Lillesand kommunes støtteordninger

Lillesand kommune tilbyr sine innbyggere flere priser og tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Lillesand.

Les mer om Lillesand kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (5)
logo
Kulturprisen

Lillesand kommunes kulturpris kan gis til personer og grupper fra kommunen som har utført et banebrytende kulturelt eller kulturhistorisk arbeid; som utøver, pedagog, forfatter, organisator eller administrator.

Utlysing og frist for forslag kunngjøres i lokalpressen.

Alle kan foreslå kandidater. Prisen er statuetten «To like», en gavesjekk på 10 000 kr fra tjenesteutvalget, samt diplom.

Forslag på kandidater sendes til:
Lillesand kommune, Pb. 23, 4791 Lillesand
E-post: postmottak@lillesand.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Ungdommens pris

Lillesand Ungdomsråd deler årlig ut Ungdommens Pris. Lillesands Sparebank bidrar økonomisk til denne prisen som skal være en oppmuntring til videre innsats og engasjement.


Vinneren skal være maks 20 år, ha utmerket seg ved gode prestasjoner innen et eller annet felt, eller ved frivillig innsats.


Ungdomsrådet velger ut vinneren, men ønsker at DU (som er ung) skal komme med forslag til kandidater.

Privatpersoner
logo
Frivillighetsprisen

Prisen deles ut årlig og kan gis til enkeltpersoner, virksomheter og/eller lag og organisasjoner som har utmerket seg gjennom betydelig frivillig innsats i lokalsamfunnet.


Frivillighetsprisen består av en gavesjekk på 20 000 kr fra tjenesteutvalget, statuetten «To like» og diplom.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Byggeskikkprisen

Formålet med byggeskikkprisen er å medvirke til økt forståelse for verdien av god byggeskikk, både ved nybygg og ved istandsetting, eller endringer av eksisterende bebyggelse. Alle kan komme med forslag til kandidater.


Slik sender du inn forslag på prisvinner
Utlysing og frist for forslag kunngjøres i lokalpressen. Byggeskikkprisen skal som hovedregel deles ut årlig (det står annet hvert år i retningslinjene), av ordfører.

Forslag til kandidater sendes til:
Lillesand kommune, Pb. 23, 4791 Lillesand
E-post: postmottak@lillesand.kommune.no

Bedrifter og næringsliv
Privatpersoner
logo
Kulturmidler

Lillesand kommune gir hvert år økonomisk støtte til kulturarbeidet i kommunen. Formålet med ordningen er å fremme et aktivt og allsidig kulturliv. Dette oppnås ved å stimulere lag, organisasjoner og enkeltpersoner, for derved å bidra til å gi et variert tilbud til innbyggerne.

Frist for søknad er 1. mars hvert år.

For å søke, bruk skjema under på denne siden. Har du ikke mulighet til å bruke skjema kan du også sende søknad på e-post til postmottak@lillesand.kommune.no eller fysisk post som du sender til Postboks 23, 4791 Lillesand.

Kulturmiddeltildeling kunngjøres i lokalpressen og på kommunens nettside.

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post