Lyngdal kommunes støtteordninger

Lyngdal kommune deler ut tilskudd innenfor kultur, idrett, næringsutvikling og utdanning. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Lyngdal kommune.

Les mer om Lyngdal kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (5)
logo
Margit og Karl Kvaviks legat

Hvem kan søke?


Legatet kan søkes av ungdom som er ferdig med videregående skole, og som er blitt tatt opp som student ved høgskoler i Norge eller i utlandet. Søkere må være fra Lyngdal. Stipendet gis til elever med spesielle interesser innen kunst, kultur og samfunnsengasjement, og som må ta utdannelse langt hjemmefra, eller som får spesielt stor økonomisk belastning.

Stipendet kan også i helt spesielle tilfeller gis som motivasjon til å ta yrkesutdanning.

Opptak må dokumenteres.

Størrelsen på stipendene som gis kan variere fra noen tusenlapper og opp til 10.000-15.000 kroner.

Søknadsfrist


Fristen for å søke støtte fra legatet er 15. september.


Her søker du


Søknad om støtte fra legatet sendes til post@lyngdal.kommune.no, eller som brev til Lyngdal kommune, postboks 353, 4577 Lyngdal. Innen 15. september 2022.

Husk å merke søknaden «Margit og Karl Kvaviks legat», og å legge ved dokumentasjon på studieopptak.

Privatpersoner
logo
Olsokfondet

Har du et kulturprosjekt som trenger delfinansiering?


Lyngdal kommune deler ut midler fra Olsok-fondet til privatpersoner, lag og foreninger som trenger støtte innen prosjekt, arrangement, kurs eller scenisk virksomhet. Midlene deles ut etter søknad fra lokale aktører og skal være en stimulans for kunst- og kulturlivet i kommunen. Tildeling av midlene skal gå til lokale tiltak.

Les nøye gjennom vedtektene for utdeling av midlene og benytt elektronisk søknadsskjema nedenfor dersom du ønsker å søke.

https://www.lyngdal.kommune.no/no/meny/kultur-og-fritid/tilskudd-og-stotteordninger/olsokfondet/

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Kulturmidler og tilskuddsordninger

Søknadsfrist er 1. oktober.

Søkere må være registrert i kommunens lag og foreningsregister for å kunne søke om kultur- og aktivitetsmidle
kultur- og aktivitetsmidler. Du må benytte elektronisk søknadsskjema.


Før du søker om midler bør du lese retningslinjene for tildeling av kultur- og aktivitetsmidler. Du finner disse og søknadsskjema her:

https://www.lyngdal.kommune.no/no/meny/kultur-og-fritid/tilskudd-og-stotteordninger/kulturmidler--tilskuddsordninger/

Organisasjoner og foreninger
logo
Spillemidler til anlegg

Kommuner, idrettslag og ikke-kommersielle selskap kan søke om spillemidler til idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og friluftsanlegg. Det er en forutsetning at prosjektet er tatt med i "Prioritert handlingsprogram for spillemiddelsøknader".

Spillemidlene skal bidra til at en større del av befolkningen får mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet.

Spillemidler er overskudd fra pengespillene til Norsk Tipping AS. Tilskuddet skal skape mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet.


Kulturdepartementet fastsetter reglene for hvordan overskuddet skal fordeles, mens kommunen mottar og behandler søknadene.

Søknadsfrist
1.november (til kommunen)

Les mer om ordningen her:

https://www.lyngdal.kommune.no/no/meny/kultur-og-fritid/tilskudd-og-stotteordninger/spillemidler-til-anlegg/

Organisasjoner og foreninger
logo
Kommunalt næringsfond

Det kan søkes om tilskudd fra kommunalt næringsfond to ganger i året.


Om kommunalt næringsfond
Lyngdal kommunale næringsfond skal disponeres slik at det bidrar til å styrke nyskaping, innovasjon og næringsutvikling i kommunen. Tilskuddene skal gå til bedrifter og nyetableringer som bidrar til vekst ved å videreutvikle eller skape nye arbeidsplasser i kommunen.


Følgende forhold vektlegges:
-Prosjektets vekst- og utviklingspotensiale
-Betydningen for næringsutviklingen i Lyngdal
-Søkers mulighet for å lykkes
-Bærekraftperspektivet
-Blå og grønn næring
-Nettverksbygging/ samarbeid/ næringsklynge
-Støtten kan utgjøre inntil 50 prosent av tiltaket.

Det gis ikke tilskudd til:
-Sanering av gjeld
-Ordinær drift
-Eierskifte/ virksomhetsoverdragelse
-Bygninger
-Ordinære investeringer


Om søknaden
I søknaden skal det framgå følgende opplysninger: 

-Navn, organisasjonsnummer, adresse, navn på kontaktperson, bankkontonummer.
-Kort beskrivelse av virksomheten.
-Forretningsidé / prosjektbeskrivelse. Kundegrupper, miljøprofil, konurransefortrinn og markedsføring.
-Antall sysselsatte.
-Finansieringsramme og søknadsbeløp.
-Om det også søkes andre offentlige støtteordninger.
-Skatteattest og annen relevant tilleggsinformasjon.

Les mer og søk elektronisk her:

https://www.lyngdal.kommune.no/no/meny/skatt-og-naring/kommunale-naringsfond/

Bedrifter og næringsliv

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post