Enovas støtteordninger

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Enova har en rekke støttetilbud til energi- og klimatiltak til både bedrifter og privatpersoner. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på.

Les mer om Enovas støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Enova jobber for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet
Støtteordninger (47)
logo
Støtte til elmoped

Du får 3.500 kroner i støtte når du skaffer deg en elmoped. Målet er at kjøretøyene som selges framover i størst mulig grad skal være elektriske. Dette vil bidra til at mest mulig av transporten er uten klimautslipp.

Du kan motta støtte til kjøretøy som er nyregistrert etter 22. mars 2022. Kjøretøyet må være førstegangsregistrert i Kjøretøyregisteret. Det vil si at du ikke kan få støtte til kjøp av et brukt kjøretøy.

Du må være registrert som eier av kjøretøyet i Kjøretøyregisteret for å få utbetalt støtte.

Du må søke via Enovas registreringsportal. For å logge deg på og få utbetalt støtte kreves innlogging via ID-porten.

Les mer og søk elektronisk på enova.no/privat/alle-energitiltak/elmoped/

Private / enkeltpersoner
logo
Støtte til elmotorsykkel

Du får 15.000 kroner i støtte til lett elmotorsykkel og 25.000 kroner til tung elmotorsykkel. Målet er at kjøretøyene som selges framover i størst mulig grad skal være elektriske. Og samtidig bidra til at mest mulig av transporten er uten klimautslipp.

Du kan motta støtte til kjøretøy som er nyregistrert etter 22. mars 2022. 

Kjøretøyet må være førstegangsregistrert i Kjøretøyregisteret. Det vil si at du ikke kan få støtte til kjøp av et brukt kjøretøy. 

Du må være registrert som eier av kjøretøyet i Kjøretøyregisteret for å få utbetalt støtte.

Du må søke via Enovas registreringsportal https://tilskudd.enova.no . For å logge deg på og få utbetalt støtte kreves innlogging via ID-porten.

Les mer på enova.no/privat/alle-energitiltak/elmotorsykkel/

Private / enkeltpersoner
logo
Energirådgivning

Du får inntil 5.000 kroner i støtte når du engasjerer en energirådgiver til å kartlegge energitiltakene som passer for boligen din. Du kan få tilbake inntil 5.000 kroner for å benytte en kvalifisert energirådgiver som energimerker og lager en tiltaksplan. Hvis termografering inngår i rådgivingen, øker beløpet til 7.500 kroner.

Du kan også få støtte til energirådgivning i din fritidsbolig.

Når energirådgiveren har gjort jobben og du har betalt, registrerer du kostnadene dine hos Enova. Legg ved relevante fakturaer som dokumentasjon.

Les mer på enova.no/privat/alle-energitiltak/energiradgivning/

Private / enkeltpersoner
logo
Støtte til smart strømstyring for boliger

Du får inntil 10.000 kroner i støtte når du skaffer deg smarte styringssystemer for hjem eller fritidsbolig.

Enovatilskuddet er en støtteordning for private husholdninger. Formålet med ordningen er å gi privatpersoner et initiativ til å gjennomføre gode energi- og klimatiltak. Tiltaket må være startet, gjennomført og betalt av deg som privatperson. Installasjonen må være utført av et registrert firma. Dokumentasjon av kostnader må også være i samsvar med norske lover og forskrifter.

Installerer du et system for smart strømstyring, vil strømbruken bli styrt automatisk. Smart strømstyring vil lade batteriet på elbilen samt varme opp varmtvannstanken og betonggulvet på badet når strømmen er billig, og samtidig sørge for full komfort når du trenger det.

For å kvalifisere til Enova-støtte, må en elektriker tilrettelegge for styring av varmtvannstank, elektrisk gulvvarme og annet som krever elektrisk koblingsarbeid for å styres. Dette styrker også el-sikkerhet i boligen.

Kriterier

Systemet skal være installert i din helårsbolig eller fritidsbolig i Norge. Styringsautomatikken kan ligge i styringssentral i boligen eller være tilgjengelig via tilknytning til nettbasert styringstjeneste.

• Styringssystemet skal kunne motta prisinformasjon og styre strømbruk til eksempelvis varmtvannstank, lading av kjøretøy, gulvvarme og annet flyttbart forbruk* til tider på døgnet med lavest strømpris uten at dette går ut over komfort. Systemet skal styre minst to slike flyttbare el-produkter i boligen.  

• I boliger med solcelleanlegg skal styringssystemet kunne styre flyttbart forbruk for høyest mulig utnyttelse av egen produsert elektrisitet.

• Styringssystemet skal ha mekanismer for å unngå overbelastning av hovedsikring og være forberedt på effektbaserte tariffer for nettleie 

• Arbeidet må være utført av fagfolk

Styring som skjer ved hjelp av smartplugger som kobles mellom stikkontakt og støpsel får ikke tilskudd. 

Varmtvannstank skal være fast tilkoblet og styres med utstyr montert av godkjent fagperson. Elbil skal lades via hjemmelader montert av godkjent fagperson.

Slik søker du

Når styringssystemet er installert og alle kostnader er betalt, registrerer du kostnadene hos Enova. Legg ved alle relevante fakturaer som dokumentasjon.

Les mer på enova.no/privat/alle-energitiltak/smart-stromstyring/

Private / enkeltpersoner
logo
Støtte til smart varmtvannsbereder

Du får inntil 5.000 kroner i støtte når du skaffer deg en smart varmtvannsbereder. Installasjonen må være utført av et registrert firma. Dokumentasjon av kostnader må også være i samsvar med norske lover og forskrifter.

Smarte varmtvannsberedere kan styres av egen innebygd automatikk, eller av et smart styringssystem som også kontrollerer annen strømbruk i boligen. Den vil bidra til lavere strømutgifter. En smart varmtvannstank reduserer ikke energibruken, men passer på at oppvarmingen skjer i perioder på døgnet med lavest strømpris.

Kriterier

• Varmtvannsberederen må bli installert i din helårsbolig eller fritidsbolig i Norge.

• Berederen skal kunne styres av innebygd eller leverandørens nettbaserte automatikk. Strømforbruket skal styres til de tider på døgnet med lavest strømpris.

• Berederen skal også kunne styres av ulike typer smarthus-system som en del av helhetlig strømstyring i boligen. Det betyr at berederen må kunne kommunisere via de vanligste åpne kommunikasjonsprotokollene for smarthusteknologi.

• Berederen skal ha styring som sikrer mot vekst av legionella-bakterier.

• Berederen skal ha fast tilkobling til strøm – beredere som er koblet til med støpsel i stikkontakt får ikke tilskudd.

• VVS-arbeid og elektroarbeidet skal være utført av fagfolk.

Slik søker du

Når en smart varmtvannsbereder er installert og alle kostnader er betalt, registrerer du kostnadene hos Enova. Legg ved alle relevante fakturaer som dokumentasjon.

Les mer på enova.no/privat/alle-energitiltak/smart-varmtvannsbereder/

Private / enkeltpersoner
logo
Tiltaksbonus: Vannbårent anlegg

Enova gir inntil 15.000 kroner i bonus når du installerer både væske-til-vannvarmepumpe, akkumulatortank og vannbåren varme. Alle tre tiltakene må installeres for å kvalifisere til bonus. Totalt kan du få inntil 40 000,- kroner i støtte.

• Tiltaket må være startet, gjennomført og betalt av deg som privatperson.

• Alle de tre tiltakene må være ferdig installert ila. de siste 20 månedene før søknadsdato, for å kvalifisere til støtte.

• Arbeidet må være utført av et registrert firma. Dokumentasjon av kostnader må også være i samsvar med norske lover og forskrifter.

• Du kan også få støtte til “Tiltaksbonus: Vannbårent anlegg” når du bygger nytt. Det forutsetter at alle tre tiltakene er tilvalg, dvs. ikke med i standardpakken. I tillegg må du ha en egen faktura som dokumenterer kostnadene til tiltakene.

Når alle tre tiltakene i anlegget er installert og alle kostnader er betalt, registrerer du kostnadene hos Enova. Alle tiltakene må være gjennomført og registrert samtidig i Enovas søknadsportal for å kvalifisere til bonus. Legg ved alle relevante fakturaer som dokumentasjon.

Les mer på enova.no/privat/alle-energitiltak/tiltaksbonus---vannbarent-anlegg/

Private / enkeltpersoner
logo
Støtte til akkumulatortank

Du får inntil 5.000 kroner i støtte når du får installert en akkumulatortank.

En akkumulatortank er et varmemagasin for varmt vann. Akkumulatortanken kan lagre varmt vann med relativt lite varmetap over lengre tid. En slik tank kan fungere som et energilager hvor varmt vann lagres for bruk ved senere tidspunkt.

Kriterier

• Enovatilskuddet er en støtteordning for private husholdninger. Formålet med ordningen er å gi privatpersoner et initiativ til å gjennomføre tiltak for å bedre energibruken i egen bolig. Tiltaket må være startet, gjennomført og betalt av deg som privatperson.

• Du kan få penger tilbake hvis du installerer en akkumulatortank i din egen helårsbolig eller fritidsbolig i Norge.

• Akkumulatortanken må ha vært kjøpt de siste 20 månedene for at du skal ha krav på støtte.

• Installasjonen må være utført av fagfolk som har nødvendig utdanning og autorisasjon.

Slik søker du

Når akkumulatortanken er installert og betalt, registrerer du kostnadene hos Enova. Legg ved alle relevante fakturaer som dokumentasjon.

Les mer på enova.no/privat/alle-energitiltak/akkumulatortank/

Private / enkeltpersoner
logo
Støtte til solcelleanlegg

Du får inntil 47 500 kroner i støtte når du begynner å produsere din egen elektrisitet.

El-produksjon med solceller betyr at du dekker noe av ditt eget behov for strøm med fornybare energikilder som sol. Du kan også få støtte til el-produksjon med vindmøller eller vannkraftverk. Strømmen du selv ikke bruker kan selges til strømselskapet når produksjonsanlegget er tilkoblet strømnettet gjennom en plusskundeavtale.

Før du går i gang med installeringen, bør du kontakte kommunen din. Du bør avklare med dem om det finnes lokale krav til byggemelding. Noen kommuner tillater for eksempel ikke solceller på tak eller fasader.

Du kan også få støtte til solceller i din fritidsbolig.

Installasjonen må være utført av et registrert firma. Dokumentasjon av kostnader må også være i samsvar med norske lover og forskrifter.

Når anlegget er installert og betalt, registrerer du kostnadene hos Enova. Legg ved alle relevante fakturaer som dokumentasjon.

Les mer på enova.no/privat/alle-energitiltak/solenergi/solcelleanlegg/

Private / enkeltpersoner
logo
Støtte til solfanger

Du får inntil 10.000 kroner i støtte når du får installert et solfangeranlegg.

