Dyrøy kommunes støtteordninger

Dyrøy kommune tilbyr sine innbyggere flere offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Dyrøy kommune.

Les mer om Dyrøy kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Bli kjent med Dyrøy kommune
Støtteordninger (4)
logo
Kulturprisen

Har du gode forslag til kandidater til kulturprisen i Dyrøy? Er du imponert over naboen, stolt over treneren, eller vet om noen som gjør en god jobb som frivillig? Hjelp oss å løfte fram ildsjelene i lokalsamfunnet vårt.

Statuetter for kulturprisen

• Kulturprisen utdeles til personer, lag og foreninger som har stått sentralt i Dyrøy kommunes kulturliv og gjort en fortjenestefull innsats.

• Samme person kan ikke motta prisen flere ganger og for samme sak.

• Alle innbyggerne i Dyrøy kommune inviteres til å foreslå kandidater. Kunngjøring skjer gjennom oppslag, kommunesidene i Dyrøy, Troms Folkeblad, sosiale medier.

•Kulturutvalget deler ut prisen. Det avholdes eget, eller tilpasses annen kulturarrangement i anledningen overrekkelsen.

 
Innspill

Begrunnede forslag på kandidater til kulturprisen kan sendes til:
Dyrøy kommune, Enhet Kultur og fritid, 9311 Brøstadbotn eller pr e-post postmottak@dyroy.kommune.no

Følg med på dyroy.kommune.no for nominasjonsfrist.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Fra og med 15. juni kan det søkes om tilskudd til bygging og/eller rehabilitering av anlegg som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet. Søknadsskjema er tilgjengelig på  www.anleggsregisteret.no.


Bestemmelser og annet informasjonsmateriell kan hentes på Kulturdepartementets nettside www.anleggsregisteret.no, og en utfyllende liste over publikasjoner og veiledere finnes på www.kud.dep.no/idrettspublikasjoner. Offentlige etater/virksomheter kan bestille publikasjonene fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon via nettsiden www.publikasjoner.dep.no.


 

Det er foretatt endringer i regelverket for tilskuddsordningen som vil ha betydning for kommende søknadsperiode. De endringene kommunen spesielt vil gjøre oppmerksom på er:

1.3 Søknadsprosedyre og dokumentasjonskrav
Behovsvurdering (nytt vedlegg 7) er lagt inn som vilkår.

2.3 Hvem som kan søke om tilskudd
Til sykkelanlegg: Norsk organisasjon for Terrengsykling og sammenslutninger organisert under organisasjonen

2.6.1 Generelle tilleggselementer
​Se spesielt endringene som omhandler garderober og lager.

2.6.15 Fotballanlegg
Det er lagt inn økt tilskuddssats for kunstgressbaner uten plastholdig løst ifyll.

3.4 Vilkår for tilskudd (nærmiljøanlegg)
Endret til 10 år.

3.5.2 Begrensninger for tilskuddets størrelse (nærmiljøanlegg)
Maks tilskuddssum per anleggssted er fjernet.

3.5.3 Økt tilskudd til anlegg i geografiske områder (nærmiljøanlegg)
Det er lagt til unntak for byområder i følgende kommuner (jf Kommunal og distriktsdepartementets områdesatsninger - fra og med 2018):Bergen kommune: Loddefjord og Olsvik
Drammen kommune: Strømsø og Fjell
Oslo: Groruddalen, Oslo Indre Øst og Oslo Sør
Stavanger kommune: Storhaug
Trondheim: Kolstad-Saupstad
 
4.1 Åpen for allmenn idrettslig virksomhet
Endret som følge av endringer i pkt 3.4.

4.6 Tilbakebetaling av tildelte midler
Endret som følge av endringer i pkt 3.4.
Det forutsettes at spørsmål vedrørende tilskuddordningen i hovedsak rettes til fylkeskommunene.

Les mer på dyroy.kommune.no og søk elektronisk på anleggsregisteret.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Inntak av lærlinger

Dyrøy kommune har avsatt midler til inntak av to lærlinger årlig. 

Å være lærling betyr at du utdanner deg til et yrke ved å jobbe i en bedrift. I bedriften får du både opplæring og praksis i et fag. I begynnelsen av læretiden går det meste av tiden med til opplæring, men etter hvert deltar du i de vanlige arbeidsoppgavene på arbeidsplassen. Du har samme rettigheter og plikter som andre ansatte i bedriften, men har også krav på opplæring etter læreplanen i faget. Bedriften du jobber i må være godkjent som lærebedrift. Du har krav på kontinuerlig oppfølging og vurdering gjennom hele læreperioden. 

I oppvekst- og omsorgsutvalget ble det tirsdag 16.februar vedtatt retningslinjer for inntak av lærlinger. 
Retningslinjene finnes på dyroy.kommune.no.

Søknad må leveres digitalt via KomOpp: https://soknad.olkweb.no/komopp

Mer informasjon finner du på dyroy.kommune.no

Privatpersoner
logo
Kommunalt utviklingsfond

Målsetning
Utviklingsfondet skal bidra til å legge til rette for kompetanseheving, omstilling, nyetablering, innovasjon og nyskaping i Dyrøy kommune.

Støtteformål
Følgende aktiviteter skal prioriteres
• Utviklingsprosjekter
• Samarbeidsprosjekter
• Prosjekter og tiltak der målgruppen er kvinner og ungdom
Det kan ikke gis tilskudd til gjeldssanering, driftstilskudd, ordinære kommunale oppgaver.

Støtteformer
Støtte fra utviklingsfondet kan gis som lån og/eller tilskott. Herunder ansvarlige og betingede
lån, samt rentenedsettelse/rentefritak)

Støttevilkår
Tilsagn om lån eller tilskudd over utviklingsfondet gjelder for inneværende år og pr. 31.12.
etterfølgende år. Ubenyttede midler tilbakeføres utviklingsfondet.

Fondet forvaltes av Dyrøy kommune. Les mer og last ned søknadsskjema på dyroy.kommune.no

Bedrifter og næringsliv

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post