Fondet til Treindustriens Fremme

Formålet er å stimulere kjennskapen til og forståelsen for trelastbransjen og dens virksomhet i vid forstand, å fremme rekrutteringen til bransjen også være til støtte for bransjefolk ved fag- eller etterutdanning.

Dette er en redaksjonell oppføring av legat / stipend for stipendportalen.no.

Les mer om Fondet til Treindustriens Fremme
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
Utlysing
Utlysing
Ikke spesifisert
Støtteordninger (1)
logo
Fondet til Treindustriens Fremme

Fondet til Treindustriens Fremme ble opprettet 19. mars 1942 ved frivillige bidrag fra bedrifter, enkeltpersoner og organisasjoner innen trelastindustrien.

Fondets kapital og avkastning forvaltes av styret i Treindustriens Tekniske Forening.

Formålet er å stimulere kjennskapen til og forståelsen for trelastbransjen og dens virksomhet i vid forstand, å fremme rekrutteringen til bransjen og å være til støtte for bransjefolk ved fag- eller etterutdanning.

Stipend kan søkes av
• Arkitekter og ingeniører som vil utvide sin viten om trevirkets egenskaper og bruksområder.
• Journalister som vil bli bedre kjent med trelastbransjen og dens virksomhet.
• Bransjefolk for fag- og etterutdanning.
• Forfattere av faglitteratur.
• Lærere i trerelaterte fag. 
• Studenter som gjennomgår høyere teknisk/økonomisk utdanning for trefaglig kompetanse utenlands.

Det er ikke knyttet faste beløpsgrenser til stipendiene.

Søknad må - foruten personlige data om praksis, utdanning o.l. - også inneholde en beskrivelse på inntil tre sider om hva stipendiet skal brukes til, når og hvordan.

Søknadsfristene er 1. oktober og 1. april, og søknad sendes til:
Treindustriens Tekniske Forening, Postboks 113 Blindern, 0314 Oslo

Les mer på treteknisk.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner

Aktuelle utlysinger hos Fondet til Treindustriens Fremme

F
Mer informasjon om Trelastindustriens stipend vil snart publiseres her. Du vil da få informasjon om hvem som kan søke og hvordan man sender søknad på Trelastindustriens stipend.
Ikke spesifisert

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post