Tydal kommunes støtteordninger

Tydal kommune deler ut midler til idrett og kultur, utdanning og næringsutvikling. Se fanen "Støtteordninger" for mer informasjon om hva du kan søke på om du har tilknytning til Tydal kommune.

Les mer om Tydal kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (4)
logo
Tydal landbruksutdanningsfond

Ta kontakt med kommunen for mer informasjon om dette stipendet.

Søknad via digitalt skjema på Tydal kommunes nettsider:

https://skjema.tydal.kommune.no/skjema/TYD72/

Privatpersoner
logo
Kulturmidler

Innenfor årlige budsjettrammer vil det bli gitt kulturmidler til lag og organisasjoner i Tydal etter søknad
Kulturmidlene er rene driftsmidler, som lagene disponerer fritt. Søknadsfrist i april hvert år. Dato går fram av utlysningstekst som kunngjøres på kommunens nettsider og i Selbyggen.

Alle søknader må ha følgende vedlegg for å bli vurdert:

 -årsmelding og regnskap for foregående år
 -aktivitetsplan og budsjett for inneværende år


Lag og organisasjoner særlig rettet mot barn og ungdom vil bli prioritert.

Det gis ikke støtte til arrangement og enkeltstående prosjekt. Lag og organisasjoner som vil søke støtte til enkeltarrangement eller større prosjekt, oppfordres til å søke næringsfondet/omdømmefondet.

Søknad om kulturmidler behandles av det politiske utvalg som til enhver tid har kulturmidler på sitt budsjett.

Retningslinjer og digitalt søknadsskjema finner du på kommunens nettsider:

https://www.tydal.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/kultur/kulturmidler/

Organisasjoner og foreninger
logo
Næringsfond

Næringsfondet kan brukes til næringstiltak i Tydal kommune
Kommunens handlingsplan næring sammen med vedtekter med standardvilkår for Tydal kommunes næringsfond skal være retningsgivende for bruken og prioritering av midlene.

Det kan gis tilskudd til nyetableringer og utviklingstiltak. Maksimalt tilskudd skal ligge innenfor en grense på kr. 600.000,- til ett og samme formål i en og  samme bedrift i en treårsperiode.

Det kan søkes fortløpende til fondet.

Les mer om ordningen på kommunens nettsider:

https://www.tydal.kommune.no/tjenester/naring/stotteordninger/naringsfond/

Bedrifter og næringsliv
logo
Spillemidler til idretts- og nærmiljøanlegg

Spillemidlene skal bidra til at en større del av befolkningen får mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet


Det kan søkes om tilskudd til:

-nye idretts- og friluftsanlegg Det kan søkes om tilskudd til bygging av anlegg som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet, og som ikke er underlagt fortjenestebaserte eierformer. 
-rehabilitering av idretts- og friluftsanlegg 
-Det kan søkes om tilskudd til kjøp og nødvendig innredning/ombygging av eksisterende anlegg etter nærmere bestemmelser.
-nærmiljøanlegg

  • Det kan søkes om tilskudd til nærmiljøanlegg som er fritt, allment tilgjengelig for egenorganisert, fysisk aktivitet, først og fremst for barn og ungdom (6-19 år), men også for lokalbefolkningen for øvrig.
  • Det kan søkes om tilskudd til rehabilitering av nærmiljøanlegg etter nærmere bestemmelser
  • Tilskudd gis kun til nærmiljøanlegg der kostnader som kan søkes dekket av tilskudd overstiger kroner 50 000.
    Det kan søkes om tilskudd til rehabilitering av nærmiljøanlegg etter nærmere bestemmelser
    Tilskudd gis kun til nærmiljøanlegg der kostnader som kan søkes dekket av tilskudd overstiger kroner 50 000.


Målgruppe


Søkere om tilskudd av spillemidler til nærmiljøanlegg kan være:

-kommuner
-fylkeskommuner
-idrettslag
-velforeninger
-borettslag
-andelslag
-eller andre sammenslutninger.

Les mer om ordningen og søk digitalt på kommunens nettsider:

https://www.tydal.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/idrett/spillemidler/

Organisasjoner og foreninger

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post