Årdal kommunes støtteordninger

Beskrivelse kommer snart — dette er en redaksjonell oppføring av legat / stipend for stipendportalen.no.
Les mer om Årdal kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (4)
logo
Årets Årdøl

Prisen vert gjeve til personar eller grupper som har gjort ein særleg innsats for andre menneske, eller ein særleg innsats til beste for bygda gjeldande år. Personar eller grupper som har profilert Årdal på ein god måte kan motta prisen. Prisen er på 5000 kr.

Har du forslag til kandidatar?
Forslagsfrist er 15. oktober

Les retningslinjer og legg inn ditt forslag på ardal.kommune.no

Privatpersoner
Organisasjoner og foreninger
logo
Kulturprisen

Prisen vert gjeven til einskilde personar eller organisasjonar som har tilknyttning til kulturlivet i kommunen. Dette kan vera på område som lagsarbeid, utøvande kunstnarleg verksemd, bygningsvern/kulturminnevern eller annan nærmiljøarbeid. Prisen er på 5000 kr.

Har du forslag til kandidatar?
Forslagsfrist er 15. oktober

Les retningslinjer og legg inn ditt forslag på ardal.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Ungdommens kulturstipend

Ungdommens kulturstipend i Årdal kommune skal delast ut til ein ungdom eller gruppe/lag
mellom 13 og 20 år som har markert seg med god ferdigheit eller fordjupning på eit område
innanfor det utvida kulturbegrepet.

Har du forslag til kandidatar?
Forslagsfrist er 15. oktober

Les retningslinjer og legg inn ditt forslag på ardal.kommune.no

Privatpersoner
logo
Kulturmidlar

Lag og organisasjonar som har aktivitetstilbod kan søkje kommunen om kulturmidlar og driftstilskot. Det vert tildelt grunnstønad og tilskot til arrangement, aktivitetar, prosjekt og opplæring.
I tillegg vert det gjeve direkte stønad til løypekøyring og stønad til 17. mai komiteane.

Kulturmidlane vert tildelt to gonger i året med søknadsfrist 1. mars og 1. september. Grunnstønad vert kun tildelt ved første søknadsrunde.

Kven kan søke om kulturmidlar?
Kommunalt tilskot kan gjevast til alle lag som driv kulturarbeid innan kommunen. Aktivitetar for born og unge vert prioritert.

-kulturarbeid som vert drive regionalt kan og få stønad dersom det har positiv verknad for innbyggjarane i Årdal, og ikkje kjem inn under andre støtteordninger.
-stønad til tiltak som konsertar, utstillingar, kulturkveldar eller andre kulturaktivitetar (søknad må vere motteken seinast ein månad før aktiviteten vert avvikla)
-einskildpersonar som driv ein kulturaktivitet som kjem innbyggjarane i kommunen til gode, kan og motta stønad.


Organisasjonar som arbeider for medlemane sine yrkesinteresser eller økonomiske interesser, samt partipolitiske organisasjonar, har ikkje rett til stønad. Det vil bli stilt strengare krav for tildeling til einskildpersonar og/eller der føremålet må karakteriserast som næring og/eller har eit kommersielt siktemål. 

Les mer og søk elektronisk på ardal.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post