Ada og Hagbart Waages humanitære og veldedige stiftelse

Om støtteordningen

Formålet med stiftelsen er å yte gaver til humanitære og veldedige formål og institusjoner, som døve-saken krigsinvalideforbundet, Frogner menighet, Oslo, vanføresaken m.fl. og/eller lignende humanitære og veldedige formål samt gaver til forskninsformål. Gir ikke støttebidrag til enkeltpersoner.

Kontaktinformasjon

Forretningsadresse: Wahl-Larsen Advokatfirma AS, Fridtjof Nansens plass 5, 0160 OSLO

Forretningsførern: Merete Bårdsen

Organisasjonsnummer: 976691334

Statutter: https://lottstift.no/stiftelsesregisteret/UploadFile/976691334.PDF?rand=42

Aktuelle utlysninger for denne støtteordningen
A
Ada og Hagbart Waages humanitære og veldedige stiftelse
Mer informasjon om Ada og Hagbart Waages humanitære og veldedige stiftelse vil snart publiseres her. Du vil da få informasjon om hvem som kan søke og hvordan man sender søknad på Ada og Hagbart Waages humanitære og veldedige stiftelse.
Les mer
Om Ada og Hagbart Waages humanitære og veldedige stiftelse

Formålet med stiftelsen er å yte gaver til humanitære og veldedige formål og institusjoner, som døve-saken krigsinvalideforbundet, Frogner menighet, Oslo, vanføresaken m.fl. og/eller lignende humanitære og veldedige formål samt gaver til forskninsformål. Gir ikke støttebidrag til enkeltpersoner.

Dette er en redaksjonell oppføring av legat / stipend for stipendportalen.no.