Modum kommunes støtteordninger

Modum kommune deler ut midler til lag og foreninger. Se fanen "Støtteordninger" for mer informasjon om hva du kan søke på om du har tilknytning til Modum kommune.

Les mer om Modum kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (2)
logo
Gudrun og Per Mørk`s stipend

Gudrun og Per Mørk`s stipend for lovende musikkutøvere fra Modum kulturskole


Stipendet tildeles unge musikkutøvere (nåværende og tidligere elever på Modum kulturskole) som kan vise til et talent ut over det vanlige og som ønsker å utvikle seg videre med satsing på studier
Stipendbeløpet er kr 10.000 og forsøkes deles ut i forbindelse med et arrangement hvert år. 

Studenten må selv søke. Søknadsfrist blir utlyst på Modum kulturskoles nettsider.


Lærerkollegiet på kulturskolen drøfter sammen med rektor eventuelle kandidater. Rektor på kulturskolen tar den endelige avgjørelsen
Beløpet forutsettes anvendt til musikkformål. Eksempel kan være kjøp av instrument og noter, studiereise eller deltakelse på seminarer knyttet til faget.


Kandidaten må, innen ett år, gi en konsert eller opptreden alene, eller sammen med musikkvenner et sted i Modum.
Arrangementet skjer i samarbeid med kulturskolen i Modum.

Privatpersoner
logo
Tilskudd til lag og foreninger

Kulturadministrasjonen har delegert myndighet til å fordele midler til lag og foreninger over kulturbudsjettet gjennom følgende stønadsordninger:

-Tilskudd til drift av foreninger
-Refusjon av utgifter for musikkorganisasjoner 
-Refusjon av utgifter til leie av møtelokaler og treningsanlegg
-Refusjon av strømutgifter på idrettsanlegg
-Tilskudd til nyanlegg og vedlikehold av anlegg for idrett og fysisk aktivitet
-Tilskudd til vedlikehold av grendehus og forsamlingslokaler


Retningslinjer for stønadsordningene legges ut i mars.

HVEM KAN SØKE?

Lag og foreninger kan søke om ulike tilskudd fra kommunen dersom de

-er hjemmehørende i Modum kommune
-organiserer fritidsaktiviteter i Modum kommune
-er åpne for alle
-har minst 10 betalende medlemmer
-har et styre som er valgt av medlemmene på årsmøte. Unntatt er lag og foreninger for barn
-har et regnskap som er revidert av årsmøtevalgt eller statsautorisert revisor


Det forutsettes at søkerens tiltak/arrangement for ungdom under 18 år er totalt rusfrie.

HVORDAN SØKES DET?

Enkeltpersoner, undergrupper eller lignende fremmer sin søknad gjennom hovedstyret i laget/foreningen. Søknaden skal skrives på elektronisk søknadsskjema som må være fullstendig utfylt og med de vedlegg som kreves. Det er et skjema for hver stønadsordning.

Søknader hvor revidert regnskap ikke er lagt ved, vil ikke bli behandlet.

Søk elektronisk på kommunens hjemmeside:

https://www.modum.kommune.no/tilskudd-til-lag-og-foreninger.6210754-486511.html

Organisasjoner og foreninger

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post