Solfangere bruker solenergi til oppvarming av hus og tappevann, i motsetning til solcelleanlegg, som produserer elektrisitet. Anlegget monteres på tak eller vegg, og utnytter energien i solstrålene til å varme opp vannet i et vannbårent system.

Du kan også få støtte til solfanger i din fritidsbolig.

Før du går i gang med installeringen, bør du kontakte kommunen din. Dette er for å avklare eventuelle lokale krav til byggemelding av utvendige løsninger.

Solfangeranlegget må ha vært kjøpt de siste 20 månedene for at du skal ha krav på støtte. 

Installasjonen må være utført av et registrert firma. Dokumentasjon av kostnader må også være i samsvar med norske lover og forskrifter.

Du kan få støtte til et solfangeranlegg også når du bygger nytt.

Når solfangeranlegget er installert og betalt, registrerer du kostnadene hos Enova. Legg ved alle relevante fakturaer som dokumentasjon.

Les mer på enova.no/privat/alle-energitiltak/solenergi/solfanger-/

Private / enkeltpersoner
logo
Støtte til væske-til-vann-varmepumpe

Du får inntil 10.000 kroner i støtte når du skaffer deg en væske-til-vann-varmepumpe.

En væske-til-vann-varmepumpe er også kalt bergvarmepumpe, jordvarmepumpe eller sjøvarmepumpe. Disse bruker energi lagret i fjell, jord eller sjø til å varme opp vann til radiatorer eller vannbåren gulvvarme. Oppvarming med en slik varmepumpe gir lavere energibruk enn ved bruk av strøm, og vil derfor kutte kostnader. I tillegg vil en slik varmepumpe bidra til et godt inneklima gjennom en jevn og god varme i hele boligen.

Du kan også få støtte til en væske-til-vann-varmepumpe i din fritidsbolig.

Installasjonen må være utført av et registrert firma. Dokumentasjon av kostnader må også være i samsvar med norske lover og forskrifter.

Du kan også få støtte til en væske-til-vann-varmepumpe når du bygger nytt.

Når varmepumpen er installert og alle kostnader er betalt, registrerer du kostnadene hos Enova. Legg ved alle relevante fakturaer som dokumentasjon.

Les mer på enova.no/privat/alle-energitiltak/varmepumper/vaske-til-vann-varmepumpe-/

Private / enkeltpersoner
logo
Støtte til vannbåren varme

Du får inntil 10.000 kroner i støtte når du legger om til vannbåren varme.

Vannbåren varme er vann som varmes opp av en varmekilde. Det varme vannet sirkulerer i boligen via rør i gulv eller gjennom radiatorer. Det vannbåren systemet gir en jevn varme i huset, og bidrar til et behagelig og godt inneklima. Temperaturen styrer du med tradisjonelle romtermostater, eller et sentralt varmestyringssystem. Dermed kan du stille inn temperaturen du ønsker i hvert enkelt rom. Du får økt bokomfort – og et lavere energibruk.

Du kan også få støtte til vannbåren varme i nybygg og i din fritidsbolig.

Kriterier

• Du kan få penger tilbake hvis du installerer et vannbårent varmeanlegg i din egen helårsbolig eller fritidsbolig i Norge.

• Støtte til vannbåren varme forutsetter at du samtidig investerer i en fornybar varmekilde. Du får altså ikke støtte hvis du bruker fossil olje eller elkjel/elkassett som varmekilde. 

• Det vannbårne systemet må ha vært kjøpt de siste 20 månedene for at du skal ha krav på støtte.

• Installasjonen må være utført av et registrert firma. Dokumentasjon av kostnader må være i samsvar med norske lover og forskrifter. Du kan få støtte til vannbåren varme også når du bygger nytt.

Slik søker du

Når det vannbårne anlegget er installert og betalt, registrerer du kostnadene hos Enova. Legg ved alle relevante fakturaer som dokumentasjon.

Les mer på enova.no/privat/alle-energitiltak/varmepumper/vannbaren-varme-/

Private / enkeltpersoner
logo
Støtte til bio-ovn med vannkappe

Du får inntil 10.000 kroner i støtte når du skaffer deg en bio-ovn med vannkappe.

En bio-ovnen med vannkappe fordeler varmen rundt i hele boligen gjennom et vannbårent system. Bio-ovnen bruker ved eller pellets, men 80% av varmen fra fyringen går med til oppvarming av vann i en lagringstank. Det varme vannet sendes videre ut i det vannbårne systemet i boligen. Resten av varmen fra ovnen varmer opp rommet den står i på vanlig vis.

Kriterier

• Enovatilskuddet er en støtteordning for private husholdninger. Formålet med ordningen er å gi privatpersoner et initiativ til å gjennomføre tiltak for å bedre energibruken i egen bolig. Tiltaket må være startet, gjennomført og betalt av deg som privatperson.

• Du kan få penger tilbake hvis du har fått installert en bio-ovn med vannkappe i din egen helårsbolig eller fritidsbolig. Dette gjelder kun om boligen er i Norge. Bio-ovnen med vannkappe må ha vært kjøpt de siste 20 månedene for at du skal ha krav på støtte. 

• Jobben må utføres av et registrert firma, og dokumentasjon av kostnader må være i samsvar med norske lover og forskrifter.

• Du kan få støtte til bio-ovn også når du bygger nytt.

Slik søker du

Når bio-ovnen er installert og betalt, registrerer du kostnadene hos Enova. Legg ved alle relevante fakturaer som dokumentasjon.

Les mer på enova.no/privat/alle-energitiltak/biovarme/bio-ovn-med-vannkappe/

Private / enkeltpersoner
logo
Støtte til biokjel

Du får inntil 10.000 kroner i støtte når du skaffer deg en biokjel.

Biokjelen bruker bioenergi som for eksempel ved, pellets eller flis, til å varme opp vann til radiatorer eller vannbåren gulvvarme. Den kan dekke hele varmebehovet ditt, og gir et godt og lunt inneklima. I tillegg kan den varme tappevannet i boligen.

Kriterier

• Enovatilskuddet er en støtteordning for private husholdninger. Formålet med ordningen er å gi privatpersoner et initiativ til å gjennomføre tiltak for å bedre energibruken i egen bolig. Tiltaket må være startet, gjennomført og betalt av deg som privatperson.

• Du kan få penger tilbake hvis du har fått installert en biokjel til din egen helårsbolig eller fritidsbolig i Norge. Biokjelen må ha vært kjøpt de siste 20 månedene for at du skal ha krav på støtte. 

• Installasjonen må utføres av et registrert firma, og dokumentasjon av kostnader skal være i samsvar med norske lover og forskrifter.

• Du kan også få støtte til biokjel når du bygger nytt.

Slik søker du

Når biokjelen er installert og betalt, registrerer du kostnadene hos Enova. Legg ved alle relevante fakturaer som dokumentasjon.

Les mer på enova.no/privat/alle-energitiltak/biovarme/biokjel/

Private / enkeltpersoner
logo
Støtte til varmegjenvinning av gråvann

Du får inntil 2.500 kroner i støtte når du får installert varmegjenvinning av gråvann.

Gråvann er vann som har vært brukt til dusjing, klesvask, oppvask og matlaging. Dette vannet er ofte varmt, og kan brukes til å forvarme nytt kaldtvann som kommer inn i huset. På denne måten sparer du energi på oppvarming av vann.

Kriterier

• Enovatilskuddet er en støtteordning for private husholdninger. Formålet med ordningen er å gi privatpersoner et initiativ til å gjennomføre tiltak for å bedre energibruken i egen bolig. Tiltaket må være startet, gjennomført og betalt av deg som privatperson.

• Du kan få penger tilbake hvis du har fått installert varmegjenvinning av gråvann i din egen bolig. Dette gjelder både for helårsbolig eller fritidsbolig i Norge.

• Varmegjenvinneren må ha vært kjøpt de siste 20 månedene for at du skal ha krav på støtte. 

• Installasjonen må være utført av et registrert firma. Og dokumentasjon av kostnader skal være i samsvar med norske lover og forskrifter.

• Du kan få støtte til varmegjenvinning av gråvann også når du bygger nytt.

Slik søker du

Når varmegjenvinning av gråvann er installert og betalt, registrerer du kostnadene dine hos Enova. Legg ved alle relevante fakturaer som dokumentasjon.

Les mer på enova.no/privat/alle-energitiltak/varmegjenvinning/varmegjenvinning-av-gravann-/

Private / enkeltpersoner
logo
Støtte til oppgradering av bygningskroppen

Du får inntil 150.000 kroner i støtte når du oppgraderer bygningskroppen på huset ditt.

Støtte til oppgradering av bygningskroppen er for deg som tenker helhet når du oppusser og inkluderer omfattende energitiltak i oppgraderingen. Tiltaket innebærer en forbedring av varmeisolasjonen i yttervegger, tak, vinduer, ytterdører og grunnmur. En slik oppgradering vil redusere varmetapet betydelig og dermed bidra til lavere energibruk og reduserte kostnader. Med på kjøpet får du et lunere inneklima og økt bokomfort.

Kriterier

• Enovatilskuddet er en støtteordning for private husholdninger. Formålet med ordningen er å gi privatpersoner et initiativ til å gjennomføre tiltak for å bedre energibruken i egen bolig. Tiltaket må være startet, gjennomført og betalt av deg som privatperson.

• Du kan få penger tilbake hvis du selv har betalt for oppgraderingen av din egen helårsbolig eller fritidsbolig i Norge. Du må legge ved fakturadokumentasjon på arbeidet som er gjort i prosjektet og denne må være utstedt til deg, evt. dere, som eier bygningskroppen og som registrerer tiltaket. 

• Oppgraderingsarbeidet skal være utført av et foretak som tilfredsstiller kompetansekrav i våre kriterier. Ønsker du som boligeier å gjøre arbeid selv kan dette kun omfatte rivearbeid, avfallshåndtering og innvending arbeid. Arbeidet kan ikke omfatte isolasjon og tetting, for å være berettiget til støtte. Les mer om dette i kriteriene for støtte her.

• Tiltaket må være ferdigstilt og all fakturadokumentasjon må være datert innenfor de siste 24 månedene før søknadsdato. 

• Du må også kunne dokumentere boligens energitilstand før og etter oppgraderingen. Dette kan en energirådgiver hjelpe deg med.

Slik søker du

Før prosjektet settes i gang må en kvalifisert fagperson lage en energiplan som viser boligens tilstand. Energiplanen må også vise hvilke energitiltak som skal forbedre energistandarden. Enova gir støtte hvis en slik tiltaksplan lages før oppgraderingen starter. Med en tiltaksplan vil du vite hva som må utføres for å få tilskudd. Planen kan også brukes som underlag når du eventuelt skal legge ut anbud.

