Tønsberg kommunes legater

«Tønsbergstiftelsene» lyser ut betydelig økonomisk støtte til forskjellige tiltak som skal komme Tønsberg by og byens øvrige omegn til gode. Stiftelsen delte ut totalt 585 000 kroner i 2020. Det gis bl. a. støtte til allmennyttige formål, til utdanning og velferdstiltak til barn og unge, til kultur, og bistand til forskjønnelse av Tønsberg og omegn.

Les mer om Tønsberg kommunes legater
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
Støtteordninger (4)
logo
Anders Madsen og Familien Wilhelmsen med sammensluttede stiftelser

Stiftelsen gir bistand til økonomisk vanskeligstilte kvinner, menn og barn på Nøtterøy og i Tønsberg og byens øvrige omegn.

Håndverkere og personer innen sjømannsyrket og håndverkere, deres enker og etterlatte, samt personer som lider av en fremtredende folkesykdom, har fortrinnsrett under ellers like vilkår.

Under ellers like vilkår har slektninger av legatstifterne fortrinnsrett.

Stiftelsens styre oppfordrer personer som representerer konkrete tiltak, prosjekter, aktiviteter og organisasjoner som faller inn under formålet til å søke.

 

Private / enkeltpersoner
logo
Tønsberg kommunes stiftelse til forskjønnelse av Tønsberg og omegn

Dette omfatter oppføring, bevarelse eller kunstnerisk eller annen utsmykning av kommunale eller offentlige bygninger og anlegg, f.eks. kirker, skoler, forsamlingslokaler for foreninger m.m.

Minimum 40 % av utdelingene skal gå til tiltak i Sem sogn, mens resterende utdelinger skal gå til øvrig byforskjønnelse i Tønsberg og omegn, inkludert treplanting i byen.

Stiftelsens styre oppfordrer personer som representerer konkrete tiltak, prosjekter, aktiviteter og organisasjoner som faller inn under formålet til å søke.

Private / enkeltpersoner
Organisasjoner og foreninger
Bedrifter og næringsliv
logo
Tønsberg kommunes utdanningsstiftelse

Stiftelsen skal gi økonomisk støtte til utdanning for elever i grunnskole og videregående skole. Videre gir stiftelsen støtte til utdannelse av ungdom til ungdomsledere osv. innenfor Den Norske Kirke, til Tønsberg Sangforening, til lærere i grunnskolen som ønsker å delta i kurs mv., til velferdstiltak for barn og unge i Tønsberg, inkludert velferdstiltak i kommunale barnehager og grunnskole, i tillegg til at gravstedene til kemner Hans Johnsen og hustru Gundborg Johnsen og H. B. Hansen og hustru Gina Hansen skal vedlikeholdes.

Slektninger av stiftelsens opprettere har fortrinnsrett ved utdeling hvis den opprinnelige formålsbestemmelsen fastsatte slik fortrinnsrett.

Stiftelsens styre oppfordrer personer som representerer konkrete tiltak, prosjekter, aktiviteter og organisasjoner som faller inn under formålet til å søke.

Organisasjoner og foreninger
Private / enkeltpersoner
logo
Magdalene Christensens og Laura og Otmar Gravdahls fond

 

Fondet støtter allmennyttige og kulturelle formål, samt religiøse og humanitære organisasjoner, herunder til bl. a. Tønsberg Domkantori til fremme av korsang og oppførelse av kirkemusikk i Domkirken eller andre kirker i Tønsberg etter sammenslutningen, til Frelsesarmeens arbeid i Tønsberg, til kirkelig ungdomsarbeid, til Tønsberg Menighetspleie, til andre religiøse formål eller humanitære organisasjoner etter styrets bestemmelse.

Det er ingen øvre beløpsgrense for søknaden, men det skal totalt deles ut inntil kr 62 000.

 

Private / enkeltpersoner

Aktuelle utlysinger hos Tønsberg kommunes legater

T
Bistand til økonomisk vanskeligstilte
Ikke spesifisert Tønsberg
T
Bistand til allmennyttige og kulturelle formål
Ikke spesifisert Tønsberg

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post