Zontas stipendordninger

Som et ledd i innsatsen for å styrke kvinners stilling og muligheter, deler Zonta International hvert år ut en rekke legater og stipender.

Amelia Earhart stipend er et av disse og gis til kvinner som driver godkjent forskning på doktornivå innen flyteknikk og romfartsvitenskap. Stipendet ble opprettet i 1938. Stipendsummen er 10 000 US dollar. Det deles ut ca. 40 stipend hvert år. Personer som søker skal ha avlagt sivilingeniøreksamen eller mastereksamen innen romfart eller flyrelaterte studier, ha vist gode studieresultater, ha startet et godt dokumentert forskningsarbeid i løpet av det siste året, og ha mottatt minst ett anbefalingsbrev fra forskningsleder.

 
Les mer om Zontas stipendordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Sammen gjør vi en forskjell!
Støtteordninger (4)
logo
Amelia Earhart stipend

Amelia Earhart stipend gis til kvinner som driver godkjent forskning på doktornivå innen flyteknikk og romfartsvitenskap. Stipendet ble opprettet i 1938. Stipendsummen er 10 000 US dollar. Det deles ut ca. 40 stipend hvert år. Personer som søker skal ha avlagt sivilingeniøreksamen eller mastereksamen innen romfart eller flyrelaterte studier, ha vist gode studieresultater, ha startet et godt dokumentert forskningsarbeid i løpet av det siste året, og ha mottatt minst ett anbefalingsbrev fra forskningsleder.

Les mer på zontanorge.org

Privatpersoner
logo
Young Women in Public Affairs Awards

Dette er en internasjonal pris rettet mot unge kvinner mellom 16 og 19 år, som har vist lederevner og samfunnsmessig engasjement for eksempel gjennom frivillig arbeid. I alle Zontas distrikt deles det hvert år ut en pris på 1 500 USD foruten 10 internasjonale priser på hver 4 000 USD.

Les mer på zontanorge.org

Privatpersoner
logo
Jane M. Klausman stipend

Dette er et internasjonalt stipend som gis til kvinner som søker mot en ledende posisjon i næringslivet og studerer andre eller tredje året på universitet eller høyskole. Distriktet utpeker en stipendiat som får 2000 USD i stipend. Zonta International velger seks stipendiater blant dem som er utpekt av distriktene. Disse seks får 8000 USD hver. Søkeren skal studere ved universitet eller høyskole og gå andre eller tredje år i studiet. Hun skal ha vist gode studieresultater og ha som mål å fullføre en forretningsrettet linje ved høyskole eller universitet. Hun skal skrive en oppgave om sine fremtidige studieplaner og hvordan stipendet hun søker kan hjelpe henne å nå sine mål. Ta kontakt med en zontaklubb for å vite mer.

Les mer på zontanorge.org

Privatpersoner
logo
Stipend til unge kvinner som tar teknologiutdannelse

Dette er en internasjonal stipendordning som skal oppmuntre unge kvinner til å utdanne seg innenfor ny teknologi, og til å kvalifisere seg til lederstillinger i bransjen.

Les mer på zontanorge.org

Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Zontas stipendordninger