Når oppgraderingen er gjennomført og betalt, registrerer du kostnadene hos Enova. Legg ved all relevant dokumentasjon:

• Energiattest fra Energimerkesystemet utført av kvalifisert energirådgiver. 
• Attesten viser hvilket energimerket på boligen etter oppgradering.
• Energiberegning utført av kvalifisert energirådgiver. Energiberegningen viser om den gjennomførte oppgraderingen kan gi støtte fra Enova. 
• Kostnadsoppstilling med fakturaer som dokumenterer kostnadene, og som viser at det er brukt kvalifiserte håndverkere. 

Merk at oppgraderingen må ha vært gjennomført i løpet av de siste 24 måneder. Hvis det ikke er det, vil du ikke ha rett til støtte. 

Jobben må være gjennomført av kvalifisert entreprenør eller byggefirma som tilfredsstiller Enova sine krav. Ønsker du som boligeier å gjøre arbeid selv? Dine oppgaver kan kun omfatte rivearbeid, avfallshåndtering og innvending arbeid som ikke omfatter isolasjon og tetting.

Det anbefales å lese kriteriene for støtte til oppgradering av bygningskroppen godt i forkant.

Les mer på enova.no/privat/alle-energitiltak/oppgradere-huset/oppgradering-av-bygningskroppen-/

Private / enkeltpersoner
logo
Støtte til balansert ventilasjon
Private / enkeltpersoner
logo
Kartleggingsstøtte til borettslag og boligsameier

Enovastøtten skal bidra til at borettslag og boligsameier får en samlet oversikt over mulige tiltak som kan redusere energibehov, effektbehov og klimagassutslipp (som for eksempel ombrukskartlegging) samt også muligheten for lokal energiproduksjon (som for eksempel varmepumper eller solenergi) i egen i bygningsmasse.

Støttenivået avhenger av antall boenheter, kostnader med gjennomføringen av kartleggingen og om man etter kartleggingen signerer kontrakt på gjennomføring av kartlagte energibesparende tiltak.

Hvem kan søke?

Søkeren må være registrert med organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene og kan være:

• Borettslag 
• Boligsameie
• Eierseksjonssameier
• Boligaksjeselskap

Søknaden skal være forankret i styret hos borettslaget, boligsameiet, eierseksjonssameiet eller boligaksjeselskapet som står som søker.  

Rådgivere og andre kompetente aktører kan bistå, men ikke stå som søker.

Om kartleggingen

Aktørene for kartlegging må ha kompetanse til å utarbeide en kartleggingsrapport som tilfredsstiller disse kravene:

• Rapporten må ta hensyn til at personer uten fagkompetanse på kartlagte tiltak på egen hånd kan sette seg inn i de vesentligste deler av innholdet. 
• Rapporten skal være kortfattet. 
• Alle energiberegning skal gjennomføres i hht NS-3031: 2014 eller SN-NSPEK 3031: 2021

Rapporten skal inneholde:

• Samlet oversikt over alle kartlagte tiltak 

• Oversikt over hvilke tiltak som anbefales gjennomført og i hvilken rekkefølge tiltakene anbefales gjennomført. 

• Kostnadsestimat pr tiltak. 

• Samlet beregnet energibehov før tiltak for bygg som inngår i kartleggingen. Det forutsettes dynamiske beregninger.

• Beregninger med tilhørende filer må tilfalle borettslaget/boligsameiet på et egnet format til videre beregninger. 

• Hvis det er kartlagt energireduksjonstiltak: Energireduksjon pr tiltak beregnes.  Det forutsettes dynamiske beregninger med minimum 1 times oppløsning. Beregninger med tilhørende filer må tilfalle borettslaget/boligsameiet på et egnet format til videre beregninger. 

• Hvis det er kartlagt effektreduksjonstiltak: Effektreduksjon pr tiltak beregnes. Forutsetningene for beregningene må fremkomme. 

• Hvis det er kartlagt tiltak for lokal energiproduksjon:  Det skal beregnes og presenteres en oversikt over hvor mye og når energien produseres. Forutsetningene for beregningene må fremkomme.

• Hvis det er kartlagt tiltak i kategorien Klimariktig rehabilitering: Klimareduksjon pr tiltak beregnes. Forutsetningene må fremkomme.

• Lønnsomhetsberegning per tiltak skal utarbeides som følger

- Energieffektiviseringstiltak og tiltak for lokal energiproduksjon: Lønnsomheten beregnes for tre scenarioer for gjennomsnittlig årlig energipris (inkl nettleie og avgifter). En lav, en middels og en høy pris basert på vurdering av fremtidig energipris for området. For eksempel:

- Lav: 80 øre/kWh

- Middels: 100 øre/kWh

- Høy 150 øre/kWh

• Effektreduksjonstiltak: Lønnsomhetsberegning basert på nettselskapets gjeldende tariff ev også som følge av redusert energikostnad (for eksempel ved at strømforbruk reduseres i timer med høy energipris ved å jevne ut eller flytte forbruk fra morgen til natt e.l.)

Søknad sendes gjennom Enova søknadssenter.

Les mer på enova.no/bedrift/bygg-og-eiendom/kartleggingsstotte-til-borettslag-og-boligsameier/

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
logo
Støtte til fjernvarme

Ønsker ditt fjernvarmeselskap å etablere ny infrastruktur eller bygge overføringsledninger fra et etablert fjernvarmenett til nye områder? Da kan Enova tilby økonomisk støtte.

Enova vil også i enkelte tilfeller støtte fjernkjøling - da kun i områder med dokumenterte effektutfordringer i sommersesongen.

Enova kan gi støtte til:

• Nyetablering av produksjons- og distribusjonsanlegg for termisk energi som bidrar til varig redusert elektrisk effektuttak i perioder med dokumenterte effektutfordringer. Effektavlastning fra fjernvarme og fjernkjøling kan ikke adderes i ett og samme prosjekt. Enova prioriterer fjernkjøling kun i områder der det (lokalt) samtidig er utfordringer knyttet til belastning på elnettet.

• Overføringsledninger fra et etablert fjernvarmenett til nye områder. 

• Kapasitetsøkning av eksisterende varmesentraler, dersom formålet er tilknytning av nye områder til eksisterende infrastruktur.
Det et krav at ny kapasitet, økt kapasitet eller nye områder innebærer minimum 3 MW i effektavlastning.

Hvor mye kan bedriften få i støtte?

Enova vurderer støttebehovet opp mot avkastningskravet til bedriften eller en normal avkastning for varmebransjen. Normalavkastning for ulike sektorer publiserer Enova her. Om selskapets avkastningskrav er høyere enn oppgitt normalavkastning må dette dokumenteres.

Støttebehovet skal dokumenteres gjennom en kontantstrømsanalyse som viser alle inntekter og utgifter over prosjektets levetid. 

Søknader konkurrerer om midlene. Prosjektene vurderes både opp mot varig utfasing av elektrisk effekt i høylastperioder og grad av innovasjon i prosjektet.

Les mer og søk elektronisk på enova.no/bedrift/energisystem/fjernvarme/

Bedrifter og næringsliv
logo
Støtte til bedriftslading for tunge kjøretøy

For å stimulere til økt kjøp og bruk av tyngre elektriske kjøretøy tilbyr Enova et tidsavgrenset støtteprogram rettet mot utbygging av dedikert ladeinfrastruktur. 

Dette gjelder virksomheter som skal investere i dedikerte ladere for tunge kjøretøy. 

Dedikerte ladere etableres for spesifikke virksomheter og deres behov, plasseringen vil som oftest være bak virksomhetens port eller i et adgangsbegrenset område.

Støtten skal stimulere til økt innfasing av tunge elektriske kjøretøy ved å redusere barrieren for investering og dermed øke konkurransekraft for det elektriske alternativet i markedet. 

Følgende søknadsfrister gjelder for 2023:

• 31. januar 
• 2. mai 
• 4. september  
• 5. desember

Hva kan bedriften få støtte til?

For å delta i konkurransen om støtte, må prosjektet gjelde etablering av dedikerte DC-ladere for tunge kjøretøy på norsk territorium med minimum 50 kW effekt.

Kostnader for nettilknytning inkludert anleggsbidrag kan inngå i prosjektkostnadene. Det samme kan integrerte batterier.

Laderne skal være ferdig utbygd og i drift innen 18 måneder etter vedtak fra Enova og skal driftes på omsøkt lokasjon i minst 5 år.

Hvem kan få støtte?

Alle virksomheter som er registrert i norsk foretaksregister og skal investere i dedikerte ladere for tunge kjøretøy kan søke om støtte. Hvis det gjelder leasing eller leie er det den som skal investere i laderen som kan søke om støtte. Den som investerer er altså utleieselskapet eller leasingselskapet. 

Enova støtter ikke ladere til busser i offentlig støttet trafikk. Dette vil typisk gjelde ladere til kjøretøy som skal anskaffes spesifikt for og brukes i flerårige kontrakter for offentlige oppdragsgivere, som kollektivanbud og andre transporttjenester. Ta kontakt med Enova om du er usikker på om dette gjelder for din anskaffelse.  

Ladere til anleggsmaskiner støttes ikke. Laderne skal primært brukes av tunge kjøretøy over 3,5 tonn registrert i kjøretøyregisteret og skal driftes på omsøkt lokasjon i minst 5 år. Enova er kjent med utfordringene knyttet til lading av anleggsmaskiner, men ladere til anleggsmaskiner kvalifiserer ikke under dette støtteprogrammet. 

Les mer og søk elektronisk på enova.no/bedrift/landtransport/bedriftslading-for-tunge-kjoretoy/

Bedrifter og næringsliv
logo
Støtte til elektrifisering av sjøtransport

Støtte til å installere batterier om bord med mulighet til å få støtte til energieffektiviserende tiltak i tillegg.

Dette er en konkurranse med følgende søknadsfrister for 2022:

• 28. feb. klokka 12:00
• 2. mai klokka 12:00
• 16. sept. klokka 12:00
• 2. des. klokka 12:00

Søknadsfrister for våren 2023 er ikke klare ennå, men vil komme om kort tid.

Hva kan bedriften få støtte til?

Investeringsstøtten skal brukes til innkjøp av konkrete fysiske installasjoner eller tiltak, og batterier skal inngå som del av prosjektet. Batteriteknologien skal være vesentlig i fartøyets energikonvertering eller energibruk, for eksempel knyttet til fremdriftssystem eller lasthåndtering. Andre energieffektiviseringstiltak om bord kan støttes sammen med batteriinstallasjonen. Da må de være blant de mest energi- og klimaeffektive som er tilgjengelige på markedet.

Investeringen skal redusere energibruken med minimum 100.000 kWh/år per fartøy, som tilsvarer eksempelvis 10.000 l per år per fartøy MGO eller kutte klimagassutslippene tilsvarende 26.000 kg CO2-ekvivalenter per sammenlignet med alternativet til å gjennomføre tiltaket.

Hvem kan få støtte?

Søker er den som skal gjennomføre investeringen. Dette kan enten være eier av skipet eller den som disponerer skipet gjennom en langsiktig avtale. Søker må ha norsk organisasjonsnummer.


