Fridtjof Nansens Institutt

Fridtjof Nansens Institutt driver uavhengig forskning om internasjonal miljø-, energi- og ressursforvaltningspolitikk.

Instituttet ønsker også å øke forståelsen av hvordan Norge påvirkes av og selv kan påvirke de internasjonale rammebetingelsene på disse områdene. Deres hoveddisipliner er statsvitenskap og folkerett. 

Instituttet tilbyr masterstipend for oppgaver innen deres syv fokusområder.  
 

Les mer om Fridtjof Nansens Institutt
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
Støtteordninger (1)
logo
Fridtjof Nansens Institutt masterstipend

Instituttets formål med stipendet er å gi masterstudenter som skrivervoppgave innen instituttets fokusområder gode og stimulerende rammevilkår for oppgaveskrivingen.

Deres fokusområder er:  - Global miljøpolitikk og miljørett, Klimapolitikk, Havrett og havpolitikk, Biologisk mangfold og genressurser, Polar og russisk politikk,  Europeisk energi- og miljøpolitikk, Kinesisk energi- og miljøpolitikk.

Det forventes at søkerne har gode eksamensresultater, er tatt opp på et masterprogram ved universitet eller høyskole og har fått oppnevnt en veileder ved sin moderinstitusjon.

Det forventes også at man benytter kontorplassen ved instituttet som sin daglige arbeidsplass under stipendperioden.

Det dels ut 8-12 stipender pr år, vanligvis for 3-6 måneder, men det er mulig å motta støtte inntil 12 måneder. Stipendet er på 4500 kr i måneden. Studentene får egen kontorplass på instituttet, full deltakelse i instituttets faglige og sosiale fellesskap, fri tilgang til alle instituttets fasiliteter og tilordning av faglig kontaktperson.

Les mer på https://www.fni.no/no/

Privatpersoner

Aktuelle utlysinger hos Fridtjof Nansens Institutt

F
Instituttets formål med stipendet er å gi masterstudenter som skrivervoppgave innen instituttets fokusområder gode og stimulerende rammevilkår for oppgaveskrivingen. Deres fokusområder er:  - Global miljøpolitikk og miljørett, Klimapolitikk, Havrett og havpolitikk, Biologisk mangfold og genressurser, Polar og russisk politikk,  Europeisk energi- og miljøpolitikk, Kinesisk energi- og miljøpolitikk. Det forventes at søkerne har gode eksamensresultater, er tatt opp på et masterprogram ved universitet eller høyskole og har fått oppnevnt en veileder ved sin moderinstitusjon. Det forventes også at man benytter kontorplassen ved instituttet som sin daglige arbeidsplass under stipendperioden. Det dels ut 8-12 stipender pr år, vanligvis for 3-6 måneder, men det er mulig å motta støtte inntil 12 måneder. Stipendet er på 4500 kr i måneden. Studentene får egen kontorplass på instituttet, full deltakelse i instituttets faglige og sosiale fellesskap, fri tilgang til alle instituttets fasiliteter og tilordning av faglig kontaktperson. 
Ikke spesifisert

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Fridtjof Nansens Institutt