Værøy kommunes støtteordninger

Værøy kommune tilbyr sine innbyggere ulike offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Værøy kommune.

Les mer om Værøy kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Bli kjent med Værøy kommune
Støtteordninger (2)
logo
Værøy kommunes næringsfond

Målene for Værøy kommunes næringsfond er:
• å fremme næringsutviklingsarbeidet gjennom kommunal tilrettelegging
• å yte støtte til blant annet nyetableringer og videreutvikling av eksisterende bedrifter, samt sikre eksisterende bedrifter.
• Å bidra til å bedre sysselsettingsmulighetene for kvinner og ungdom.

Fondsmidlene bør særlig benyttes til:

Bedriftsutvikling
• Produktutvikling
• Markedsundersøkelser og markedsføring ved nyetableringer/ omstilling
• Planlegging av ny virksomhet

Investering i bedrifter
• Kjøp av utstyr/maskiner ved nyetableringer/omstilling
• Utvidelse av bedrifter knyttet til nye arbeidsplasser
• Ved støtte til eksisterende bedrifter må prosjektet ha en sysselsettingseffekt ellerbidra til bevaring av arbeidsplasser

Kommunalt tiltaksarbeid
• Regionalt samarbeid
• Etablereropplæring
• Samarbeid skole/næringsliv
• Utredninger og analyser
• Forsknings- og utredningsarbeid med utgangspunkt i Værøy kommune

Grunnlagsinvesteringer
• Kjøp av næringsarealer
• Utbygging av næringsarealer
• Tilrettelegging for bredbånd
• Tiltak som bidrar til å øke sysselsettingsmulighetene for innvandrere, kvinner og ungdom skal prioriteres. Med innvandrere menes i denne sammenheng personer som har bodd i Norge mindre enn 5 år.

Det gis ikke støtte til følgende:
• Etableringer som skjer i konkurranse med eksisterende virksomheter så lenge markedsbehovet dekkes av disse.
• Ordinær drift
• Sanering av gjeld
• Garanti for lån
• Det gis ikke støtte til aksjetegning. Det er likevel anledning til å tegne aksjer i næringsselskap, utleiebygg etc. hvor kommunen eier sammen med private interessenter.

Søknadsfristene kunngjøres via kommunens hjemmeside. Søknadsfristene er 1.februar, 1.mai og 1.oktober.

Søknaden sendes elektronisk til Værøy kommune via www.regionalforvaltning.no.

Les mer på varoy.kommune.no.

Bedrifter og næringsliv
logo
Kulturmidler

Kun lag og foreninger som hører hjemme i Værøy kommune kan få tildelt kulturmidler.
Det gis som hovedregel ikke støtte til faste driftsutgifter.

Alle søknader må inneholde:
• Opplysninger om søker
• Oversikt over medlemsmasse:
- Antall medlemmer
- Alder på medlemmer
• Budsjett for søknadsåret
• Beskrivelse av tiltaket som det søkes om støtte til
• Budsjett for tiltaket som det søkes om støtte til
• Spesifikasjon av inntekter og utgifter for forrige søknads år, herunder eventuell tildeling av kulturmidler.

Tildeling av støtte prioriteres slik:
1. Tiltak som omfatter barn og unge
2. Antall medlemmer i laget/foreningen
3. Hvor omfattende aktivitetstilbudet i laget/foreningen er
4. Forebyggende og holdningsskapende tiltak
5. Opprettelse av nye kulturtilbud i Værøy kommune

Les mer og last ned søknadsskjema på varoy.kommune.no

Organisasjoner og foreninger

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post