Den norske veterinærforening

Veterinærforeningen har som hensikt å fremme og ivareta medlemmenes økonomiske, faglig, kollegiale og sosiale interesser. Foreningen er partipolitisk uavhengig og norske veterinærer og veterinærer med virke i Norge, kan bli medlemmer.

Under utlysninger kan du finne ulike støtteordninger foreningen tilbyr sine medlemmer.

Dette er en redaksjonell oppføring for Stipendportalen.no

 

Les mer om Den norske veterinærforening
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
Støtteordninger (1)
logo
Den norske veterinærforenings støttefond

Mer informasjon om Den norske veterinærforenings støttefond vil snart publiseres her. Du vil da få informasjon om hvem som kan søke og hvordan man sender søknad på Den norske veterinærforenings støttefond.

Private / enkeltpersoner

Aktuelle utlysinger hos Den norske veterinærforening

D
Formål: a) støtte for medlemmene og dekning av ekstra omkostninger i tilfelle av arbeids-, lønns- og faglige konflikter b) utredninger av spesielle standsspørsmål c) under særlige omstendigheter kan rentene av fondet også anvendes til understøttelse av medlemmer og deres etterlatte   Dette er en redaksjonell oppføring for Stipendportalen.no Informasjonen er hentet fra vedtektene til Den norske veterinærforenings støttefond  
Ikke spesifisert
D
Til støtte for trengende veterinærer og deres etterlatte
Ikke spesifisert
D
For faglig og vitenskapelig utvikling
Ikke spesifisert
D
For faglig og vitenskapelig utvikling
Ikke spesifisert
D
Den norske veterinærforening skal under navn av "Den norske veterinærforenings organisasjonsfond" ha et fond hvis midler kan benyttes til følgende formål: a) utredning av spesielle standsspørsmål og løsning av spesielle stands- og yrkesoppgaver b) styrkelse av foreningens organisasjon og administrasjon c) under særlige omstendigheter kan renter av fondet anvendes til understøttelse av trengende medlemmer eller deres etterlatte. Fondets kapital kan ikke nyttes til lønnskamp   Dette er en redaksjonell oppføring for Stipendportalen.no Informasjonen er hentet fra vedtektene til Den norske veterinærforenings organisasjonsfond  
Ikke spesifisert

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Den norske veterinærforening