Norges astma og allergiforbund

Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) jobber for å bremse den økende utviklingen av astma, allergi og overfølsomhetssykdommer, og for at de som har sykdommene skal kunne leve best mulig med dem.
NAAF er en interesseorganisasjon for astma, allergi, eksem, kols og annen overfølsomhet, samt for alle som er opptatt av forebyggende helse. .

Les mer om Norges astma og allergiforbund
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
Støtteordninger (2)
logo
Forskningsfondet for astma og allergi

Forskningsfondet for Astma og Allergi har som formål å fremme forskning innenfor astma- og allergifeltet. Fondets styre bestemmer årlig hvilket beløp som skal fordeles til støtteverdige forskningsprosjekter eller andre prosjekter som fremmer ny kunnskap på feltet.
I 2021 delte fondet ut 775 000 til forskningsprosjekter og/eller andre prosjekter som fremmer forskning, for eksempel pilotprosjekter.

Astma- og allergiområdet kan berøre mange ulike fagfelt, og vi oppfordrer alle fagmiljøer, på alle nivå, til å søke dersom deres forskning kan være relevant for våre diagnosegrupper.

Kriterier for søknad:
• Fremme forskning innen astma- og allergifeltet
• Prosjekter med fokus på barn vil få noe prioritet
• Årets tildelingssum er på 500 000 kroner, som kan fordeles på flere kandidater
• Søknad skrives på eget søknadsskjema 

Mer informasjon og søknadsskjema finner du på NAAFs egne nettsider:

https://www.naaf.no/tjenester/prosjektstotte/forskningsfondet-for-astma-og-allergi/

Privatpersoner
Organisasjoner og foreninger
logo
NAAF Oslo fylkeslags legat

NAAF Oslo fylkeslags legats formål er å gi økonomisk støtte til astma-, allergi- og eksemlidende i Oslo.

Søkere må være medlem av en av storlagene i Oslo, (Oslo, Bærum og Asker Storlag eller Groruddalen Storlag) tilsluttet Region Oslo og Akershus i Norges Astma- og Allergiforbund.

Foruten medlemmet, kan nære pårørende til medlem søke midler på vegne av medlemmet. Pårørende må i denne sammenheng også være medlem av en av storlagene i Oslo, NAAF Region Oslo og Akershus.

Det gis videre bidrag til forskning, institusjoner, informasjon, kurs og spesielle tiltak innen våre sykdomsgrupper.

Søknadsfristen er 1. juni hvert år

Søknadsskjema kan fås på naaf.no, eller tilsendt pr post ved henvendelse til regionskontoret. (region.osloogakershus(a)naaf.no eller tlf: 23 32 69 96)

Privatpersoner

Aktuelle utlysinger hos Norges astma og allergiforbund

N
Mer informasjon om Forskningsfondet for astma og allergi vil snart publiseres her. Du vil da få informasjon om hvem som kan søke og hvordan man sender søknad på Forskningsfondet for astma og allergi.
Ikke spesifisert

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Norges astma og allergiforbund