Suortá – Sortland kommunes støtteordninger

Sortland kommune tilbyr sine innbyggere flere stipend, priser og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Sortland kommune.

Les mer om Suortá – Sortland kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Bli kjent med Sortland kommune
Støtteordninger (3)
logo
Kultur- og idrettsstipend

Kultur- og idrettsstipendet skal fortrinnsvis stimulere og være til hjelp for utøvere og andre som har vist evner og interesse innenfor en eller flere kunst-/kultur- og idrettsaktiviteter. Kultur- og idrettsstipendet tildeles innenfor en ramme på kr 15 000,- med diplom.

Les mer og nominer kandidat på sortland.kommune.no

Privatpersoner
logo
Spillemidler

Du kan søke på to forskjellige tilskuddsordninger:

• Ordinære anlegg for idrett og fysisk aktivitet

• Nærmiljøanlegg

Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning må være sendt inn og godkjent av Sortland kommune før det søkes om spillemidler. Ta kontakt ved spørsmål om denne forhåndsgodkjenningen.

Søkere som skal fornye sin søknad for et nytt år må fremme sin søknad på nytt - også dette gjøres på http://www.anleggsregisteret.no - søknadsportalen for spillemiddelsøknader søknadsportalen.

Prioritering av søknader gjøres av kommunen i forbindelse  med revidering av av Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelser. Denne rioriteringslisten rulleres årlig i desember.

Søknader (både nye og gjentatte/fornyede) skal sendes elektronisk på nettsiden http://www.anleggsregisteret.no. På denne siden finnes også nærmere bestemmelser for ordningen, samt krav til søknad.

Les mer på sortland.kommune.no og søk elektronisk på anleggsregisteret.no


 

Organisasjoner og foreninger
logo
Næringstilskudd fra Sortland kommune

Kommunen har ulike næringsfond hvor det kan søkes tilskudd til etablering eller bedriftsutvikling av næringsvirksomhet.

Næringsavdelingen er også behjelpelig med å sette deg i kontakt med andre offentlige støttemidler som f.eks. Innovasjon Norge, Forskningsrådet mv.

Kontakt gjerne en av kommunens ansatte for en prat om dine muligheter.

Les mer på sortland.kommune.no

Bedrifter og næringsliv

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post