Anthonstiftelsen støttet i 2019 Forandringsfabrikken Stiftelse
med 200 000 kroner


Beskrivelse av prosjektet

Drivkraften i alt arbeidet Forandringsfabrikken gjør er modige unge som deler av sine liv og sine erfaringer for å gi råd til Norge. Over 7000 unge har delt sine erfaringer i undersøkelser om blant annet barnevern, skole, psykiske helsetjenester og møte med politi og rettsvesen. 

Rundt 300 ungdom bidrar i formidlingsarbeid og fagutviklingsarbeid, basert på kunnskap fra barn innhentet i FFs ulike undersøkelser. Dette er Proffene i Forandringsfabrikken. 

Hvert år samles mange av Proffene til en intensiv sommersamling – ProffCamp – hvor faglig arbeid kombineres med sosiale og trivelige sommeraktiviteter. ProffCamp er en kraftsamling av kloke råd og ideer til forandringsarbeidet framover. Samtidig er det en fantastisk arena for gode sommerminner, nye vennskap og opplevelse av trygt fellesskap for mange unge som lever i tøffe livssituasjoner.

Om ProffCamp 2019:

Årets ProffCamp går av stabelen, 23. – 30. juni, på Viken Folkehøgskole på Gjøvik. Viken Folkehøgskole ligger rett ved stranda, og det er gode fasiliteter for en intensiv og trivelig sommersamling for rundt 70 ungdommer som er aktive proffer i Forandringsfabrikken.

ProffCamp arrangeres i to deler, der PsykiskhelseProffene og SkoleProffer deltar i første del og BarnevernsProffene deltar i andre del. På ProffCamp får de unge opplevelser og vennskap som kan vare livet ut. Proffene opplever glede, mestring, å få ny kunnskap, det å gi gode ting til andre – og det å ta tak for fellesskapet.  De vil gjennom dette styrke hverandre og seg selv. De unge tar godt vare på hverandre, og blir kjent med egne grenser og behov i rammer som er trygge og kjente. Dette har stor overføringsverdi til livene de lever til vanlig, der det ikke alltid er rom for å øve på sånne relasjoner.

På campen vil ungdommen jobbe med ulike oppdrag. Her gir proffene råd om hvordan skole, ulike hjelpetjenester og andre fagmiljøer som møter barn og unge, kan styrke sitt arbeid - slik at barn og unge opplever tryggere og nyttigere hjelp. Resultatene fra oppdragene vil tas med i det videre forandringsarbeidet, men også samles i foto, korte filmer og i tekstproduksjon. 

Mål for ProffCamp

Målet med campen er todelt: 

1) Å samle kunnskap fra barn om hvordan skole og hjelpesystemer for barn og unge kan bli bedre, og gi kraft til proffene som i løpet av høsten/våren skal være med å formidle kunnskap til fagfolk, studenter, politikere og andre myndigheter.

2) Å skape gode opplevelser for ungdom som mottar hjelp i barnevern, psykisk helsevern eller i skole – gjennom ulike sosiale og sommerlige aktiviteter. Mange av proffene har ikke gode erfaringer fra tidligere turer, og andre har ikke hatt økonomi til å delta på slike turer. 

ProffCamp 2019 vil inneholde:

•Innsamling av råd til Norge på temaene skole, barnevern, psykisk helse, rettsikkerhet (når barn forteller om vold og overgrep.)

•Kreative verksteder med blant annet dans, musikk, foto og film.

•Bading, leker og moro som skaper gode sommerminner.

•Styrke den enkelte Proff og Profflaget, slik at mange føler seg trygge på og har lyst til å delta på foredrag og møter ut over høsten.

Organisering

Ansatte (fabrikkarbeidere) i FF koordinerer arbeidet med planlegging og gjennomføring. En gruppe av de eldste proffene inviteres med som frivillige. De vil bidra i programutviklingen og i gjennomføringen. For dette får de en attest, der innsatsen de har gjort er nøye beskrevet og dette kan være et viktig papir for dem når de skal søke opptak til utdanning, ekstrajobb eller i andre sammenhenger. I tillegg til fabrikkarbeidere og proffer, er det flere frivillige som bidrar på campen, både til den praktiske gjennomføringen og eksempelvis ulike kreative verksteder.

Avslutningsvis

Vi håper Anthonstiftelsen har anledning til å støtte ProffCamp 2019. Leiren betyr mye for mange unge som lever i vanskelige livssituasjoner. Og det er et viktig bidrag til å trygge og styrke Proffenes innsats som rådgivere for Norge. Vedlagt ligger prosjektbeskrivelse inkludert budsjett for ProffCamp 2019.

Til utfyllingspunkt 9: Dette tiltaket passer inn i alle tre av fokusområdene. Både på individnivå og med arbeidet på systemnivå, har ungdommen i prosjektet erfaring med mobbing/utenforskap, det å vokse opp i familier med dårlig råd og utfordringer knyttet til psykisk helse.

Til utfyllingspunkt 17: Vi vil uansett gjennomføre ProffCamp 2019, men er avhengig av finansiering fra flere samarbeidspartnere for å kunne gjennomføre på en slik måte som vi beskriver nedenfor (antall deltagere/innhold).

Hva er hovedmålet med prosjektet?

Hovedmålet med ProffCamp er å skape gode opplevelser for ungdom i vanskelige livssituasjoner, kombinert med faglig arbeid som bidrar til at skole og hjelpesystemer for barn og unge kan bli bedre.

Beskrivelse av stiftelsen

Forandringsfabrikken er et lag bestående av proffer, fabrikkarbeidere, og et styre. I Norge finnes det i dag rundt 350 aktive proffer. FF har proffhus og regionskontorer i Vestland, Agder, Rogaland, og Troms og Finnmark, i tillegg til Oslo. Proffer og fabrikkarbeidere jobber tett sammen om arbeidsoppgaver i Forandringsfabrikken. I dag er Forandringsfabrikken organisert som en ideell stiftelse, og Marit Sanner er fabrikkleder. I 2017 åpnet Forandringsfabrikken Kunnskapssenter.

I Kunnskapssenteret samles kunnskap fra barn. FF har de siste ti årene hentet inn erfaringer og råd fra barn og unge om hvordan de opplever møtene med skole, psykisk helsevern, barnevern, politi, NAV og rettssystem. Så langt Forandringsfabrikken vet, er dette det første og hittil eneste kunnskapssenteret i Europa med oppsummerte erfaringer og råd, direkte fra barn og unge.