Dersom prosjektet omfatter både fartøy og nødvendig infrastruktur, så kan også en tredjepart søke støtte for å etablere infrastrukturen. Dermed kan de tilby det som en tjeneste til det aktuelle fartøyet. I så fall skal fartøy og infrastruktur omsøkes i separate søknader (med henvisning til hverandre).

Hvor mye kan bedriften få i støtte?

Størrelsen på støtten vurderes individuelt for hvert prosjekt. Du søker om den støtten som er nødvendig for å ta en positiv investeringsbeslutning. 

For store virksomheter er støtten til anskaffelse og ombygging av skip og dedikert infrastruktur begrenset oppad til 30% av merkostnaden. For små og mellomstore virksomheter er tilsvarende begrensning 40%. Særlig innovative prosjekter vil kunne få ytterligere 10 prosent i støtte.

Les mer og søk elektronisk på enova.no/bedrift/sjotransport/elektrifisering-av-sjotransport/

Bedrifter og næringsliv
logo
Støtte til energitiltak i kommunale boliger

Norske kommuner har mulighet for å få støtte til energitiltak i kommunale utleieboliger. Tiltakene vil på sikt gi mindre energibruk og lavere strømregninger for beboerne i disse boligene.

Disse tiltakene kan kommunene søke om støtte til:

• Etterisolering av yttervegger
• Etterisolering av yttertak/kaldt loft
• Utskifting av vinduer
• Termisk isolering av rør og deler i varmesentral.
• Varmepumpe væske – vann
• Varmepumpe luft - vann
• Solvarmekollektor
• Solceller
• Biokjel for fast brensel

Søknadsfristen til dette støtteprogrammet gikk ut den 20. oktober 2022 klokka 12:00.

Mer informasjon og eventuell ny frist, finner du på enova.no/bedrift/bygg-og-eiendom/stotte-til-energitiltak-i-kommunale-boliger/

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
logo
Horisont Europa

Horisont Europas klynge 5 favner innsatsen innen klima, energi og mobilitet i EUs rammeprogram for forskning og utvikling.

Hvert år lanseres et titalls tematiske utlysninger, på et teknologisk modenhetsnivå som tilsvarer Enovas tilbud. Utlysningene er innen senfase teknologiutvikling og markedsintroduksjon innen blant annet havvind, hydrogen, fornybar energiproduksjon, energilagring, mobilitet, og karbonfangst- og lagring. 

Utlysningene i klyngen er organisert i toårige arbeidsprogram.  For tiden gjelder arbeidsprogrammet for 2021-2022. Arbeidsprogrammet for 2023-2024 er ventet i løpet av tredje kvartal 2022.

Norges forskningsråd har det overordnede koordineringsansvaret for Norges deltakelse i Horisont Europa. Forskningsrådet tilbyr norske interessenter blant annet søkerkurs og økonomisk støtte. Les mer om tilbudet hos Forskningsrådet. Forskningsrådets nasjonale kontaktpunkter har oversikt over aktuelle utlysninger innen de ulike temaene. 

Enova følger utviklingen i Horisont Europa tett og deltar i den nasjonale oppfølgingen av klynge 5.

Les mer på enova.no/bedrift/europeiske-stotteordninger-for-klimateknologi/horizont/

Bedrifter og næringsliv
logo
Støtte til klima- og energisatsinger i industrien

Gjennom valgte tematiske satsinger vil Enova bidra til at klimavennlige og energieffektive løsninger blir mer tilgjengelige i markedet, og at de tas i bruk hurtigere og i større omfang enn de ellers ville blitt.

Hvem kan få støtte?

Søker må være en bedrift som har tiltak knyttet til en eksisterende industriell produksjon, eller til et eksisterende anlegg med virksomhet som er av industriell eller prosessrelatert karakter. Bedriften må være registrert i et norsk foretaksregister.

I enkelte tilfeller kan en leverandør til en godkjent virksomhet stå som søker. Dette må i så fall orienteres om i søknaden, og det må oppgis kontaktpersoner både i søkerbedrift og i sluttbrukervirksomhet. Ta kontakt med Enova på forhånd for å avklare om dette er relevant for dere.

Bedriften må ha tilstrekkelige økonomiske forutsetninger for å kunne gjennomføre prosjektet. Dette innebærer at Enova kontrollerer om virksomheten kan ansees å være i finansielle vanskeligheter basert på kriterier angitt for utøvelse av statsstøtteregelverket. Selskap som er i brudd med kriterier for lovlig tildeling av statsstøtte vil få sine søknader avvist. Det vil ikke være mulig å søke med mindre godkjent økonomisk status kan bekreftes i Brønnøysundregisteret.

Hva får bedriften støtte til?

Hver utlysning er åpen for prosjekter innen ett eller flere tematiske områder. Alle typer prosjekter som oppfyller de overordnede programkriteriene, og er innenfor tematikken, kan søke støtte.

Det kan kun søkes om enkelttiltak og ulike tiltak kan ikke samles i en og samme søknad. Har dere flere tiltak så send en søknad per tiltak. 

Prosjekter prioriteres etter hvor kostnadseffektive de er (eksempelvis kroner støtte per CO2-ekvivalent eller kWh spart, eller per kW), og om prosjektene svarer særlig godt på Enovas prioriteringer eller kan ha ringvirkninger utenfor det enkelte prosjektet.

Hvilke teknologier som gjelder, vil variere fra søknadsfrist til søknadsfrist og hvilke særskilte rangeringskriterier som måtte gjelde innenfor de enkelte tema for kommende frist. Temaoversikt finner du på enovas hjemmesider.

For de tilfeller der det søkes støtte til utredninger, kan det inngå en begrenset andel kostnader til nødvendig utstyr (målere, loggere) for å kunne gjennomføre utredningen, maks oppad til 20 % av kostnadene. I all vesentlig grad godkjennes kun egne og kjøpte timer. 

Temaene er merket tydelig slik at det fremgår hvilke som omhandler investeringsstøtte og hvilke som kun dreier seg om støtte til å utrede et prosjekt.

Hvor mye kan bedriften få i støtte?

Maksimal støtteandel er avhengig av selskapets størrelse og prosjektets innhold, og begrenses av statsstøtteregelverket.

Søker oppfordres til søke om det minste beløpet som er nødvendig for å kunne gjennomføre prosjektet, og å tenke nøye over hvilke kostnader som reelt hører med for å gjennomføre tiltaket.

Dersom det søkes støtte over 3 millioner kroner, utløses det krav om egen separat prosjektbeskrivelse.

Komplekse søknader med støttebehov for mer enn 10 millioner kroner vil derfor falle utenfor intensjonen med programmet. I 2023 er dette en absolutt øvre grense for støttenivå.

Les mer og søk elektronisk på enova.no/bedrift/industri-og-anlegg/klima--og-energisatsinger-i-industrien/

Bedrifter og næringsliv
logo
Støtte til utslippsfrie anleggsmaskiner og hydrogenkjøretøy

Enova tilbyr støtte ved innkjøp av utslippsfrie anleggsmaskiner og hydrogenkjøretøy.

Støtteprogrammet er rettet mot aktører som ønsker å redusere klimagassutslipp fra transport. Prosjektet må minst erstatte 10 000 liter diesel/år.

Hva kan bedriften få støtte til?

Enova kan støtte investering i nye hydrogenkjøretøy over 4,25 tonn og anleggsmaskiner drevet med nullutslipp eller biogass. For biogass må søker forplikte seg til at minst 50 % av energibruken vil være biogass.

Enova kan støtte investering i dedikerte fyllestasjoner for hydrogen. Søknad om støtte til fyllestasjoner vil kun behandles i sammenheng med tilknyttet søknad om støtte til kjøretøy. Søknaden må sendes inn innen 3 uker fra søknad om støtte til kjøretøy er sendt. Søknaden vil også behandles kun i de tilfeller der drift av kjøretøy vil kreve utbygging av ny infrastruktur.

For søknader om støtte til fyllestasjoner for hydrogen kan søkeren være forskjellig fra den som søker om støtte til kjøretøy. 

For søknader om støtte til anleggsmaskiner må søker forplikte seg til å registrere maskinen i Maskinregisteret.

Hvem kan få støtte?

Alle virksomheter som er registrert i norsk foretaksregister og skal investere i kjøretøy/anleggsmaskiner kan søke om støtte. Hvis det gjelder leasing eller leie er det den som skal investere i kjøretøyet/anleggsmaskinen som kan søke om støtte. Den som investerer er altså utleieselskapet eller leasingselskapet.

Hvor mye kan bedriften få i støtte?

Størrelsen på støtten vurderes individuelt i hvert prosjekt. Det skal søkes om den støtten som er nødvendig for å ta en positiv investeringsbeslutning. Enova kan maksimalt dekke en viss prosentandel av merkostnadene i prosjektet, avhengig av størrelsen på virksomheten. 

For støtte til kjøretøy eller anleggsmaskiner: Store virksomheter kan få dekket inntil 40 prosent av merkostnadene. For små og mellomstore bedrifter er tilsvarende øvre grense 50 prosent. Definisjon på størrelse av selskap, finner du på Enovas hjemmesider.

Støtte til nødvendig infrastruktur for fylling av hydrogen tilknyttet søknad om støtte til kjøretøy er begrenset inntil 40% av godkjente merkostnader.

Les mer og søk elektronisk på enova.no/bedrift/landtransport/utslippsfrie-anleggsmaskiner-og-hydrogenkjoretoy/

Bedrifter og næringsliv
logo
Støtte til batteri i fartøy

Enova tilbyr faste støttesatser til batteriinstallasjon i fartøy innen fiskeri og havbruk. Du kan også få med støtte til landstrømsystem i fartøyet.

Hva kan bedriften få støtte til?

Støttetilbudet gjelder batteriinstallasjon og eventuell installasjon av landstrømsystem i fiskefartøy og følgende fartøy i havbruksbransjen: transportbåt, arbeidsbåt/servicefartøy og brønnbåt.

Hvem kan få støtte?

Søker skal være den som gjennomfører investeringen i det aktuelle fartøyet.

Støttetilbudet er rettet mot utvalgte fartøytyper innen fiskerier og havbruksnæringen. Fartøytypene fremgår av programkriteriene. Ytterligere beskrivelse av fartøytypene, finner du på Enovas hjemmesider.

Hvor mye kan bedriften få i støtte?

Dette støttetilbudet har faste støttesatser avhengig av fartøystype og batteristørrelse samt strømstyrken til det eventuelle landstrømsystemet og øvrige egenskaper. Sjekk hvor mye du kan få i støtte ved å bruke støttekalkulatorene på Enovas hjemmesider.

