Den norske veterinærforening

Veterinærforeningen har som hensikt å fremme og ivareta medlemmenes økonomiske, faglig, kollegiale og sosiale interesser. Foreningen er partipolitisk uavhengig og norske veterinærer og veterinærer med virke i Norge, kan bli medlemmer.

Under fanen "Støtteordninger" kan du finne ulike stipend og fond foreningen tilbyr sine medlemmer.

 

Dette er en redaksjonell oppføring for Stipendportalen.no

 

Les mer om Den norske veterinærforening
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (4)
logo
Den norske veterinærforenings organisasjonsfond

Den norske veterinærforening skal under navn av "Den norske veterinærforenings organisasjonsfond" ha et fond hvis midler kan benyttes til følgende formål:

a) utredning av spesielle standsspørsmål og løsning av spesielle stands- og yrkesoppgaver

b) styrkelse av foreningens organisasjon og administrasjon

c) under særlige omstendigheter kan renter av fondet anvendes til understøttelse av trengende medlemmer eller deres etterlatte. Fondets kapital kan ikke nyttes til lønnskamp

 

Dette er en redaksjonell oppføring for Stipendportalen.no Informasjonen er hentet fra vedtektene til Den norske veterinærforenings organisasjonsfond

 

Les mer på vetnett.no

Privatpersoner
logo
Smådyrpraktiserende veterinærers forenings faglige og vitenskapelige fond

Formål:

Å fremme veterinær forskning og øke veterinærenes kompetanse på sykdommer hos selskapsdyr i Norge.

Styret i Smådyrpraktiserende veterinærers forening har ansvar for å kunngjøre når, og på hvilken måte søknad om tildeling fra fondet skal sendes inn. Kunngjøring skjer normalt i Norsk Veterinærtidsskrift.

Les mer på vetnett.no

Privatpersoner
logo
Den norske veterinærforenings faglige vitenskapelige fond

DNVs faglige/vitenskapelige fond har som formål å fremme veterinærfaget og veteri­nærvitenskapen i Norge.


 
Av fondets renteavkastning og eventuelt andre inntekter skal hvert år minst 1/4 tillegges grunnkapitalen. Det resterende beløp kan styret etter fradrag av administrasjonsutgifter anvende til følgende formål:
Veterinærvitenskapelige og veterinær-faglige arbeider og studiereiser.

Forsøk eller studiereiser med sikte på bekjempelse av smittsomme dyresykdommer. Studier av husdyravl eller sykdommer i forbindelse med dette.

Faglig opplysningsarbeid, offentliggjørelse av vitenskapelige artikler, og utvikling av nye apparater eller instrumenter konstruert av norske veterinærer.

Belønninger til norske veterinærer for fortjenstfullt arbeid eller innsats av viten­skapelig eller annen art som virker til fremme av fondets formål. Belønningen kan skje ved tildeling av pengebeløp og/eller ved tildeling av Veterinærfondets gullmerke.


 
Kunngjøring skjer normalt i Norsk veterinærtidsskrift nr. 1 hvert år. Søknadsfrist er normalt 1. mars.

Les mer på vetnett.no

Privatpersoner
logo
Den norske veterinærforenings humanitære fond

DNVs humanitære fond ble dannet per 1. januar 1991 av følgende tidligere fond/legater:

DNVs understøttelsesfond (1966)
Dyrlæge af Ringsted i Danmark S.A. Christensen og Hustru Anne Beate Christensen født Dieseths Legat for Dyrlægers Efterladte i Norge (1912)
Dyrlæge Thomas K. Lekvens og hustru Marthe Lekvens legat til beste for trængende dyrlæger og deres enker (1916)
Veterinærkaptein Jørgen Bernhard Sundby og hustru Laura født Heklebergs legat (1932)
Fondet styres av DNVs sentralstyre. Fondets grunnkapital var per 31.12.1995 1.581.948 kroner.

Fondets formål er å støtte trengende norske veterinærer og deres etterlatte. Utlysning skjer normalt gjennom Norsk veterinærtidsskrift i august.

Søknadsfrist er normalt 30. september og tildeling fra fondet skjer normalt per 15. desember hver år. Søknad sendes til DNV.

Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Den norske veterinærforening