefonutgifter
 Avishold
 Uforutsette reparasjoner/ nyinnkjøp
 TV-lisens
 Utgifter til skolebøker/materiell til skolegang på videregående skoler
 Forbruksgjeld (med unntak av forbruksgjeld som har oppstått fra punktene
nevnt under punkt 4)
 Utgifter i forbindelse med barns aktiviteter
 Forbruksartikler/klær mv.


6. Ta deg tid til å fylle ut søknaden. Det er viktig at du fyller ut alle punktene så
korrekt som mulig. Som dokumentasjon forlanges spesifisert utskrift av
selvangivelsen for siste år. Dersom det fremkommer feilaktige opplysninger i
søknaden, blir den forkastet. Alle søknader blir selvsagt behandlet strengt
konfidensielt.


Søknadsfrist: 1.oktober.


Søknader som er poststemplet etter denne dato vil ikke bli behandlet!
Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til:
Bamble kommune, servicetorget. Telefon: 35 96 50 0

Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post