Les mer og søk elektronisk på enova.no/bedrift/sjotransport/batteri-i-fartoy/

Bedrifter og næringsliv
logo
Forprosjektstøtte og program for finansiering av deltakelse i IEA-prosjekter

IEA er en internasjonal organisasjon hvor 28 OECD land er medlemmer. IEA samarbeid er rettet mot forskning og teknologiutvikling. Målet med samarbeidet er å fremme miljøvennlig bruk av energi, styrke forsyningssikkerhet og fremme bærekraftig økonomisk utvikling i medlemslandene.

Enova har etablert to støtteprogram for å finansiere deltakelse av norske aktører i IEA arbeid. De to er: forprosjektstøtte og program for finansiering av deltakelse i IEA prosjekter. Målsettingen med programmene er å få frem nye teknologier og løsninger tidlig på det norske markedet. Programmene skal sikre nasjonal deltagelse innen forskningsområder som er relevant i henhold til Enovas målbilde.

Følgende organisasjoner kan søke støtte:

• Forskningsinstitusjoner
• Næringslivsaktører
• Rådgivere/entreprenører
• Andre relevante grupper

Søker er ansvarlig for fremdrift, og skal dokumentere og rapportere resultater og sørger for formidling av resultatene.

Søknad må sendes før deltagelse i forprosjektarbeidet.

Les mer og søk elektronisk på https://www.enova.no/om-enova/om-organisasjonen/internasjonalt-samarbeid/norsk-deltakelse-i-iea-prosjekter---forprosjekt/

Bedrifter og næringsliv
logo
Støtte til klimavennlig materialbruk

Enova ønsker å fremskynde utviklingen av ressurseffektive og sirkulære verdikjeder i byggenæringen ved å tilby støtte til prosjekter innenfor temaene ombruk og fleksibilitet. Gjennom støtten til ulike utredninger vil Enova bidra til tilgjengeliggjøring av ombruksmaterialer og til økt kunnskap og kompetanse om ombruk og ressurseffektivitet i markedet.  

Det kan søkes om støtte til: Mulighetsstudie for ombruk og fleksibilitet og Prosjektering for ombruk

Hva får bedriften støtte til?

Hver utlysning er åpen for prosjekter innenfor de spesifiserte alternativene. Alle prosjekter som oppfyller programkriteriene og er innenfor tematikken kan søke.

Det kan kun søkes om støtte til én type utredning per utlysning for ett og samme prosjekt. Det åpens imidlertid for å søke om støtte til flere typer utredninger for ett og samme prosjekt i flere omganger. Man kan altså søke om støtte til prosjektering for ombruk etter gjennomført og ferdigrapportert mulighetsstudie for eksempel.  

Hvilke utredninger det kan søkes om støtte til vil kunne variere noe. Det vil ikke nødvendigvis være de samme fra søknadsfrist til søknadsfrist. Støttetilbudet vil kunne endre seg.  

Prosjektene prioriteres ulikt, avhengig av hvilken type utredning man søker om støtte til. Involvering av relevante aktører, prosjektkvalitet og kostnader er eksempler på kriterier. Kun egne og kjøpte timer inngår i godkjent kostnadsgrunnlag.

Hvor mye kan bedriften få i støtte?

Støttenivået for de ulike utredningene fordeler seg slik:  

• Mulighetsstudie: Maks 300 000 NOK og 50 % av godkjente dokumenterte kostnader 
• Prosjektering for ombruk: Maks 600 000 NOK og 50 % av godkjente dokumenterte kostnader 

Søker må være eier av et bygg eller et byggeprosjekt (byggherre, eiendomsforvalter) og må være registrert i norsk foretaksregister.  

Bedriften må ha tilstrekkelige økonomiske forutsetninger for å kunne gjennomføre prosjektet.

Programmet har følgende søknadsfrister i 2023:

• 17. februar kl. 12.00
• 12. mai kl. 12.00
• 4. september kl. 12.00
• 17. november kl. 12.00

Les mer og søk elektronisk på enova.no/bedrift/bygg-og-eiendom/klimavennlig-materialbruk/

Bedrifter og næringsliv
logo
Breakthrough Energy Catalyst

U-kommisjonen lanserte i forbindelse med klimamøtet i Glasgow i 2021 (COP-26) et nytt partnerskap med Breakthrough Energy Catalyst (BEC) og den Europeiske investeringsbanken (EIB). BEC er en Bill Gates-ledet stiftelse som støtter utvikling av klimateknologi.

Samarbeidet ventes å stille til disposisjon $ 1 milliard (€820 millioner)  til prosjekter i kommersiell skala innen:

• Energilagring
• Produksjon av hydrogen
• Bærekraftig flydrivstoff (SAF)
• Direktefangst av karbon fra luft (DAC)

Ordningen er åpen for norske aktører og prosjekter i Norge med en utlysning som er  åpen fra januar 2022 til og med 2027, eller så lenge budsjettet rekker. Modne prosjekter med kort ledetid ventes å bli gitt prioritet.

Ordningen har en første frist 13. mai 2022, og vil deretter ta i mot søknader fortløpende halvårlige intervaller. Prosjekter er ventet å kunne motta ulike finansielle bidrag, slik som innskutt egenkapital, garantier, lån, tilskudd til kapitalkostnader eller avtaksavtaler med prisgaranti (differansekontrakter). Innrettingen av bidragene til enkeltprosjekter vil bli bestemt fra sak til sak.

Informasjon oppdateres kontinuerlig på https://www.enova.no/bedrift/europeiske-stotteordninger-for-klimateknologi/bec/

Bedrifter og næringsliv
logo
Støtte til kjøp av elektrisk varebil

Skal virksomheten din kjøpe ny varebil eller liten lastebil under 4 250 kg? Dere kan få inntil 50 000 kroner i støtte fra Enova hvis dere velger en elektrisk bil.

Slik går du frem:

• Be bilforhandleren din søke for deg når du bestiller bilen
• Bekreft søknaden på mobilen
• Send inn bilens registreringsnummer når du får bilen utlevert
• Få utbetalt støtten

I kriteriene for støtte er det satt en frist på ni måneder. Fristen gjelder fra vedtak om støtte er innvilget til å anskaffe og registrere elvarebilen.

Enova har mottatt informasjon om forsinkelse i levering på kjøretøy og/eller komponenter som følge av krigen i Ukraina. Vi gir derfor 6 måneders utsettelse på denne fristen. 

Dette gjelder for søknader som sendes inn før 30. april 2023, og alle gyldige vedtak om støtte. Vedtak om støtte som har forfalt før utsettelsen ble gitt er ikke omfattet.

Støttesatsene beregnes individuelt for hver bilmodell. Dette er fordi de baseres på hvor mye mer den gitte elvarebilmodellen koster enn en tilsvarende bensin- eller dieseldrevet varebil. Dette kan naturligvis variere over tid, og støttesatsene oppdateres derfor hvert døgn. Sjekk oppdaterte støttesatser i oversikten på Enovas hjemmesider.

Les mer på https://www.enova.no/bedrift/landtransport/stotte-til-kjop-av-elektrisk-varebil/

Bedrifter og næringsliv
logo
Støtte til forprosjekter innen energi- og klimateknologi i maritim transport

Enova gir støtte til forprosjekter som utreder konkrete og identifiserte innovative teknologier til bruk i maritim transport.

Hva kan bedriften få støtte til?

Støttetilbudet retter seg til aktører som vil ta i bruk ny energi- og klimateknologi i maritim transport. Søkeren må ha valgt en teknologi for sitt prosjekt, som de ønsker å få dokumentert og utredet før en eventuell fullskalasøknad. 

Søkeren må være en etablert bedrift som er registrert i norsk foretaksregister og har økonomisk aktivitet i Norge.

Hvem kan få støtte?

Enova støtter forprosjekt som har konkrete og identifiserte innovative investeringsprosjekter innenfor maritim transport og som tar i bruk ny teknologi. 

Med et forprosjekt menes et mindre prosjekt som gjennomføres i forkant av et større prosjekt. Forprosjektet vurderer lønnsomhet, gjennomførbarhet og/eller andre kriterier. Dette gir grunnlag for en beslutning om eventuell gjennomføring.

Resultatet fra forprosjektet skal sammenfattes i Enovas mal for sluttrapport, og skal gi tilstrekkelig informasjon for å kunne søke på Fullskala innovativ energi- og klimateknologi.

Hvor mye kan bedriften få i støtte?

Støtten kan utgjøre inntil 50 prosent av godkjente dokumenterte merkostnader, og er oppad begrenset til 500 000 kroner.

Om søknaden

Søknaden må møte kriteriene som ligger under søknadsdokumenter. Prosjektene rangeres etter hvor godt de møter disse kriteriene:

• Prosjektkvalitet: Hvor godt bidrar prosjektet til å oppnå programmets formål og de aktiviteter som er gitt under programkriteriene? 

• Prosjektmodenhet: Hvor modent er prosjektet ved søknadstidspunktet for forprosjektet?

• Gjennomføringsevne: Har søker, eventuelt søkerne, tilstrekkelig og relevant kompetanse og finansiell evne til å gjennomføre forprosjektet og et eventuelt hovedprosjekt slik det er beskrevet i søknaden?

• Dokumentert innovativt: Sammenligning med de kommersielt beste tilgjengelige teknologi i EØS-området 

• Hva er realistisk markedspotensial for videre spredning i Norge og/eller internasjonalt?

• Programmet har løpende frist, dvs. søknader behandles fortløpende. Utbetaling av støtte skjer når forprosjektet er ferdigstilt og sluttrapport levert gjennom Enovas søknads- og rapporteringssenter er godkjent.

Les mer og søk elektronisk på https://www.enova.no/bedrift/sjotransport/forprosjekt-energi--og-klimateknologi-i-maritim-transport/

Bedrifter og næringsliv
logo
Norsk deltakelse i IEA-prosjekter - hovedprosjekt

Målsetting med programmene

Enova har to støtteprogram for å finansiere deltakelse av norske aktørers IEA arbeid. De to er forprosjektstøtte og program for finansiering av deltakelse i IEA prosjekter. Målsettingen med programmene er å få frem nye teknologier og løsninger tidlig på det norske markedet. Programmene skal sikre nasjonal deltagelse innen forskningsområder som er relevant i henhold til Enovas målbilde.

Primært ønskes deltagelse i IEA prosjekter innen de teknologiprogrammene (TCP) der Enova deltar i styringskomiteen (ExCo). Men det kan åpnes opp for relevante søknader fra andre IEA programmer som er i tråd med Enovas målbilde. Grunnforskning dekkes ikke.

Hvem kan søke?

Følgende organisasjoner kan søke støtte:

• Forskningsinstitusjoner
• Næringslivsaktører
• Rådgivere/entreprenører
• Andre relevante grupper

Søker er ansvarlig for fremdrift, og skal dokumentere og rapportere resultater og sørge for formidling av resultatene.

Søknad må sendes før påmelding til aktuelt IEA-prosjekt.

