Eksterne fond ved NHH

NHH har ni eksterne fond. Disse fondene har egne styrer, men forvaltes av NHH. Under fanen "Støtteordninger" finner du mer informasjon om de enkelte fondene.

Les mer om Eksterne fond ved NHH
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
verdiar for ei bærekraftig framtid
Støtteordninger (9)
logo
Andersen & co's gavefond til RRR ved NHH Fondets

Fondets formål er å støtte forskning innen finansregnskap ved institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap.

Ordinær søknadsfrist er 1. mai, men styret behandler også søknader utenom ordinær søknadsfrist.

Les mer og last ned søknadsskjema på nh.no

Privatpersoner
logo
Distribusjonsøkonomiske forskningsprosjekt

Stiftelsens formål er å stimulere og støtte forskning ved NHH relatert til distribusjon av varer og tjenester, med særlig vekt på bedrifter og deres problemstillinger.

Ordinær søknadsfrist er 1. mai, men styret behandler også søknader utenom ordinær søknadsfrist.

Les mer og last ned søknadsskjema på nhh.no

Privatpersoner
logo
Edgar J. Johannesens fond ved NHH

Fondets formål er gi stipend til personer tilknyttet NHH som ved forskning, casestudier, utredninger eller på annen måte bidrar til å bedre mulighetene for at nye produkter og ideer kan føre til nyetableringer og ny levedyktig næringsvirksomhet.

Ordinær søknadsfrist er 1. mai, men styret behandler også søknader utenom ordinær søknadsfrist.

Les mer og last ned søknadsskjema på nhh.no

Privatpersoner
logo
Jan Mossins minnefond til fremme av finansiell forskning

Fondets formål er å støtte forskning innen finansielle emner, fortrinnsvis ved Norges Handelshøyskole, samt formidling av slik forskning.

Søknadsfrist 1.mai.

Les mer og last ned søknadsskjema på nhh.no

Privatpersoner
logo
Nationalfondet til fremme av socialøkonomisk opplysningsarbeid

Fondets formål er å spre sosialøkonomisk kunnskap gjennom utgivelse av populære småhefter, bidrag til populær foredragsvirksomhet og for øvrig det styret finner formålstjenlig.

Ordinær søknadsfrist er 1. mai, men styret behandler også søknader utenom ordinær søknadsfrist.

Les mer og last ned søknadsskjema på nhh.no

Privatpersoner
logo
NHHs Alumnifond

Fondets formål er forskning og forskningsformidling, tiltak som bidrar til å styrke NHHs omdømme som akademisk institusjon. Tiltak som vil være interessante for både NHH alumner og fagstab ved NHH vil bli prioritert. Dette kan for eksempel være forskningsformidling gjennom konferanser, seminarer e.l., gjerne med bidrag fra internasjonale toppfolk.

Søknadsfrist 1. mai.

Les mer og last ned søknadsskjema på nhh.no

Privatpersoner
logo
NHHs fond til sosiale formål for studentene

Fondets formål er å støtte sosiale tiltak for studentene.

Søknadsfrist 1.mai.

Les mer og last ned søknadsskjema på nhh.no

Privatpersoner
logo
Norges Rederiforbunds fond ved NHH

Norges Rederiforbunds fond ved NHH inviterer studenter og ansatte tilknyttet høyskolen til å søke støtte til formål innenfor fondet sine vedtekter.

Fondets formål er å støtte forskning og utdanning tilknyttet NHH til beste for slik virksomhet som drives av Norges Rederiforbunds medlemmer, jf. § 2 i vedtektene.

Hovedmålet er å oppmuntre til mer faglig aktivitet av relevans for skipsfartsnæringen og større interaksjon med næringen.

Mulige søknadsformål

• Masteroppgaver med relevante tema

• Reise- og studiestipend til dyktige studenter tilknyttet NHH

• Nye forskningsoppgaver

• Seminarer, symposier og informasjonsvirksomhet om skipsfartsøkonomisk eller annen relevant utdanning og forskning

• Stipend for studiereiser til utlandet for vitenskapelig personell tilknyttet NHH, med formål å skape internasjonale kontakter og sørge for kunnskapsoverføring til Norge

Søknaden må inneholde

• Presentasjon av formål og søker (ca. 1 A4-side)

• Søknadsbeløp, budsjett og tidsplan. For søknader knyttet til masteroppgaver er det ikke nødvendig med budsjett. Masteroppgaver (2 studenter) støttes med NOK 20 000.

• Plan for formidling av resultater

• Søknader fra studenter skal også inneholde anbefaling av veileder og karakterutskrift (personnummer må sladdes før innsending av hensyn til personvernet)

• Studenter som skriver masteroppgave sammen leverer ett søknadsskjema

Søknadsfrister
Norges Rederiforbunds fond ved NHH har tre årlige søknadsfrister, 1. februar, 1.mai og 1. november.

Les mer og last ned søknadsskjema på nhh.no

Privatpersoner
logo
Varekrigsfond til forsikringsaktiviteter ved NHH

Fondets formål er å yte bidrag til forskning, undervisning og andre aktiviteter innen forsikring.

Ordinær søknadsfrist er 1. mai, men styret behandler også søknader utenom ordinær søknadsfrist.

Les mer og last ned søknadsskjema på nhh.no

Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post