Anthonstiftelsen støttet i 2019 Arise Together-HIGH5 med 50 000 kroner

Beskrivelse av prosjektet

HIGH5 Norge er en nystartet ideell organisasjon som planlegger et pilotprosjekt, skoleåret 2019-2020, med verdiprogrammet HIGH5. (Vi endrer navnet på organisasjonen fra "Arise Together" til "HIGH5 Norge" i løpet av mai.) 

Pilotprosjekt vil skje i tett samarbeid med ulike kommuner og skoler, primært ungdomsskoler. 

Hva er hovedmålet med prosjektet?

Hovedmålet med prosjektet er å gi lærere og elever et relevant og enkelt verktøy for å forebygge og håndtere mobbing blant barn og unge. Vi tror det er viktig å myndiggjøre barn og unge slik at de selv lærer seg å avsløre hersketeknikker og håndtere det når de støter på det i hverdagen sin. Vårt mål med HIGH5 er også å bevisstgjøre elevene på verdier som har stor betydning for relasjonene deres og for samfunnet vårt.