Fauske kommunes støtteordninger

Fauske kommune tilbyr sine innbyggere flere stipend, priser og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Fauske kommune.

Les mer om Fauske kommunes støtteordninger
Fakta
Antall utdelinger
5
Årlig utdeling
Ikke spesifisert
Se alle fakta
Organisasjonsprofil
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (3)
logo
Eivind Sannes legat

Eivind Sannes’ legat for studerende ungdom bosatt i Fauske kommune.

Fauske kommune deler årlig ut inntil 5 stipend fra Eivind Sannes’ legat for studerende ungdom bosatt i Fauske.

Stipendet deles ut til ungdom som tar høyere utdanning på høgskole- og universitetsnivå i inn- eller utland.

Søker som tidligere er tildelt stipend, skal prioriteres etter søkere som ikke tidligere er tildelt
stipend. En og samme student kan maksimalt tildeles stipend tre ganger.For øvrig prioriteres studenter som tar langvarig utdanning eller fag som har lokal
tilknytning/interesse/behov.

Les mer på fauske.kommune.no

Privatpersoner
logo
Kulturmidler, kulturpris og kulturstipend

Kulturstipend

Fauske kommune kan årlig gi to kulturstipend. Stipendene kan søkes av personer som i yrke eller fritid driver virksomhet innenfor det utvidete kulturområdet. Stipendene tildeles enkeltpersoner.

Kulturpris

Fauske kommune kan årlig gi kommunens kulturpris. Kulturprisen tildeles personer, lag eller foreninger som har utført en særlig innsats for kulturlivet i kommunen. Prisen tildeles enkeltpersoner eller foreninger som sin klare tilknyting til kommunen. Prisvinneren/vinnerne bør være bosatt i kommunen.

Kulturmidler

Lag og foreninger i Fauske kommune kan søke om støtte til kulturelle tiltak. Aktiviteter og samarbeidsprosjekt som retter seg mot og/eller integrerer gruppene barn, ungdom under 18 år og personer med nedsatt funksjonsevne vil bli prioritert ved tildeling av kulturstøtte.

Les mer og søk elektronisk på fauske.kommune.no.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Tilskudd for landbruk

Fauske kommune tilbyr en rekke tilskuddsordninger for landbruk:

  • Tilskudd til tiltak i beiteområder
  • Tilskudd til drenering av jordbruksjord
  • Tilskudd til avløsning ved sykdom
  • Tidligpensjon for jordbrukere
  • Godkjenning av plan for nydyrking
  • Tilskudd til Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) og Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK)

Les mer og søk elektronisk på fauske.kommune.no.

Organisasjoner og foreninger

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Fauske kommunes støtteordninger