Indre Fosen kommunes støtteordninger

Indre Fosen er en sammenslåing av Rissa og Leksvik kommune i Trøndelag. Kommunen kan by på natur med både fjord og fjell.

Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Indre Fosen kommune.

 

Les mer om Indre Fosen kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (7)
logo
Kulturutvalgets pott

Formål
Midlene skal bidra til at Indre Fosen kommune skal være en god kommune å bo og
vokse opp gjennom å stimulere til et aktivt og variert kulturliv. Det skal stimuleres til at
grupperinger som arbeider med kultur kan ta initiativ til tiltak som gir publikum positive
kulturopplevelser og som stimulerer kulturutøvere til nyskapning, forbedring og vekst i
kommunens kulturliv. En har som mål at kulturaktiviteten skal binde befolkningen
sammen på tvers av alder, kjønn, funksjonsnivå og bakgrunn. Alle skal ha anledning
til å oppleve en meningsfull fritid. Disse målene er forankret i kommunens planer.

Søknadsfrist:
1. mars.


Behandling av søknader:
Kulturutvalget behandler søknadene i perioden fra mars til mai.


Utbetaling av midler:
Midlene betales ut med 50% ved prosjektets oppstart og 50% ved innsending av
sluttrapport.

Les mer og søk elektronisk her:

https://indrefosen.onacos.no/ekstern/skjema/IFK211/

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Aktivitetsmidler til idrett for barn og ungdom

Aktivitetsmidlene skal bidra til at Indre Fosen kommune skal være en god kommune å bo og vokse opp i gjennom et aktivt og variert ungdomskultur- og fritidsliv. Videre skal tildelingen bidra til rekruttering til kulturlivet gjennom å støtte tiltak som fremmer barn og ungdom både som publikum og utøvere, og som gir barn og unge positive kulturelle fritidsopplevelser. 

HUSK at aktivitetsmidlene gjelder barn og ungdom. Det vil si at det må spesifiseres, og eventuelle voksne som er med på samme aktivitet må trekkes ut.

Aktivitetsmidler til idrett for barn og ungdom 6-19 år fordeles av Indre Fosen idrettsråd.  Retningslinjene kommer.
Søknadsfrist 15. oktober.

Les mer og søk elektronisk på indrefosen.kommune.no

Privatpersoner
logo
Aktivitetsmidler til annen kultur for barn og ungdom 6-19 år

Aktivitetsmidler til annen kultur for barn og ungdom 6-19 år. Disse søknadene er forbeholdt barne- og ungdomsorganisasjoner som speider, 4H, fritidsklubber, barneforeninger o.l., og disse søknadene behandles av Indre Fosen ungdomsråd. Disse fordeles av Indre Fosen ungdomsråd. Les retningslinjene og søk elektronisk her:

https://www.indrefosen.kommune.no/tjenester/kultur-natur-og-fritid/soke-tilskudd/

Søknadsfrist 15. oktober 

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Støtte fra ungdomsrådet

Tilskuddsordningen skal bidra til at barn og unge kan gjennomføre spesielle tiltak / prosjekter som f.eks. trivselstiltak, aktiviteter, mindre konserter, mindre kulturarrangement m.m.

Denne tilskuddsordningen kan det søkes på gjennom hele året. Disse behandles av Indre Fosen ungdomsråd fortløpende. Les retningslinjene for ungdomsrådet og søk elektronisk her:

https://www.indrefosen.kommune.no/tjenester/kultur-natur-og-fritid/soke-tilskudd/

Privatpersoner
logo
Idrettsstipend

Midler tildeles aktiv idrettsungdom fra Indre Fosen kommune som har utmerket seg både lokalt og regionalt med gode prestasjoner.

Det kan søkes om støtte til aktivitet innen alle idrettsgrener - både sommer- og vinteridrett.

Øvre aldersgrense for tildeling er 25 år. Samme utøver kan i utgangspunktet ikke få midler mer enn tre ganger, men dette kan fravikes i spesielle tilfeller. Stipendene fordeles av Indre Fosen idrettsråd.

Søknadsfrist 15. oktober.

Les mer og søk elektronisk:

https://www.indrefosen.kommune.no/tjenester/kultur-natur-og-fritid/soke-tilskudd/

Privatpersoner
logo
Tilskudd til drift- og vedlikehold av idrettsanlegg

Lag og foreninger i Indre Fosen kan søke om 1) midler til drift- og vedlikehold av idrettsanlegg, og 2) midler til strøm i lysløyper.

Alle idrettslag tilknyttet Norges idrettsforbund, olympiske og paralympiske komite (NIF) eller skytterlag som er medlem i Det Frivillige skyttervesen (DFS) med adresse i Indre Fosen kan søke om kommunale midler.

Det som kan være med i søknaden til drift- og vedlikehold er betalte faktura/utgifter som: forsikring, servicer, utstyr, strøm, reparasjoner, renovasjon, generelt vedlikehold (maling, merking..) etc. Dugnad kan ikke tas med som utgift.

I søknad om midler til strøm i lysløyper er det dokumenterte strømutgifter påløpt fra oktober i fjor til september i år som kvalifiserer.  Strømutgifter fra og med oktober i år bli med i neste søknadsår.

Søknadsfrist 15. oktober.

Søk elektronisk her:

https://www.indrefosen.kommune.no/tjenester/kultur-natur-og-fritid/soke-tilskudd/

Organisasjoner og foreninger
logo
Kulturfondet i Indre Fosen

Fondet skal bidra til at Indre Fosen Kommune skal være en god kommune å bo og vokse opp i gjennom å stimulere til et aktivt og variert kulturliv. Det skal stimuleres til at grupperinger som arbeider med kultur kan ta initiativ til tiltak som gir publikum positive kulturopplevelser og som stimulerer kulturutøvere til nyskapning, forbedring og vekst i kommunens kulturliv.

Det skal være en prioritert målsetting at tiltak som fondet støtter stimulerer til å engasjere mange kulturutøvere og at kulturtiltaket kan formidles til et stort publikum. Videre skal fondet bidra til rekruttering til kulturlivet gjennom å støtte tiltak som stimulerer barn og ungdom både som publikum og utøvere.

Tiltakene som får støtte via kulturfondet, skal engasjere mange kulturutøvere og formidles til et stort publikum. Det tildeles årlig inntil kr 100 000 til prosjekter som stimulerer kulturlivet i Indre Fosen.

Les vedtektene for tildeling https://www.indrefosen.kommune.no/tjenester/kultur-natur-og-fritid/soke-tilskudd/

Søknadsfrist 1. desember.

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post