Les mer og søk elektronisk på https://www.enova.no/om-enova/om-organisasjonen/internasjonalt-samarbeid/norsk-deltakelse-i-iea-prosjekter---hovedprosjekt/

Bedrifter og næringsliv
logo
Støtte til varmesentraler

Støtte til varmesentraler er for deg som ønsker å installere varmesentral basert på fornybare energikilder til bygningsoppvarming eller industrielle produksjonsformål.

Hvem kan få støtte?

Støtten er for deg som er juridisk eier av varmesentralen det søkes støtte til. Kun registrerte foretak kan søke. 

Varmesentralen skal være basert på fornybare energikilder, og det er en forutsetning at investeringsstøtten skal være utløsende for prosjektet. Enova støtter med andre ord ikke prosjekter som allerede er startet opp eller som er besluttet igangsatt.

Hva får bedriften støtte til?

Støtten gis til varmesentraler basert på flis, briketter, pellets, varmepumpe væske-vann og solfangeranlegg. 

Enova støtter ikke teknologiene luft-luft- og/eller luft-vann varmepumper.

Hvor mye kan bedriften få i støtte?

Din bedrift kan få opptil 2 millioner kroner i støtte, basert på forhåndsdefinerte støttesatser. Enova kan støtte andelen av investeringen med inntil 45 prosent. 

Investeringsstøtten skal bidra til at prosjektet blir gjennomført, og dekke deler av merkostnadene i prosjektet. 

Flis, briketter og pellets får 1700 kr/kW installert effekt, mens væske-vann-varmepumper får 1600 kr/kW. For solfangere gis det 201 kr/m². 

Støtten kan gis til  både nybygg og eksisterende bygg. Borettslag og sameier kan også søke om støtte.

Les mer og søk elektronisk på https://www.enova.no/bedrift/bygg-og-eiendom/varmesentraler/

Bedrifter og næringsliv
logo
Støtte til mulighetsstudie for ombruk og fleksibilitet

Bygge- og anleggssektoren står for store utslipp. De største utslippene er knyttet til materialbruk. Sektoren har det største forbruket av råmaterialer og genererer den største mengden avfall. Ombruk og levetidsforlengende tiltak er viktige for å redusere næringens klima- og ressursfotavtrykk.

Hva får bedriften støtte til?

Hver utlysning er åpen for prosjekter innenfor de spesifiserte alternativene. Alle prosjekter som oppfyller programkriteriene og er innenfor tematikken kan søke.  

Det kan kun søkes om støtte til én type utredning per utlysning for ett og samme prosjekt. Det åpens imidlertid for å søke om støtte til flere typer utredninger for ett og samme prosjekt i flere omganger. Man kan altså søke om støtte til prosjektering for ombruk etter gjennomført og ferdigrapportert mulighetsstudie for eksempel.  

Hvilke utredninger det kan søkes om støtte til, vil kunne variere noe. Det vil ikke nødvendigvis være de samme fra søknadsfrist til søknadsfrist. Støttetilbudet vil kunne endre seg.  

Prosjektene prioriteres ulikt, avhengig av hvilken type utredning man søker om støtte til. Involvering av relevante aktører, prosjektkvalitet og kostnader er eksempler på kriterier. Kun egne og kjøpte timer inngår i godkjent kostnadsgrunnlag.

Hvor mye kan bedriften få i støtte?

Enova støtter en andel av kostnadene for å gjennomføre utredningen. Maksimal støtteandel varierer mellom de ulike typene utredning, og begrenses av statsstøtteregelverket. Støttenivået for de ulike utredningene fordeler seg slik:  

• Mulighetsstudie: Maks 300 000 NOK og 50 % av godkjente dokumenterte kostnader 
• Prosjektering for ombruk: Maks 600 000 NOK og 50 % av godkjente dokumenterte kostnader 

Prosjekter prioriteres innenfor gjeldende budsjettramme for den enkelte utlysningsfrist, basert på totalkarakter beregnet ut fra kriterier detaljert i gjeldende programkriterier for den aktuelle utredningen. Søker oppfordres til å tenke nøye gjennom hvilke kostnader som reelt sett hører med for å gjennomføre utredningen.

Hvem kan få støtte?

Søker må være eier av et bygg eller et byggeprosjekt (byggherre, eiendomsforvalter) og må være registrert i norsk foretaksregister.  

Bedriften må ha tilstrekkelige økonomiske forutsetninger for å kunne gjennomføre prosjektet. Enova kontrollerer om virksomheten kan anses å være i finansielle vanskeligheter basert på kriterier gitt av statsstøtteregelverket. Virksomheter som ikke oppfyller kav til økonomisk soliditet, vil ikke kunne søke om støtte.

Søknadsfrister

Programmet har følgende søknadsfrister i 2023:

• 17. februar kl. 12.00
• 12. mai kl. 12.00
• 4. september kl. 12.00
• 17. november kl. 12.00

Les mer og søk elektronisk på https://www.enova.no/bedrift/bygg-og-eiendom/mulighetsstudie-for-ombruk-og-fleksibilitet/

Bedrifter og næringsliv
logo
Støtte til biogasskjøretøy

Virksomheten din kan få inntil 210 000 kroner i støtte fra Enova hvis dere velger en biogasslastebil.

Hva kan vi få støtte til?

Enova støtter kjøp av nye biogasslastebiler. Bilforhandleren søker for deg når du bestiller bilen.

Biogasslastebilen må ha tillatt totalvekt over 4250 kg. Ikke alle bilmodeller kan nødvendigvis få støtte, da støtten er knyttet til eventuell merkostnad sammenlignet med en tilsvarende fossilbil. 

Støttetilbudet gjelder kun ved førstegangsregistrering av bilen. Enova støtter altså ikke bruktbiler eller bruktimport.

Hvor mye får vi i støtte?

Støttesatsen er på maks. 40% av merkostnaden. 

Støttesatser:

• Inntil 210 000 kr for LBG-lastebiler
• Inntil 180 000 kr for CBG-lastebiler

Støtten beregnes umiddelbart i søknadsprosessen.

Hvordan og hvor søker vi om støtte?

Du søker ikke selv. Bilforhandleren søker for deg. Bilselger oppgir pris på biogasslastebil og tilsvarende dieseldrevet kjøretøy, og laster opp pristilbud. Bare husk at når bilen først er bestilt er det for sent å søke om støtte. Gi derfor beskjed til bilselgeren om å søke for deg når du bestiller bilen. Alt du behøver å gjøre, er å bekrefte søknaden på mobilen ved at du godkjenner vilkårene for støtten. Når bilen er registrert, logger du inn på tilsendt lenke og bekrefter kjøpet. Deretter oppgir du hvilken konto pengene skal utbetales til.

Mer informasjon finner du på https://www.enova.no/bedrift/landtransport/biogasskjoretoy/

Bedrifter og næringsliv
logo
Støtte til landstrømanlegg

Enova legger opp til tre utlysninger i året for støtte til etablering av anlegg for land- og ladestrøm.

Søknadsfrist(er) for 2023 er ikke klare ennå, men vil komme snarlig.

Hvem kan få støtte?

Dette støttetilbudet retter seg til aktører som ønsker å etablere offentlig tilgjengelige landstrømanlegg som skal driftes på markedsmessige vilkår.

Søkeren må være et norsk foretak registrert i Brønnøysundregisteret. Noen anlegg ved havner og kaier støttes ikke. Dette gjelder havner og kaier som kun har fartøy i opplag, i dokk eller ved kai i forbindelse med reparasjoner.

Hva kan vi få støtte til?

Gjennom dette støttetilbudet tilbyr Enova investeringsstøtte til offentlig tilgjengelig infrastruktur for strøm til havneopphold og lading i norske havner.

For å sikre utnyttelse av infrastrukturen som blir bygget, er det viktig at utbyggingen av landstrømanlegg er kostnadseffektiv og kundeorientert. Dette støttetilbudet prioriterer derfor prosjekter med sunne forretningsmodeller for salg av strøm, slik at det på sikt etableres et levedyktig marked for landstrøm.

Hvilke krav stilles?

Infrastrukturen som etableres må designes for en strømstyrke på minimum 125 ampere og 400 volt, og være i henhold til landstrømstandarden.

Det forutsettes blant annet dialog mellom infrastrukturtilbyder og potensielle kunder. Du som søker, må dokumentere fremtidig etterspørsel og beskrive hvordan dimensjonering og design av infrastrukturen er tilrettelagt for videre skalering.

Hvor mye kan vi få i støtte?

Enova kan dekke inntil 50 % av godkjente prosjektkostnader. Men ikke mer enn hva som er nødvendig for å oppnå en positiv netto nåverdi. Dette er basert på normalavkastningen for maritim transport.

Les mer og søk elektronisk på https://www.enova.no/bedrift/sjotransport/landstromanlegg/

Bedrifter og næringsliv
logo
Støtte til prosjektering for ombruk

Enova ønsker å fremskynde utviklingen av ressurseffektive og sirkulære verdikjeder i byggenæringen ved å tilby støtte til prosjekter innenfor temaene ombruk og fleksibilitet. Gjennom støtten til ulike utredninger vil Enova bidra til tilgjengeliggjøring av ombruksmaterialer og til økt kunnskap og kompetanse om ombruk og ressurseffektivitet i markedet.

Hva får bedriften støtte til?

Hver utlysning er åpen for prosjekter innenfor de spesifiserte alternativene. Alle prosjekter som oppfyller programkriteriene og er innenfor tematikken kan søke.  

Det kan kun søkes om støtte til én type utredning per utlysning for ett og samme prosjekt. Det åpens imidlertid for å søke om støtte til flere typer utredninger for ett og samme prosjekt i flere omganger. Man kan altså søke om støtte til prosjektering for ombruk etter gjennomført og ferdigrapportert mulighetsstudie for eksempel.  

Hvilke utredninger det kan søkes om støtte til vil kunne variere noe, og vil ikke nødvendigvis være de samme fra søknadsfrist til søknadsfrist. Støttetilbudet vil kunne endre seg.  

Prosjektene prioriteres ulikt, avhengig av hvilken type utredning man søker om støtte til. Involvering av relevante aktører, prosjektkvalitet og kostnader er eksempler på kriterier. Kun egne og kjøpte timer inngår i godkjent kostnadsgrunnlag.  

Les mer om kriteriene, samt hva Enova kan støtte i gjeldende programkriterier. Disse finner du på Enovas hjemmesider.

Hvor mye kan bedriften få i støtte?

Enova støtter en andel av kostnadene for å gjennomføre utredningen. Maksimal støtteandel varierer mellom de ulike typene utredning, og begrenses av statsstøtteregelverket. Støttenivået for de ulike utredningene fordeler seg slik:  

• Mulighetsstudie: Maks 300 000 NOK og 50 % av godkjente dokumenterte kostnader 
• Prosjektering for ombruk: Maks 600 000 NOK og 50 % av godkjente dokumenterte kostnader 

Prosjekter prioriteres innenfor gjeldende budsjettramme for den enkelte utlysningsfrist, basert på totalkarakter beregnet ut fra kriterier detaljert i gjeldende programkriterier for den aktuelle utredningen. Søker oppfordres til å tenke nøye gjennom hvilke kostnader som reelt sett hører med for å gjennomføre utredningen.

