Anthonstiftelsen

Anthonstiftelsen bidrar med kompetanse og økonomiske tilskudd for å være med og utvikle et tryggere og mer inkluderende samfunn for barn og unge. Vi bidrar til å skape lavterskelaktiviteter der barn og unge inkluderes, lærer og gis muligheter de ellers ikke ville fått. Årlig deles det ut flere millioner kroner til slike formål.

Les mer om Anthonstiftelsen
Fakta
Antall stipender
250 (Antallet varierer)
Årlig utdeling
10.000.000 NOK
Se alle fakta
Organisasjonsprofil

Aktuelle utlysinger hos Anthonstiftelsen

Anthonstiftelsen har som ett av sine formål å yte hjelp til utdanning, og derfor deles det hvert år ut stipender til ungdom gjennom Landsforeningen for Barnevernsbarn, samt til ungdom med minoritetsspråklig bakgrunn på videregående skole og høyskole-/ universitetsnivå. Det vil bli lagt vekt på søkers interesse for og evner til å skaffe seg videregående/ høyere utdanning, og elever som kan være positive forbilder for andre ungdommer med minoritetsbakgrunn. Utdanningsstipendene er ikke i form av en åpen utlysning, derimot gis våre samarbeidsskoler en ramme på et gitt antall stipender per studiested/samarbeidspartner, og det er opp til skolene og foreningene selv å nominere kandidater.
30.11.2019
Anthonstiftelsen har som ett av sine formål å yte hjelp til utdanning, og derfor deles det hvert år ut stipender til ungdom gjennom Landsforeningen for Barnevernsbarn.  Det vil bli lagt vekt på søkers interesse for og evner til å skaffe seg videregående/ høyere utdanning, og elever som kan være positive forbilder for andre ungdommer. Kriterier: 1.    Søker er eller har vært under barnevernet (må dokumenteres) 2.    Øvre aldersgrense er 25 år 3.    Søker må fylle ut søknadsskjema og opplyse om kontaktperson på utdanningsstedet 4.    Det velges stipendmottagere ut fra behov, planer, fordeling kjønn og bosted og type utdanning Søkerne får utebtalt hele summen med en gang. Det forutsettes at søker er aktiv student/elev i hele skoleåret.
08.11.2020
Anthonstiftelsen har som ett av sine formål å yte hjelp til utdanning, og derfor deles det hvert år ut stipender for totalt flere millioner kroner til ungdom blant annet gjennom utvalgte videregående skoler i Oslo.  Anthonstiftelsen har delt ut disse stipendene i mange år, for å gi en positiv oppmerksomhet til elever med minoritetsspråklig bakgrunn som viser et ønske og en vilje til å gjennomføre utdanning, og som kan være en god rollemodell for andre. Det vil bli lagt vekt på søkers interesse for og evner til å skaffe seg videregående/ høyere utdanning, og elever som kan være positive forbilder for andre ungdommer med minoritetsbakgrunn. Utdanningsstipendene er ikke i form av en åpen utlysning, derimot gis våre samarbeidsskoler en ramme på et gitt antall stipender per studiested/samarbeidspartner, og det er opp til skolene og foreningene selv å nominere kandidater.
17.11.2020
Anthonstiftelsen har som ett av sine formål å yte hjelp til utdanning, og derfor deles det hvert år ut totalt flere millioner kroner i stipender til ungdom gjennom Landsforeningen for Barnevernsbarn, til ungdom med minoritetsspråklig bakgrunn på videregående skole og høyskole-/ universitetsnivå og fra med 2019 har vi også delt ut stipender gjennom Tøyenakademiet og Alnaskolen. Det vil bli lagt vekt på søkers interesse for og evner til å skaffe seg videregående/ høyere utdanning, og elever som kan være positive forbilder for andre ungdommer med minoritetsbakgrunn. Målgruppe: Barn og unge under 26 år.   
24.11.2020
Anthonstiftelsen har som ett av sine formål å yte hjelp til utdanning, og derfor deles det hvert år ut stipender til ungdom gjennom Landsforeningen for Barnevernsbarn, samt til ungdom med minoritetsspråklig bakgrunn på videregående skole og høyskole-/ universitetsnivå. Søker må være folkeregistrert i Norge. Det vil bli lagt vekt på søkers interesse for og evner til å skaffe seg videregående/ høyere utdanning, og elever som kan være positive forbilder for andre ungdommer med minoritetsbakgrunn. Tilbudet gjelder bachelor-studenter ved følgende studier: 2. år bachelor (fullført 60 sp. og 1. års praksis):- Bachelorstudium i journalistikk- Bachelorstudium - Barnehagelærer (kun heltid)- Grunnskolelærerutdanning 1-7Grunnskolelærerutdanning 5-10- Bachelorstudium i barnevern (kun heltid) - Bachelorstudium i sosialt