Suortá – Sortland kommunes støtteordninger

Sortland kommune tilbyr sine innbyggere flere stipend, priser og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Sortland kommune.

Les mer om Suortá – Sortland kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Bli kjent med Sortland kommune
Støtteordninger (6)
logo
Kultur- og idrettsstipend

Kultur- og idrettsstipendet skal fortrinnsvis stimulere og være til hjelp for utøvere og andre som har vist evner og interesse innenfor en eller flere kunst-/kultur- og idrettsaktiviteter. Kultur- og idrettsstipendet tildeles innenfor en ramme på kr 15 000,- med diplom.

Les mer og nominer kandidat på sortland.kommune.no

Privatpersoner
logo
Utstyrsloftet

Utstyrsloftet er et sted der barn og unge kan låne gratis utstyr til sportsaktiviteter. Vi har ski og skiutstyr, telt, lavvo, og et stort utvalg i klær og annet turutstyr. Vi har også en del utstyr til voksne.

Utstyret låner du ved bruk av bibliotekkortet ditt, men du må først skrive en avtale med Utstyrsloftet.
Det er kort låneperiode på bare èn uke, slik at så mange som mulig kan benytte seg av tilbudet.

Aldersgrense for å låne utstyr er 18 år, men mindreårige får låne utstyr ved å medbringe underskrevet kontrakt fra foresatte.

Vilkår:

• Utstyrsloftet står ikke ansvarlig for hvordan du bruker utstyret.
• All bruk av utstyr skjer på eget ansvar.
• Utstyret skal leveres tilbake i den stand det ble lånt i. Avvik skal innrapporteres ved tilbakelevering.
• Låntaker er erstatningspliktig ved tap eller skade.
• Telt, sekker, soveposer og turutstyr skal være tørt og reint når det leveres inn. Ved noen tilfeller leveres vaskeanvisning med for enkelt og riktig rengjøring før innlevering.
• Der aktiviteter tilsier det, skal beskyttelsesutstyr brukes.
• Sykler, rulleskøyter, skøyter og alpint utstyr lånes ikke ut uten godkjent hjelm.
Ved bruk av egen hjelm må denne medbringes og fremvises.
• Kano: Lån og bruk av kano må være med en voksen. Det er påbudt å ha på godkjent redningsvest.

Les mer på sortland.kommune.no 

Privatpersoner
logo
Spillemidler

Spillemidler 2023 - søknadsfrist 31. oktober 2022

Søknadsfristen gjelder: 

• Ordinære anlegg for idrett og fysisk aktivitet
• Nærmiljøanlegg

Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning må være sendt inn og godkjent av Sortland kommune før det søkes om spillemidler. Ta kontakt ved spørsmål om denne forhåndsgodkjenningen.

Søkere som skal fornye sin søknad for et nytt år må fremme sin søknad på nytt - også dette gjøres på http://www.anleggsregisteret.no - søknadsportalen for spillemiddelsøknader søknadsportalen.

Prioritering av søknader gjøres av kommunen i forbindelse  med revidering av av Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelser. Denne rioriteringslisten rulleres årlig i desember.

Søknader (både nye og gjentatte/fornyede) skal sendes elektronisk på nettsiden http://www.anleggsregisteret.no. På denne siden finnes også nærmere bestemmelser for ordningen, samt krav til søknad.

Les mer på sortland.kommune.no og søk elektronisk på anleggsregisteret.no


 

Organisasjoner og foreninger
logo
Idrettspris

Idrettsprisen deles ut annethvert år til personer eller organisasjoner som har, eller har hatt nær tilknytning til idretten i Sortland. Prisen skal normalt tilfalle én mottaker, men den kan deles dersom forholdene tilsier det. 

• Sortland kommune deler ut idrettsprisen som honnør til mottaker(ne) for verdifull innsats for idrettslivet i kommunen.
• Idrettsprisen kan deles ut til personer eller organisasjoner som har, eller har hatt nær tilknytning til idretten i Sortland

Kandidaten har gjort en innsats utenom det vanlige innenfor ett eller flere av følgende områder som: Dommer, tillitsvalgt, arrangementsansvarlig, trener/leder, aktiv (utøver som har hatt betydning for andre gjennom sin oppførsel, motivasjon, humør eller tid).

Idrettsprisen består av et diplom og en pengegave på kr 15 000.

Forslag må begrunnes og merkes Idrettspris, og sendes til:
postmottak@kulturfabrikkensortland.no

Prisen delse ut i mars under Kulturuka.

Les mer på sortland.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Kulturpris

Kulturprisen skal være en honnør til personer eller lag og foreninger for fortjenestefullt arbeid og innsats i èn eller flere kultur- eller idrettsaktiviteter.

Kulturprisen deles ut i mars annethvert år og forslag må være kommunen i hende i midten av februar samme år.

Kulturprisen er et beløp på kr 10.000 og et synlig bevis til en verdi av kr 5000.

Forslag må begrunnes og merkes Kulturpris, og sendes til:
postmottak@kulturfabrikkensortland.no

Innsendte forslag unndras offentlighet, og styret for Kulturfabrikken Sortland KF behandler innkomne forslag.

Les mer på sortland.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Næringstilskudd fra Sortland kommune

Kommunen har ulike næringsfond hvor det kan søkes tilskudd til etablering eller bedriftsutvikling av næringsvirksomhet.

Næringsavdelingen er også behjelpelig med å sette deg i kontakt med andre offentlige støttemidler som f.eks. Innovasjon Norge, Forskningsrådet mv.

Kontakt gjerne en av kommunens ansatte for en prat om dine muligheter.

Les mer på sortland.kommune.no

Bedrifter og næringsliv

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post