Hvem kan få støtte?

Søker må være eier av et bygg eller et byggeprosjekt (byggherre, eiendomsforvalter) og må være registrert i norsk foretaksregister.  

Bedriften må ha tilstrekkelige økonomiske forutsetninger for å kunne gjennomføre prosjektet. Enova kontrollerer om virksomheten kan anses å være i finansielle vanskeligheter basert på kriterier gitt av statsstøtteregelverket. Virksomheter som ikke oppfyller kav til økonomisk soliditet, vil ikke kunne søke om støtte.

Søknadsfrister

Programmet har følgende søknadsfrister i 2023:


• 17. februar kl. 12.00
• 12. mai kl. 12.00
• 4. september kl. 12.00
• 17. november kl. 12.00

Les mer og søk elektronisk på https://www.enova.no/bedrift/bygg-og-eiendom/prosjektering-for-ombruk/

Bedrifter og næringsliv
logo
Støtte til kjøp av tunge elektriske kjøretøy

Enova tilbyr støtte til kjøp av tunge elektriske kjøretøy som elektrisk lastebil eller turbuss.

Dette støttetilbudet gir støtte til nullutslippskjøretøy over 4,25 tonn.

Støtten gis til den aktøren som søker og dette må være den samme aktøren som registreres som eier av kjøretøyet i Kjøretøyregisteret. 

Hvem kan få støtte?

Alle virksomheter som er registrert i norsk foretaksregister og skal investere i kjøretøy kan søke om støtte. Er det snakk om leasing eller utleie? Da er det den som skal investere i kjøretøyet, altså utleieselskapet eller leasingselskapet, som kan søke om støtte.

Hvor mye kan bedriften få i støtte?

Størrelsen på støtten beregnes individuelt for hvert kjøretøy ut fra opplysninger i søknaden.

Enova kan dekke en viss prosentdel av differansen i pris mellom elektrisk kjøretøy og sammenlignbart nytt dieselkjøretøy. Oppad begrenset til 40 prosent av merkostnadene.

Les mer og søk elektronisk på https://www.enova.no/bedrift/landtransport/tunge-elektriske-kjoretoy/

Bedrifter og næringsliv
logo
Støtte til landstrømsystem i eksisterende fartøy

Er dine fartøy tilrettelagt for å ta imot landstrøm? I en begrenset periode gir Enova støtte til installasjon av landstrømsystem om bord.

Hvem kan få støtte?

Dette støttetilbudet retter seg mot eiere av fartøy som innfrir minst én av følgende:

• registrert i NOR eller NIS
• har minimum 1/3 operasjon i norske farvann
• minst 1/3 av anløpene er i norske havner

OBS: Fartøytypen PSV (Offshore forsyningsfartøy) støttes ikke lengre over dette programmet.

Hva kan vi få støtte til?

Enova gir støtte til kjøp og installasjon av landstrømsystem i eksisterende fartøy. Landstrømsystemet må være designet for en strømstyrke på minimum 125 ampere og spenning på 400 volt.

Det kan også søkes om støtte hvor installasjonen krever inkluderinger. Som f.eks. frekvensomformer, integrasjon mot et strømstyringssystem (PMS) eller koblingspunkt på begge sider av fartøyet.

Hvor mye får vi i støtte?

Støttetilbudet har faste satser som avhenger av systemets strømstyrke (se egen tabell på Enovas hjemmesider). Støtten blir imidlertid begrenset oppad til 40 prosent av dokumenterte kostnader ved sluttrapportering.

Les mer og søk elektronisk på https://www.enova.no/bedrift/sjotransport/landstromsystem-i-eksisterende-fartoy/

Bedrifter og næringsliv
logo
Støtte til lader til elektrisk varebil

Har dere kjøpt ny elektrisk varebil med støtte fra Enova, og trenger en lader til bilen? Da kan dere søke om å få 5000 kroner i støtte.

Hva kan vi få støtte til?

Lader til elektrisk varebil som har fått støtte fra Enova. Laderen kan dere først søke om støtte til når dere har fått bilen og den er registrert i Kjøretøyregisteret.

Det gis støtte til en lader per elvarebil støttet av Enova. 

Enova kommer til å trappe ned støttesatsene over tid, og vil varsle endringer tre måneder i forkant.

Hvilke krav må vi oppfylle for å få støtte?

Fulle kriteriene for støtteprogrammet finner du på Enovas hjemmesider. Noen viktige punkter er:

• For å få støtte til lader må det ha blitt kjøpt og levert en elvarebil med Enova-støtte. 

• Det er den virksomheten som skal stå som eier av kjøretøyet i Kjøretøyregisteret som må søke. Ved leasing må leietaker stå oppført som bruker av kjøretøyet i Kjøretøyregisteret for å motta støtte til lader.

• Før det søkes støtte til lader, må elvarebilen være ny og ikke vært eldre enn tre måneder i Kjøretøyregisteret.

• Du dokumenterer kjøpet av lader med å sende inn kopi av faktura. Fakturaen kan ikke være eldre enn 12 måneder og må være datert etter 27. august 2019.

Les mer og søk elektronisk på https://www.enova.no/bedrift/landtransport/stotte-til-kjop-av-lader-til-elektrisk-varebil/

Bedrifter og næringsliv
logo
Støtte til forprosjekt for landstrøm

Enova tilbyr støtte til forprosjekt som utreder muligheten for å etablere landstrømanlegg.

Forprosjektstøtten skal bidra til bedre samhandling mellom infrastrukturtilbyder, potensielle kunder, havn, nettselskap og eventuelle andre relevante aktører. I tillegg gir det mulighet for å leie inn relevant kompetanse, slik at det utvikles gode beslutningsgrunnlag for å etablere kostnadseffektiv og kundeorientert infrastruktur for landstrøm.

Søknadsfrist(er) for 2023 er ikke klare ennå, men vil komme snarlig.

Hvem kan få støtte?

Dette støttetilbudet retter seg til aktører som ønsker å etablere offentlig tilgjengelige landstrømanlegg som skal driftes på markedsmessige vilkår.

Søkeren må være et norsk foretak registrert i Brønnøysundregisteret. Noen anlegg støttes ikke. Det gjelder for eksempel anlegg ved havner og kaier som kun har fartøy i opplag, dokk eller ved kai.

Hva kan vi få støtte til?

Forprosjekter som gir tilstrekkelig dokumentasjon til å fatte en beslutning om investering i landstrømanlegg. Programkriteriene stiller krav til hvilke arbeidspakker forprosjektet som et minimum må gjennomføre. Sluttrapporten fra forprosjektet vil gi nødvendig dokumentasjon for å søke Enova om støtte til etablering av selve infrastrukturen etterpå.

Hvor mye kan vi få i støtte?

Enova dekker inntil 50 % av godkjente kostnader, men ikke mer enn 500 000 kroner.

Les mer og søk elektronisk på https://www.enova.no/bedrift/sjotransport/forprosjekt-landstrom/

Bedrifter og næringsliv
logo
Støtte til installasjon av lavspent landstrømsystem

Formål
Formålet med satsingen er å redusere klimagassutslipp gjennom at flere fartøy installerer landstrømsystemer. Dette skal stimulere etterspørselen etter landstrøm og bidra til at bruk av landstrøm blir mer vanlig, og at det på sikt blir en foretrukket løsning uten støtte.

Virkemiddel og støttenivå
Virkemiddel: Investeringsstøtte

Tiltaket har statsstøtterettslig hjemmel i gruppeunntakets artikkel 36 (General Block Exemption Regulation (GBER)). Se beskrivelser av unntaksbestemmelsene på siden https://www.enova.no/esa. Enova kan bare støtte prosjekter som ikke ville blitt realisert uten støtte. Det er avgjørende at søker sender inn søknaden om støtte før prosjektet er besluttet gjennomført, igangsatt eller at søker på annen måte har forpliktet seg til å gjennomføre prosjektet. Det kan ikke søkes om støtte til tiltak som allerede er besluttet gjennomført.

Enova godkjenner ikke kostnader og forpliktelser påløpt før søknadstidspunktet eller etter avtalt sluttdato for prosjektet.

Det selskapet som balansefører investeringen må stå som søker.

Investeringsstøtten begrenses oppad til 40% av dokumenterte kostnader for kjøp og installasjon av landstrømsystemer. Egne timer og off-hire støttes ikke. For landstrømsystemer basert på lavspent blir støtten beregnet ut fra forhåndsdefinerte satser som fremgår av tabell 1. Disse finner du lenke til på Enovas hjemmesider. Satsene er definert ut fra systemet strømstyrke/ytelse og beskaffenhet.

For landstrømsystemer basert på høyspent beregnes støtten ut fra 40% av dokumenterte kostnader for kjøp og
installasjon.

Kvalifikasjonskriterier

Søkeren
• er den som er oppført som eier av fartøyet
• er en næringsaktør registrert i norsk foretaksregister
• er solvent og ikke i økonomiske vanskeligheter

Prosjektet
• gjelder kjøp og installasjon av landstrømsystem i et eksisterende fartøy som er registrert i NOR eller NIS, eller fartøy som seiler under andre flagg forutsatt at minst 1/3 av fartøyets anløp er til norsk havn eller at fartøyet opererer minst 1/3 av tiden i Norge og/eller i norsk økonomisk sone
• ferdigstilles innen 6 måneder og sluttrapporters innen 8 måneder etter utsendelse av tilsagnsbrevet
• kan ikke motta støtte fra andre offentlige aktører i tillegg til Enova
• gjelder ikke landstrøm i PSV (offshore forsyningsfartøy). Støtte til denne fartøytypen er avviklet på dette programmet.

Andre krav
• Landstrømsystemet må være i henhold til standarden NEK IEC/ISO/IEEE 80005-1 for høyspent eller NEK IEC/PAS 80005-3 for lavspent
• Landstrømsystemet må være designet for en strømstyrke på minimum 125 A og spenning på 400V.

Innsendelse av søknad
Du søker via Enovas elektroniske søknadsportal som du finner på www.enova.no. Velg skjema knyttet til
programmet «Installasjon av landstrømsystemer i eksisterende fartøy».

Les mer og søk elektronisk på https://www.enova.no/bedrift/sjotransport/installasjon-av-lavspent-landstromsystemer-i-eksisterende-fartoy/

Bedrifter og næringsliv
logo
Støtte til installasjon av høyspent landstrømsystem

Formål
Formålet med satsingen er å redusere klimagassutslipp gjennom at flere fartøy installerer landstrømsystemer. Dette skal stimulere etterspørselen etter landstrøm og bidra til at bruk av landstrøm blir mer vanlig, og at det på sikt blir en foretrukket løsning uten støtte.

