Medietilsynets støtte til medieforskning

Medietilsynet skal fordele midlar til medieforsking med særleg vekt på forsking på tvers av media, og på tema som gjeld redaksjonelle, økonomiske og tekniske forhold. 

Mediemangfald er ein føresetnad for eit velfungerande demokrati, og dei redaktørstyrte journalistiske media er særlege viktige for den demokratiske infrastrukturen. Medielandskapet er i rask endring, og det er derfor viktig å følge utviklinga tett. Medietilsynet ønsker derfor søknader om midlar til forskingsprosjekt som kan bidra til auka innsikt om utviklingstrekk eller forhold ved det norske mediemangfaldet, og som kan supplere Medietilsynets innsikt og undersøkingar. 

Dette er en redaksjonell oppføring av legat / stipend for stipendportalen.no. Informasjon er hentet fra medietilsynet.no

Les mer om Medietilsynets støtte til medieforskning
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
Utlysing
Utlysing
Ikke spesifisert
Støtteordninger (1)
logo
Støtte til medieforskning

Medietilsynet administrerer stønadordninga ved å motta søknader, kartlegg kven som kvalifiserer til å motta støtte og vedtek kven som skal få støtte og kor mykje kvar enkelt søkar skal få. Fagutvalet for medieforsking (tidlegare "Rådet for anvendt medieforskning"), vurderer søknadene som kjem inn, og utarbeider ei innstilling til Medietilsynet.

Les mer og last ned søknadsskjema her:

https://www.medietilsynet.no/mediestotte/stotte-til-medieforskning/

Privatpersoner

Aktuelle utlysinger hos Medietilsynets støtte til medieforskning

M
Mer informasjon om Støtte til medieforskning vil snart publiseres her. Du vil da få informasjon om hvem som kan søke og hvordan man sender søknad på Støtte til medieforskning.
Ikke spesifisert

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Medietilsynets støtte til medieforskning