Anthonstiftelsen støttet i 2019 Mora di AS med 75 000 kroner

Om prosjektet

Vi ønsker å tilby sykkelreparasjonskurs for unge som sliter med isolasjon og har droppet ut fra skolen, eller som står i faresonen for å droppe ut. Kursopplegget kan bidra til mestringsfølelse og gi positive ringvirkninger i form av økt selvtillit og motivasjon for unge som sliter på skolen eller sosialt.

Hva er hovedmålet med prosjektet?

Vi vil tilby sykkelmekkekurs for unge som sliter med isolasjon og har

droppet ut fra skolen, eller som er i faresonen for å droppe ut. Å lære å ta vare

på sykkelen gir både fokus på miljø og gjenbruk.

Beskrivelse av stiftelsen/organisasjonen

Mora di AS er en sosial entreprenør med fokus på gjenbruk og inkludering. Vi tilbyr mobilt sykkelverksted for borettslag og bedrifter, og har også et lokalt sykkelverksted på Vollebekk fabrikker. På verkstedet benytter vi brukte deler så langt det lar seg gjøre når vi reparerer, og vi bygger også ”nye” sykler av forsømte vrak. Tjenesten er samfunnsnyttig, miljøvennlig og legger til rette for bruk av sykkel.

Vår virksomhet er registrert som et ideelt AS, med både sosial og økonomisk bunnlinje. Overskuddet går tilbake til virksomhetens formål, som er å sysselsette mennesker som av ulike årsaker har falt utenfor arbeidslivet.