Vi gjør oppmerksom på at Enova vil kunne endre programmets støttesatser og gradvis avvikle støtte til enkelte fartøytyper eller segment i takt med utviklingen i markedet. Endringer vil imidlertid ikke ha tilbakevirkende kraft, og det er programkriteriene på søknadstidspunktet som gjelder for det enkelte prosjekt.

Offshore rigger kan ikke få støtte via dette programmet.

Virkemiddel og støttenivå
Virkemiddel: Investeringsstøtte

Tiltaket har statsstøtterettslig hjemmel i gruppeunntakets artikkel 36 (General Block Exemption Regulation (GBER)). Se beskrivelser av unntaksbestemmelsene på siden https://www.enova.no/esa. Enova kan bare støtte prosjekter som ikke ville blitt realisert uten støtte. Det er avgjørende at søker sender inn søknaden om støtte før prosjektet er besluttet gjennomført, igangsatt eller at søker på annen måte har forpliktet seg til å gjennomføre prosjektet. Det kan ikke søkes om støtte til tiltak som allerede er besluttet gjennomført.

Enova godkjenner ikke kostnader og forpliktelser påløpt før søknadstidspunktet eller etter avtalt sluttdato for prosjektet.

Det selskapet som balansefører investeringen må stå som søker.

Investeringsstøtten begrenses oppad til 40% av dokumenterte kostnader for kjøp og installasjon av landstrømsystemer. Egne timer og off-hire støttes ikke. For landstrømsystemer basert på lavspent blir støtten beregnet ut fra forhåndsdefinerte satser som fremgår av tabell 1. Denne finner du på Enovas hjemmesider. Satsene er definert ut fra systemet strømstyrke/ytelse og beskaffenhet.

For landstrømsystemer basert på høyspent beregnes støtten ut fra 40% av dokumenterte kostnader for kjøp og installasjon.

Kvalifikasjonskriterier

Søkeren
• er den som er oppført som eier av fartøyet
• er en næringsaktør registrert i norsk foretaksregister
• er solvent og ikke i økonomiske vanskeligheter

Prosjektet
• gjelder kjøp og installasjon av landstrømsystem i et eksisterende fartøy som er registrert i NOR eller NIS, eller fartøy som seiler under andre flagg forutsatt at minst 1/3 av fartøyets anløp er til norsk havn eller at fartøyet opererer minst 1/3 av tiden i Norge og/eller i norsk økonomisk sone
• ferdigstilles innen 6 måneder og sluttrapporters innen 8 måneder etter utsendelse av tilsagnsbrevet
• kan ikke motta støtte fra andre offentlige aktører i tillegg til Enova
• gjelder ikke landstrøm i PSV (offshore forsyningsfartøy). Støtte til denne fartøytypen er avviklet på dette programmet.

Andre krav
• Landstrømsystemet må være i henhold til standarden NEK IEC/ISO/IEEE 80005-1 for høyspent eller NEK IEC/PAS 80005-3 for lavspent
• Landstrømsystemet må være designet for en strømstyrke på minimum 125 A og spenning på 400V.

Innsendelse av søknad
Du søker via Enovas elektroniske søknadsportal som du finner på www.enova.no. Velg skjema knyttet til programmet «Installasjon av landstrømsystemer i eksisterende fartøy».

Les mer og søk elektronisk på https://www.enova.no/bedrift/sjotransport/installasjon-av-hoyspent-landstromsystemer-i-eksisterende-fartoy/

Bedrifter og næringsliv
logo
Prosjektetableringsstøtte for EUs Innovasjonsfond

Enova tilbyr økonomisk støtte til norske aktørers arbeid med søknader til EUs innovasjonsfond.

Enovas tilbud om prosjektetableringsstøtte for EUs innovasjonsfond (PES IF) skal bidra til å styrke kvaliteten på søknadene og mulighetene for at norske aktører får tildelt finansiering fra fondet.

Hvem kan få støtte?

Norske aktører som har en formell rolle som søker («project proposer») i en søknad til EUs Innovasjonsfond kan søke om PES IF. 

Både private og offentlige aktører kan søke. Det er en forutsetning at søkeren er direkte ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet, enten alene eller sammen med søknadspartnere i et konsortium. Privatpersoner eller aktører som opptrer som mellomledd kan ikke søke. EU-organer kan ikke være en del av et søkerkonsortium. Søkeren må oppfylle kriteriene for å kunne søke om støtte under den relevante utlysningen i EUs Innovasjonsfond. Herunder kravene til finansiell gjennomføringsevne. Aktører oppfordres til å sette seg grundig inn i  utlysningsteksten, som finnes på EUs  Fundings & Tender Portal. Denne finner du lenke til på Enovas hjemmesider.

Hva kan bedriften få støtte til?

Støtten skal benyttes til å lage det nødvendige faglige innholdet i søknaden til EUs innovasjonsfond. Godkjente kostnader vil typisk være egne timer, samt innkjøp av konsulenttjenester til kvalitetssikring av søknad og/eller underlag.

Hvordan søker jeg?

Du kan søke i Enovas søknadssenter. Søk gjerne så tidlig som mulig, selv om du ikke vet nøyaktig hvor store kostnadene blir i søknadsprosessen. Søk i så fall om et større budsjett enn dere forventer å bruke. Endelig støttebeløp blir beregnet ut ifra 50% av de reelle påløpte kostnadene, innenfor de rammene som programmet gir. Søknader kan sendes inn fram til søknadsfristen for den relevante utlysningen i EUs innovasjonsfond.

Hvilke krav stilles?

Enova utbetaler PES IF-støtten etterskuddsvis, når prosjektet har mottatt en Evaluation Summary Report (ESR) eller tilsvarende evalueringsrapport fra EUs innovasjonsfond. Evalueringsrapporten skal sendes til Enova som dokumentasjon på at søknaden ble mottatt og vurdert i den aktuelle utlysningen. 

Støtten fra PES IF utbetales på basis av oppnådde evalueringsresultater, avgrenset oppad til 50 % av rapporterte, påløpte kostnader. De generelle dokumentasjonskravene for prosjektrapportering til Enova finner du her. 

Det utbetales ikke støtte dersom søknad ikke sendes inn, eller dersom innsendt søknad vurderes av EUs innovasjonsfond som ikke kvalifisert for utlysningen.

Les mer og søk elektronisk på https://www.enova.no/bedrift/europeiske-stotteordninger-for-klimateknologi/eus-innovasjonsfond/prosjektetableringsstotte-for-eus-innovasjonsfond/


 

Bedrifter og næringsliv
logo
Pilotering av ny energi- og klimateknologi

Reduser den teknologiske risikoen før dere tar den økonomiske risikoen. Pilotering handler det om å teste ut teknologi under reelle driftsforhold – før teknologien tas i bruk i kommersiell drift.

Eksempler

Under vises noen eksempler på hva som kan støttes, men programmet er teknologinøytralt og åpent for prosjekter i alle sektorer.

• Ny utslippsfri og ressurseffektiv industriell prosessteknologi, inkludert prosesser for erstatning av fossile innsatsfaktorer. 

• Vi ser også etter teknologi som gir produkter med vesentlig lavere klimapåvirkning over livsløpet.

• Nullutslippsløsninger for transport, inkludert innovative logistikkløsninger.

• Økt forsyningssikkerhet gjennom utnyttelse eller tilførsel av fleksibilitet i energisystemet.

Mer informasjon, oppdaterte søknadsfrister og elektronisk søknadsskjema, finner du på https://www.enova.no/bedrift/innovasjon-og-teknologi/pilotering-av-ny-energi--og-klimateknologi/

Bedrifter og næringsliv
logo
Støtte til fullskala innovativ energi- og klimateknologi

Enova kan støtte prosjekter som tar i bruk ny klimateknologi gjennom å tilby risikoavlastning til aktørene som har evne og vilje til å gå foran. Programmet skal også bidra til kompetanseutvikling i norske bedrifter og teknologimiljø.

Med energi- og klimateknologi menes teknologi som:
• i bruk gir vesentlig reduksjon av klimagassutslipp, effektuttak, spesifikk energibruk eller økt produksjon av energi fra fornybare kilder.

Støtte under programmet skal bidra til å redusere kostnadene og risikoen. Dette for virksomheter som ønsker å ta i bruk innovativ teknologi eller innovative systemløsninger. Teknologien skal være bedre enn kommersielt beste tilgjengelige teknologi. Og innovasjonen må innebære en vesentlig forbedring ut over det som er vanlig i bransjen. 

Programmet har en teknologinøytral innretning og dekker alle former for teknologi som bidrar til formålet. Programmet er åpent for alle sektorer. Teknologier som har et potensial for videre spredning i Norge og/eller internasjonalt vil bli prioritert.

Les mer og søk elektronisk på https://www.enova.no/bedrift/innovasjon-og-teknologi/fullskala-innovativ-energi--og-klimateknologi/

Bedrifter og næringsliv
logo
Støtte til forprosjekt energi- og klimateknologi i industrien

Planlegger din bedrift å innføre eller demonstrere ny og innovativ energi- og klimateknologi i produksjonsprosessen? Eller å investere i storskala fornybar kraftproduksjon med offshore havvind? Trenger dere å utrede kostnadsgrunnlaget før en investeringsbeslutning kan tas? Enova kan støtte et forprosjekt.

Hva får bedriften støtte til?

Støtten gis til utredninger og dokumentasjon av konkrete og identifiserte innovative investeringsprosjekter. Prosjekter som har behov for utredning gjennom forprosjekt før endelig investeringsbeslutning. 


Investeringsprosjektene som skal utredes må:

• enten være knyttet til energi-, effekt- og/eller klimagassintensive prosesser i industrien. Og samtidig ha en ambisjon om et energi- eller klimaresultat som tilsvarer minst 5 GWh/år. Samt minst 1 000 tonn CO2/år eller et vesentlig redusert behov for effektuttak. 

• eller dreie seg om etablering av ny, storskala fornybar kraftproduksjon med offshore havvind, med en ambisjon på minst 100 GWh/år.


Forprosjektet skal gi tilstrekkelig grunnlag for å kunne foreta en investeringsbeslutning hos søker. Samt fremskaffe underlag for å kunne søke om investeringsstøtte eller lån. Støtte og lån søkes gjennom programmene Fullskala innovativ energi- og klimateknologi eller Demonstrasjon av ny energi- og klimateknologi. 

Hvor mye kan bedriften få i støtte?

Støtten kan utgjøre inntil 50 % av godkjente dokumenterte merkostnader, og er oppad begrenset til 10 millioner kroner.

Hvem kan få støtte?

Søker må være en etablert industriell produksjonsvirksomhet eller en etablert virksomhet av industriell karakter.

Les mer og søk elektronisk på https://www.enova.no/bedrift/industri-og-anlegg/forprosjekt-energi--og-klimateknologi-i-industrien/

Bedrifter og næringsliv

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post