Røros kommunes støtteordninger

Røros kommune deler ut midler til kultur, idrett og næringsliv. Kommunen deler også ut Bergstadstipendet til lokale kunstnere. Se fanen "Støtteordninger" for mer informasjon.

Les mer om Røros kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (4)
logo
Røros kommunes Bergstadstipend

Helt siden 1972 har Røros Kommune delt ut et eget stipend til kunstnere, kulturarbeidere eller forskere som gjennom sitt arbeid er knyttet opp til Rørosdistriktet. Stipendet fikk navnet “Røros kommunes bergstad-stipend”, men i dag kaller vi det som oftest bare Bergstadstipendet. I år er det femti år siden det aller første stipendet ble delt ut.

Når er søknadsfrist?
Søknadsfrist for Bergstadstipendet er 1. mai.

Hvor stort er stipendet?
Stipendet består i dag av en gavesjekk på 25 000,-

Jeg vil søke! Hva gjør jeg?
Les statuttene for stipendet – og skriv en søknad! Søknaden sender du til:

Røros Kommune
Bergmannsgata 23
7374 Røros

eller

postmottak@roros.kommune.no

Les mer om stipendet på kommunens nettsider:

https://roros.kommune.no/kultur-idrett-fritid/tilskudd-priser-stipender/bergstadstipend/

Privatpersoner
logo
Arrangementsstøtte

Tilskuddsordningen arrangementsstøtte skal bidra økonomisk til gjennomføringen av arrangement på Røros. Med arrangement menes her arrangement som foregår over flere dager eller er av en viss størrelse. Ordningen gjelder både eksisterende og framtidige arrangement i kommunen. 

Her finner du retningslinjer og mer informasjon om denne tilskuddsordningen:

https://roros.kommune.no/kultur-idrett-fritid/tilskudd-priser-stipender/tilskudd-kultur-og-idrettsformal/

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til fritidskulturlivet

Tilskuddsordningen skal bidra til å stimulere og videreutvikle det lokale, frivillige kulturlivet. Midlene skal brukes til utvikling av frivillige kulturaktørers aktivitet, prosjekter og åpne enkeltarrangement i Røros.

Her finner du retningslinjer og mer informasjon om denne tilskuddsordningen:

https://roros.kommune.no/kultur-idrett-fritid/tilskudd-priser-stipender/tilskudd-kultur-og-idrettsformal/

Organisasjoner og foreninger
logo
Kommunalt næringsfond

Du kan søke om støtte fra det kommunale næringsfondet. Fondet skal brukes til næringsformål som bidrar til utvikling i form av økt verdiskaping og etablering av nye arbeidsplasser i Røros. I vedtektene finner du informasjon om hvem som kan søke, hva det kan søkes om tilskudd til og hvordan søknaden skal utformes. Det er viktig at du leser vedtektene nøye før du søker.

Eventuelle spørsmål rettes til næringskoordinatoren.

Les vedtekter og søknadsinformasjon på kommunens nettsider:

https://roros.kommune.no/naering/kommunalt-naeringsfond/

Bedrifter og næringsliv

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post