arbeid og masterstudenter med minoritetsbakgrunn ved følgende studier: - Masterstudium i barnehagepedagogikk- Barnevern (Master sosialfag)- Familiebehandling (master sosialfag)- Sosialt arbeid (master sosialfag) Hvis du ikke tilhører èn av disse studiene, vil Anthonstiftelsen dessverre ikke kunne vurdere din søknad. Stipendets størrelse er: Bachelornivå: 20 000 kroner, som mottas som en engangsutbetaling Masternivå: 25 000 kroner, som mottas som en engangsutbetaling   NB! Når du sender inn søknaden, må du inkludere to referanser som fyller ut følgende skjema som du laster opp i signert form: https://stipendportalen.no/anthonstiftelsen_referanseskjema
30.11.2020
Anthonstiftelsen ønsker gjennom sine økonomiske bidrag å sikre at alle barn og unge skal ha like muligheter til å delta på inkluderende fritidsaktiviteter. I den spesielle situasjonen Norge og resten av verden står i, innebærer det også økte økonomiske utfordringer for mange familier. Selv om hverdagen vil komme tilbake i en eller annen form for normaltilstand etterhvert, vil ettervirkningene av COVID-19 vedvare, og der ønsker vi i Anthonstiftelsen å strekke ut en hjelpende hånd. Vi har derfor satt av midler som kan dekke medlemskontigenter, lisenser, deltakeravgifter, innkjøp av nødvendig utstyr etc. for å sikre at den enkelte skal få anledning til å delta i fritidsaktivitet uten at det skal være økonomiske hindringer som skal stå i veien for dette. Støtte kan gis til et bredt spekter av ulike fritidsaktiviteter. For aktiviteter relatert til idrett og fysisk aktivitet, gjøres dette i samarbeid med Zuccarellostiftelsen og deres Comeback - fond, initiert av Mats Zuccarello. Ønsker du å søke støtte til idrettsrelatert aktivitet, må du derfor søke via Zuccarellostiftelsen, ved å følge denne linken. Her er det åpent for både enkeltpersoner og idrettslag/klubber å søke. For alle andre fritidsaktiviteter som ikke handler om organisert idrett, vil Anthonstiftelsen selv håndtere søknadene. Dette kan være aktiviteter som eksempelvis teater, korps, speider, aktiviteter innen kunst&kultur osv. Noen nevnt, og mange glemt, så her er det sentrale at det er en form for fritidsaktivitet man ønsker å være en del av, men der stram økonomi er en barriere for deltakelse. Takhøyden vår er stor og viljen og ønsket til å kunne sikre den enkeltes deltakelse i meningsfull fritidsaktivitet det viktige, så send inn en søknad eller ta kontakt om du er usikker på om du oppfyller kriteriene for å kunne søke.  Støtten er til enkeltpersoner og vi kan gi støtte til blant annet:  -medlemskontigenter-deltakeravgift-kursavgift-Kjøp av nødvendig utstyr-Transportutgifter for deltakelse på arrangement knyttet til din fritidsaktivitet (i Norge) Søknad kan sendes inn av: den enkelte ungdom, samt av foreldre eller leder/ressursperson fra den aktuelle fritidsaktiviteten på vegne av søkeren. Søknaden kan være på inntil 5 000 kroner.    Merk at søknader vurderes fortløpende om man gjennom søknadsskjemaet markerer at tilskudd haster, alle øvrige søknader vil ha søknadsfrist 01. desember og behandles etter det. 
01.12.2020
Anthonstiftelsen tar nå imot søknader fra organisasjoner og institusjoner med aktiviteter/tiltak med barn og unge som målgruppe.
15.02.2021

Kalender

 • NOV 30
  2019
  1 UTLYSING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • NOV 08
  2020
  1 UTLYSING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • NOV 17
  2020
  1 UTLYSING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • NOV 24
  2020
  1 UTLYSING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • NOV 30
  2020
  1 UTLYSING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 01
  2020
  1 UTLYSING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

 • Ikke gå glipp av utlysinger
 • Få varsling per e-post

Kontaktperson

Daglig leder

Fakta om Anthonstiftelsen

 • Antall stipender
  250 (Antallet varierer)
 • Årlig utdeling
  10.000.000 NOK
 • Relaterte bransjer
 • Geografisk tilknytning
 • Stipendkategorier
  • Barn og unge
  • Sport og idrett
  • Inkludering og integrering
  • Utdanning i utlandet
  • Sosiale tiltak
  • Forskning
  • Kunst, scene og kultur
  • Øvrige kategorier
 • Hvem kan søke?
  • Private / enkeltpersoner
  • Organisasjoner og foreninger
  • Barn og ungdom
  • Studenter

Adresse

Sentralen, Øvre Slottsgate 3