Vennesla kommunes støtteordninger

Vennesla kommune tilbyr sine innbyggere flere stipend, priser og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Vennesla kommune.

Les mer om Vennesla kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (2)
logo
Nærmiljøtilskudd

Nærmiljøtilskudd kan søkes av både enkeltpersoner og foreninger i Vennesla. Søknadsfrist er satt til 15. april. 

Nærmiljøtilskudd går til:

  • Tiltak som styrker oppvekstmiljøet for barn og unge som lekeplass, løkker og akeanlegg.
  • Tiltak som stimulerer til samarbeid og samskaping fra beboere i planlegging og gjennomføring.
  • Tiltak som skaper trivsel og felleskap i bomiljøet
  • Tiltak som er rettet mot vanskeligstilte grupper

Informasjon og søknadsskjema finnes i skjemaoversikten på kommunens hjemmeside

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Kulturmidler

Det kan gis tilskudd til foreninger og lag som driver organisert kulturaktivitet innenfor det utvidende kulturbegrepet. Det gis ikke støtte til politiske foreninger og trossamfunn. Prinsippet er at hovedlaget skal søke samle for sin organisasjon. En forening med underavdelinger samler inn søknader fra sine avdelinger, søker samlet og fordeler et evt. tilskudd mellom underavdelingene.

Dersom foreninger har medlemmer også fra andre kommuner, må flertallet av medlemmene være bosatt i Vennesla kommune og foreningens adresse/møtested være i kommunen.

Foreninger som får støtte må ha vært i drift i minst 6 måneder. Unntaket her er etableringstilskudd som har 3 måneders drift og underskuddsgaranti ved kulturarrangement som også enkeltpersoner kan søke. Foreningen må ha åpent medlemskap, vedtekter og valgt styre. Det må minst være 10 medlemmer som betaler en reell medlemskontingent. Foreningen må ha opprettet bank- eller postgirokonto, ha e-post, og fortrinnsvis en fungerende hjemmeside.

Foreninger og lag registrert i Vennesla kommune kan søke om følgende tilskudd innen 1. mai:

  • Driftstilskudd: Kan søkes av foreninger som driver med barne- og ungdomsarbeid.
  • Prosjekt / investering / etablering: Kan søkes hvis en forening planlegger en aktivitet eller innkjøp av utstyr som er en vesentlig utvidelse av ordinær drift. Brukes også hvis en ny forening etableres.
  • Kulturtilskudd til foreninger for fysisk funksjonshemmede eller psykisk utviklingshemmede: Til drift eller aktivitet.
  • Kulturstipend / idrettsstipend: Ungdom / ung voksen mellom 15-30 år som vil videreutvikle sitt talent, kan søke om stipend.

Ledertreningstilskudd og arangementsgaranti kan søkes på hele året.

Les mer og søk elektronisk på vennesla.kommune.no.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post