Anthonstiftelsen støttet i 2019 Forandringsfabrikken Stiftelse
med 200 000 kroner


Om prosjektet

Drivkraften i alt arbeidet Forandringsfabrikken gjør er modige unge som deler av sine liv og sine erfaringer for å gi råd til Norge. Over 7000 unge har delt sine erfaringer i undersøkelser om blant annet barnevern, skole, psykiske helsetjenester og møte med politi og rettsvesen. 

Rundt 300 ungdom bidrar i formidlingsarbeid og fagutviklingsarbeid, basert på kunnskap fra barn innhentet i FFs ulike undersøkelser. Dette er Proffene i Forandringsfabrikken. 

Hva er hovedmålet med prosjektet?

Hovedmålet med ProffCamp er å skape gode opplevelser for ungdom i vanskelige livssituasjoner, kombinert med faglig arbeid som bidrar til at skole og hjelpesystemer for barn og unge kan bli bedre.

Beskrivelse av stiftelsen

Forandringsfabrikken er et lag bestående av proffer, fabrikkarbeidere, og et styre. I Norge finnes det i dag rundt 350 aktive proffer. FF har proffhus og regionskontorer i Vestland, Agder, Rogaland, og Troms og Finnmark, i tillegg til Oslo. Proffer og fabrikkarbeidere jobber tett sammen om arbeidsoppgaver i Forandringsfabrikken. I dag er Forandringsfabrikken organisert som en ideell stiftelse, og Marit Sanner er fabrikkleder. I 2017 åpnet Forandringsfabrikken Kunnskapssenter.

I Kunnskapssenteret samles kunnskap fra barn. FF har de siste ti årene hentet inn erfaringer og råd fra barn og unge om hvordan de opplever møtene med skole, psykisk helsevern, barnevern, politi, NAV og rettssystem. Så langt Forandringsfabrikken vet, er dette det første og hittil eneste kunnskapssenteret i Europa med oppsummerte erfaringer og råd, direkte fra barn og unge.