Musikkfondene

Musikkfondene er administrasjon for 3 stiftelser som tildeler midler til skapende kunstnere i musikkbransjen. Støtter komponister, låtskrivere og tekstforfattere på musikkfeltet.

Les mer om Musikkfondene
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Bli kjent med Musikkfondene
Støtteordninger (3)
logo
Komponistenes Vederlagsfond

Komponistenes vederlagsfonds formål er å støtte norsk skapende tonekunst, uansett genre. Støtte skal komme de komponister til gode som gjennom noen års virksomhet har ytt en kvalitetsmessig verdifull innsats.

Fondet gir støtte til yrkesaktive komponister i form av arbeidsstipend, reisestipend, utstyrsstipend og fordypningsstipend.

Søknadsfrister
2. februar kl. 13:00
2. september kl. 13:00
Faller fristen på en helge- eller helligdag, utsetter vi fristen til førstkommende virkedag. Fristen kan også utsettes av andre grunner.

Søkeskjema i portalen
Søknad skal leveres gjennom Musikkfondenes søkeportal. Søkeskjema blir tilgjengelig ca. 3 uker før søknadsfrist.

Les mer og søk elektronisk på musikkfondene.no

 

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Tekstforfatterfondet

Tekstforfatterfondet er et fond for forfattere av originalverk og oversettelser beregnet til bruk med musikk.

Styret leder fondets virksomhet og forestår disposisjon av de årlige beløp som kommer inn til fondet. Fondets
midler kan brukes til:

a) Støtte til aktive tekstforfattere, herunder
1) Reise- og arbeidsstipend,
2) støtte til teksting av enkelte verk eller realisering av prosjekt som ikke er bestilt fra annet hold,
3) støtte til anskaffelse av utstyr som er direkte knyttet til tekstvirksomheten.

b) understøttelse av eldre tekstforfattere og av tekstforfatteres etterlatte,

c) tilskudd til de foreninger som er nevnt i vedtektenes § 2.

d) støtte til andre tiltak som gjelder kulturvirksomhet på tekstforfatteres område.

e) Drift av fondets leilighet i Firenze. Tekstforfattere kan søke fondet om arbeids- eller studiestipend for
opphold i leiligheten.

Fondets styre kan gi nærmere retningslinjer for utdelingsvirksomheten.

Hvert år har fondet to søknadsfrister: En på våren og en på høsten:

2. april kl. 13:00
2. november kl. 13:00

Søknaden skal leveres digitalt i fondets søknadsportal, med de vedlegg som til enhver tid er påkrevd.

Elektronisk søknadsskjema blir tilgjengelig ca. 3 uker før søknadsfristen i søknadsportalen.

Les mer og søk elektronisk på musikkfondene.no

Privatpersoner
logo
Det norske komponistfond

Det norske komponistfond skal stimulere til fremme av skapende tonekunst, uavhengig av genre. Fondets midler skal primært brukes til å støtte bestilling av nye musikkverk hos komponister som i hovedsak bor og har sitt virke i Norge, og som offentlig har vist sin yrkesaktivitet som komponist. Fondet gjør dette primært ved å innvilge søknader om finansiering av bestillingsverk og prosjektverk.

Søknadsfrister: 2. mars kl. 13:00 og 2. oktober kl. 13:00

Søknad skal leveres gjennom Musikkfondenes søkeportal. Søknadsskjema blir tilgjengelig omlag 3 uker før søknadsfrist.

Les mer på musikkfondene.no

Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Musikkfondene